CUPRINS

Prefață

1. Privire generală


  1     „Faceți lucrul acesta în amintirea Mea”
        — R 3879 / octombrie 1906
11     Sângele stropirii de Paști
        — R 5640 / martie 1915
28     Gânduri în legătură cu Cina de Amintire
        — R 5869 / martie 1916

2. Paștele tipic


43     „Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit”
        — R 2917 / decembrie 1901
50     „Faceți lucrul acesta în amintirea Mea”
        — R 4703 / octombrie 1910
55     Paști — Cât de des se repetă?
        — C. Î. 524-2
55     Paști — Pe cine au simbolizat întâii-născuți?
        — C. Î. 524-3
55     Paști — Relația lor cu Ziua Ispășirii
        — C. Î. 524-4
56     Paști și ispășire — Când și de ce se țineau
        — C. Î. 525-1

3. Cina memorială


57     Până va veni El
        — R 1021 / aprile 1888
58     Cina de Amintire
        — R 1382 / martie 1892
62     Profetul asemenea lui Moise
        — R 1321 / septembrie 1891 (extras)

4. Semnificația


63     simbolurilor Pâinea și vinul
        — R509 / iulie 1883
66     Până vine El
        — R 3652 / noiembrie 1905 (extras)
67     „Paharul binecuvântării”
        — R 5341 / noiembrie 1913
73     Ce înseamnă a mânca trupul și
        a bea sângele Domnului
        — R 5342 / noiembrie 1913
77     „Puteți voi?”
        — R 5421 / martie 1914
84     Pilda aluatului
        —R 5049 / iunie 1912 (extras)

5. Răscumpărarea


85     A socoti sângele ca un lucru obișnuit
        — R 4605 / mai 1910

6. În așteptarea Cinei de Amintire


91     „Ca să nu intrați în ispită”
        — R 3178 / aprilie 1903

7. Cina din Betania


  95     Parfum foarte prețios
        — R 3534 / aprilie 1905
110     „Ea a făcut ce a putut”
        — R3877 / octombrie 1906
120     Se va spune ca amintire despre ea
        — R 4702 / octombrie 1910

8. Intrarea triumfală în Ierusalim


123     Osana! Binecuvântat este Cel care vine!
        — R 2745 / decembrie 1900

9. Spălarea picioarelor


131     „V-am dat un exemplu”
        — R 2449 / aprilie 1889
138     Spălarea picioarelor
        — R 2278 / martie 1898 (extras)

10. Cuvinte din Ioan 14-17


139     „Eu sunt calea, adevărul și viața”
        — R 2453 / aprilie 1899
147     Vița adevărată și roadele ei
        — R 3544 / aprilie 1905
163     Promisiunea Spiritului sfânt
        — R 4164 / mai 1908
175     „M-am rugat pentru tine”
        — R 3759 / aprilie 1906
182     „Paharul pe care Mi l-a dat Tatăl”
        — R 4553 / februarie 1910 (extras)

11. Ghetsimani


183     Ceasul întunecat din Ghetsimani
        — R 4707 / noiembrie 1910
189     De ce suferința din Ghetsimani?
        — R 5550 /octombrie 1914

12. Fapta de trădare a lui Iuda


197     Domnul nostru vândut
        — R 2467 / mai 1899
208     Paharul pe care Mi l-a dat Tatăl
        — R 2778 / martie 1901 (extras)

13. Lepădarea lui Petru


209     Încrederea în sine este slăbiciune
        — R 4711 / noiembrie 1910
214     Lecția pentru toți creștinii
        — R 5563 / octombrie 1914 (extras)

14. Înaintea Sinedriului


215     Acuzat ca hulitor
        — R 4710 / noiembrie 1910
221     Procesele lui Isus au fost niște înscenări
        — R 5560 / octombrie 1914
226     „Ești Tu Hristosul?”
        — R 3887 / noiembrie 1906 (extras)

15. Înaintea lui Pilat


227     Isus judecat de Pilat
        — R 5570 / noiembrie 1914
234     Isus înaintea lui Pilat
        — R 2312 / mai 1896 (extras)

16. Răstignirea


235     Prințul vieții răstignit
        — R 4712 / noiembrie 1910
240     „S-a sfârșit!”
        — R 4171 / mai 1908 (extras)

17. Paștile Noii Creații


241     Volumul VI, studiul XI


269     Indexuri