Ioel*

*Osea 6:1-3; Evr. 12:10, 11; Apoc. 21:3-6;

Capitolul 1

Năvală de lăcuste

1. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel.
2. Ascultați lucrul acesta, bătrâni! Și luați seama, toți locuitorii țării! S-a întâmplat așa ceva* pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri?
*Ioel 2:2;
3. Povestiți* copiilor voștri despre lucrul acesta, și copiii voștri să povestească la copiii lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma!
*Ps. 78:4;
4. Ce a lăsat nemâncat lăcusta* Gazam a mâncat lăcusta Arbeh, ce a lăsat lăcusta Arbeh a mâncat lăcusta Ielec, ce a lăsat lăcusta Ielec a mâncat lăcusta Hasil.
*Deut. 28:38; Ioel 2:25;
5. Treziți-vă, bețivilor, și plângeți! Văitați-vă, toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat* mustul de la gură!
*Isa. 32:10;
6. Căci în țara mea a năvălit un popor* puternic și fără număr, cu dinți** de leu și măsele de leoaică.
*Prov. 30:25-27; Ioel 2:2, 11, 25.; **Apoc. 9:8;
7. Mi-a pustiit* via; mi-a făcut bucăți smochinul, l-a jupuit de coajă și l-a trântit jos; mlădițele de viță au ajuns albe!
*Isa. 5:6;
8. Bocește-te* ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul** tinereții ei!
*Isa. 22:12.; **Prov. 2:17; Ier. 3:4;
9. Au încetat darurile de mâncare* și jertfele de băutură din Casa Domnului; preoții, slujitorii Domnului, jelesc.
*Ioel 1:13; Ioel 2:14;
10. Câmpia este pustiită, pământul*, întristat, căci grâul este nimicit, mustul** a secat, untdelemnul nu mai este.
*Ier. 12:11; Ier. 14:2.; **Isa. 24:7; Ioel 1:12;
11. Înmărmuriți*, plugari, văitați-vă, vieri, din pricina grâului și orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute.
*Ier. 14:3, 4;
12. Via* este prăpădită, smochinul este veștejit, rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe câmp s-au uscat… Și s-a dus bucuria** de la copiii oamenilor!
*Ioel 1:10.; **Isa. 24:11; Ier. 48:33; Ps. 4:7; Isa. 9:3;
13. Încingeți-vă*, preoți, și plângeți! Bociți-vă, slujitori ai altarului; veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! Căci au încetat darurile de mâncare** și jertfele de băutură din Casa Dumnezeului vostru.
*Ier. 4:8; Ioel 1:8.; **Ioel 1:9;
14. Vestiți* un post, chemați o adunare de sărbătoare**; strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării, în Casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul.
*2Cron. 20:3, 4; Ioel 2:15, 16.; **Lev. 23:36.; 2Cron. 20:13;
15. „Vai! ce zi*!” Da, ziua** Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.
*Ier. 30:7.; **Isa. 13:6, 9; Ioel 2:1;
16. Nu s-a prăpădit hrana sub ochii noștri? Și n-a pierit bucuria* și veselia din Casa Dumnezeului nostru?
*Deut. 12:6, 7; Deut. 16:11, 14, 15;
17. S-au uscat semințele sub bulgări; grânarele stau goale, hambarele sunt stricate, căci s-a stricat semănătura!
18. Cum gem* vitele! Cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai au pășune; chiar și turmele de oi suferă!
*Osea 4:3;
19. Către* Tine, Doamne, strig, căci a mâncat focul** izlazurile pustiului, și para focului a pârlit toți copacii de pe câmp!
*Ps. 50:15.; **Ier. 9:10; Ioel 2:3;
20. Chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare* către Tine, căci au secat** pâraiele și a mâncat focul izlazurile pustiului.
*Iov 38:41; Ps. 104:21; Ps. 145:15.; **1Împ. 17:7; 1Împ. 18:5;

