Prefață

PREFAȚÂ

S-a văzut a fi necesară publicarea acestei broșuri datorită faptului că în ultimul timp se observă o creștere a manifestărilor și activităților paranormale chiar printre creștini. Ziarele, cărțile, radioul, televiziunea, internetul, expun fără opreliște asemenea idei și practici care, în pofida pretenției lor contrare, îndepărtează pe om de Dumnezeu.

În căutarea unei soluții simple și rapide la dificultăți și uneori chiar la plăcerile și la înclinațiile egoiste, unii oameni cad pradă ușoară prezicătorilor, ghicitorilor, vrăjitoarelor, astrologilor, vindecătorilor de tot felul, precum și celor care le promit fericirea veșnică fără contribuția lor personală.

Deși broșura se referă la fapte și întâmplări petrecute cu mai bine de o sută de ani în urmă, fiind scrisă în 1897, găsim că pericolul spiritismului este încă actual, pentru că autorul lui, Șarpele cel vechi, și-a adaptat metodele ca să poată ține mai bine în ghiare pe cei creduli, pe care îi poate înșela.

Îndemnăm pe toți oamenii temători de Dumnezeu să urmeze mai degrabă cuvântul Scripturii și metodele Domnului, care întotdeauna apelează la o credință inteligentă, nu oarbă, care lucrează în lumină, nu în întuneric.

„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.” Ps. 119:105.

„El învață pe cei smeriți calea Sa. Ps. 25:9.

Studenții Bibliei

Cluj-Napoca

2007

Traducere din limba engleză

Titlul original:

What say the Scriptures about spiritism?”

Scrisă de Ch. T. Russell și apărută în 1879

Publicată sub îngrijirea

Studenților Bibliei Cluj-Napoca

Str. Sunătoarei nr. 4

 

 

CUPRINS

Prefață

Ce spun Scripturile despre spiritism?

Dovezi că acesta este demonism.....................................1

Cine sunt aceste spirite care personifică morții....14

Obsesia la prima venire...........................................25

Spiritismul modern și tendințele lui......................36

Preveniri din partea unui spiritist.........................62

Mulți sunt posedați de demoni acum.....................67

Revigorarea spiritismului.......................................68

Spiritele organizează acum biserici.......................80

„În cămăruțe interioare”.........................................82

­„Nu suntem în neștiință de planurile lui”..............83

Puterile satanice, malefice......................................86

Rapoarte recente asupra spiritismului..................89

Creșterea spiritismului...........................................91

Înșelarea unui tată..................................................92

Un cleric episcopal scrie:.........................................94

Opiniile unui fost spiritist binecunoscut...............94

Experiențele unui autor fost spiritist.....................96

Duhurile din închisoare și de ce sunt ele acolo?

„Îngerii care nu și-au păstrat starea de la început”...111

A predicat „duhurilor din închisoare”.......................119

Încercarea îngerilor...............................................123

Baza speranței pentru îngerii decăzuți...............129