Capitolul 2

Îndemn la pocăință

1. „Sunați* din trâmbiță în Sion! Sunați** în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării. Căci vine ziua Domnului, este aproape!”
[D241] [D540]
*Ier. 4:5; Ioel 2:15.; **Num. 10:5, 9.; Ioel 1:15; Obad. 1:15; Țef. 1:14, 15;
2. O zi de întuneric* și negură mare, o zi de nori și de întunecime. Ca zorile dimineții se întinde peste munți un popor mare** și puternic, cum n-a mai fost din veac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi.
[D011] [D540] [D544] [D655]
*Amos 5:18, 20.; **Ioel 1:6; Ioel 2:5, 11, 25.; Exod. 10:14;
3. Arde focul* înaintea lui și pâlpâie flacăra după el. Înaintea lui, țara era ca o grădină a Edenului**, și după el este un pustiu sterp: nimic nu-i scapă.
[D544]
*Ioel 1:19, 20.; **Gen. 2:8; Gen. 13:10; Isa. 51:3.; Zah. 7:14;
4. Parcă* sunt niște cai și aleargă ca niște călăreți.
[D544]
*Apoc. 9:7;
5. Vin uruind* ca niște care pe munți și pârâie ca o flacără de foc când mistuie miriștea; par o puternică oștire** gata de luptă.
[D544]
*Apoc. 9:9.; **Ioel 2:2;
6. Tremură popoarele înaintea lor și toate fețele îngălbenesc*.
[D544]
*Ier. 8:21; Plâng. 4:8; Naum 2:10;
7. Aleargă ca niște războinici, se suie pe ziduri ca niște războinici, fiecare își vede de drumul lui și nu se abate din cărarea lui.
[D544]
8. Nu se împing unii pe alții, fiecare ține șirul, se năpustesc prin săgeți și nu se opresc din mers.
[D544]
9. Se răspândesc în cetate, aleargă pe ziduri, se suie pe case și intră* pe ferestre ca un hoț**.
[A324] [D544]
*Ier. 9:21.; **Ioan 10:1;
10. Înaintea lor se cutremură pământul*, se zguduie cerurile, soarele** și luna se întunecă, și stelele își pierd lumina.
[A324] [D544] [D545] [D593]
*Ps. 18:7.; **Isa. 13:10; Ezec. 32:7; Ioel 2:31; Ioel 3:15; Mat. 24:29;
11. Domnul* face să tune glasul Lui înaintea oștirii Sale**, căci tabăra Lui este foarte mare, și Cel ce împlinește cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului†† și foarte înfricoșată: cine*† o poate suferi?
[A324] [D543] [D544] [D549]
*Ier. 25:30; Ioel 3:16; Amos 1:2.; **Ioel 2:25.; Ier. 50:34; Apoc. 18:8.; ††Ier. 30:7; Amos 5:18; Țef. 1:15.; *†Num. 24:23; Mal. 3:2;
12. „Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă* la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet!”
[A324]
*Ier. 4:1; Osea 12:6; Osea 14:1;
13. Sfâșiați-vă inimile*, nu hainele**, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și-I pare rău de relele pe care le trimite.
[A324]
*Ps. 34:18; Ps. 51:17.; **Gen. 37:34; 2Sam. 1:11; Iov 1:20.; Exod. 34:6; Ps. 86:5, 15; Iona 4:2;
14. Cine știe* dacă nu Se va întoarce și nu Se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o binecuvântare**, daruri de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru?
[A324]
*Ios. 14:12; 2Sam. 12:22; 2Împ. 19:4; Amos 5:15; Iona 3:9; Țef. 2:3.; **Isa. 65:8; Hag. 2:19.; Ioel 1:9, 13;
15. Sunați* cu trâmbița în Sion! Vestiți** un post, chemați o adunare de sărbătoare!
[A324]
*Num. 10:3; Ioel 2:1.; **Ioel 1:14;
16. Strângeți poporul, țineți o adunare sfântă*! Aduceți** pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță! Să iasㆆ mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei!
[A324]
*Exod. 19:10, 22.; **Ioel 1:14.; 2Cron. 20:13.; ††1Cor. 7:5;
17. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă* și altar și să zică: „Doamne, îndură-Te** de poporul Tău! Nu da de ocară moștenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: „Unde este Dumnezeul lor?”
*Ezec. 8:16; Mat. 23:35.; **Exod. 32:11, 12; Deut. 9:26-29.; Ps. 42:10; Ps. 79:10; Ps. 115:2; Mica 7:10;

Făgăduințe

18. Domnul a fost plin de râvnă* pentru țara Lui și S-a îndurat** de poporul Său.
*Zah. 1:14; Zah. 8:2.; **Deut. 32:36; Isa. 60:10;
19. Domnul a răspuns și a zis poporului Său: „Iată, vă trimit grâu*, must și untdelemn proaspăt, ca să vă săturați de ele, și nu vă voi mai face de ocară între neamuri.
*Ioel 1:10; Mal. 3:10-12;
20. Voi* depărta de la voi pe vrăjmașul de la miazănoapte**, îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu, îi voi împinge partea dinainte a oștirii lui în marea de răsărit și coada oștirii în marea de apus††; iar duhoarea lui se va ridica în sus, și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh, căci s-a crezut grozav.
*Exod. 10:19.; **Ier. 1:14.; Ezec. 47:18; Zah. 14:8.; ††Deut. 11:24;
21. Nu te teme, pământule, ci bucură-te și înveselește-te, căci Domnul face lucruri mari!
22. Nu vă temeți, fiare de pe câmp*, căci izlazurile** pustiului iarăși vor înverzi, pomii își vor da roadele, smochinul și vița își vor da rodul lor.
*Ioel 1:18, 20.; **Zah. 8:12; Ioel 1:19;
23. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și înveseliți-vă* în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da** ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca odinioară.
*Isa. 41:16; Isa. 61:10; Hab. 3:18; Zah. 10:7.; **Lev. 26:4; Deut. 11:14; Deut. 28:12.; Iac. 5:7;
24. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și teascurile de must și de untdelemn,
25. vă voi răsplăti astfel anii pe care* i-au mâncat lăcustele Arbeh, Ielec, Hasil și Gazam, oștirea Mea cea mare** pe care am trimis-o împotriva voastră.
*Ioel 1:4.; **Ioel 2:11;
26. Veți mânca* și vă veți sătura, și veți lăuda Numele Domnului Dumnezeului vostru care va face minuni cu voi, și poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară!
*Lev. 26:5; Ps. 22:26; Lev. 26:26; Mica 6:14;
27. Și veți ști* că Eu sunt în mijlocul** lui Israel, că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, și nu este altul afară de Mine. Și poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară.
*Ioel 3:17.; **Lev. 26:11, 12; Ezec. 37:26-28.; Isa. 45:5, 21, 22; Ezec. 39:22, 28;
28. După aceea* voi turna** Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele†† voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise, și tinerii voștri vor avea vedenii.
[D518] [D639] [D653] [E163] [E164] [E217] [E239] [TC5] [R110205] [R140205] [R220405] [R220505] [DC7] [FD73]
*Isa. 44:3; Ezec. 39:29; Fap. 2:17.; **Zah. 12:10; Ioan 7:39.; Isa. 54:13.; ††Fap. 21:9;
29. Chiar și peste robi și peste roabe* voi turna Duhul Meu în zilele acelea.
[D566] [E164] [R140205] [FD73]
*1Cor. 12:13; Gal. 3:28; Col. 3:11;
30. Voi face să se vadă semne* în ceruri și pe pământ: sânge, foc și stâlpi de fum;
[R030105] [R140205]
*Mat. 24:29; Mar. 13:24; Luc. 21:11, 25;
31. soarele* se va preface în întuneric, și luna, în sânge, înainte** de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată.
[R030105] [R140205]
*Isa. 13:9, 10; Ioel 3:1, 15; Ioel 2:10; Mat. 24:29; Mar. 13:24; Luc. 21:25; Apoc. 6:12.; **Mal. 4:5;
32. Atunci oricine* va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului** și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași pe care-i va chema Domnul.
[R140205]
*Rom. 10:13.; **Isa. 46:13; Isa. 59:20; Obad. 1:17; Rom. 11:26.; Isa. 11:11, 16; Ier. 31:7; Mica 4:7; Mica 5:3, 7, 8; Rom. 9:27; Rom. 11:5, 7;

Capitolul 3

1. Căci iată că în zilele acelea* și în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului,
[R100602]
*Ier. 30:3; Ezec. 38:14;
2. voi strânge* pe toate neamurile și le voi coborî în valea lui Iosafat**. Acolo, Mă voi judeca cu ele pentru poporul Meu, pentru Israel, moștenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara Mea.
[R050605] [R060603] [R100602]
*Zah. 14:2-4.; **2Cron. 20:26; Ioel 3:12.; Isa. 66:16; Ezec. 38:22;
3. Au tras la sorți* pentru poporul Meu; au dat un flăcău pe o curvă și au vândut fata pe vin, și l-au băut.
[R100602]
*Obad. 1:11; Naum 3:10;
4. Ce vreți voi cu Mine, Tirule* și Sidonule, și toate ținuturile filistenilor? Vreți să-Mi răsplătiți** vreo faptă sau să faceți ceva împotriva Mea? Iute, fără zăbavă, voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru.
[R100602]
*Amos 1:6, 9.; **Ezec. 25:15-17;
5. Mi-ați luat argintul și aurul, și cele mai bune odoare ale Mele și le-ați dus în templele voastre.
[R100602]
6. Ați vândut pe copiii lui Iuda și ai Ierusalimului copiilor grecilor, ca să-i depărtați din țara lor.
[R100602]
7. Iată că îi scol* în locul în care i-ați vândut și voi întoarce fapta voastră asupra capului vostru.
[R100602]
*Isa. 43:5, 6; Isa. 49:12; Ier. 23:8;
8. Voi vinde copiilor lui Iuda pe fiii și fiicele voastre, și ei îi vor vinde sabeenilor*, un neam depărtat**; căci Domnul a vorbit.”
[R100602]
*Ezec. 28:42.; **Ier. 6:20;
9. Vestiți* aceste lucruri printre neamuri: pregătiți războiul! Treziți pe viteji! Să se apropie și să se suie toți oamenii de război!
[D143] [R060603] [R080202] [R100602]
*Isa. 8:9, 10; Ier. 46:3, 4; Ezec. 38:7;
10. Fiarele* plugurilor voastre prefaceți-le în săbii, și cosoarele, în sulițe! Cel slab** să zică: „Sunt tare!”
[D141] [D143] [R060603] [R080202] [R100602]
*Isa. 2:4; Mica 4:3.; **Zah. 12:8;
11. Grăbiți-vă* și veniți, toate neamurile dimprejur, și strângeți-vă! Acolo coboară, Doamne, pe vitejii Tăi**!
[D143] [R060603] [R080202] [R100602]
*Ioel 3:2.; **Ps. 103:20; Isa. 13:3;
12. „Să se scoale neamurile și să se suie* în valea lui Iosafat! Căci acolo voi ședea să judec** toate neamurile dimprejur.
[R050605] [R060603] [R080202] [R100602]
*Ioel 3:2.; **Ps. 96:13; Ps. 98:9; Ps. 110:6; Isa. 2:4; Isa. 3:13; Mica 4:3;
13. Puneți* mâna pe seceră, căci secerișul** este copt! Veniți și călcați cu picioarele, căci linurile sunt pline, și tocitorile dau peste ele! Căci mare este răutatea lor!”
[R060603] [R080202]
*Mat. 13:39; Apoc. 14:15, 18.; **Ier. 51:32; Osea 6:11.; Isa. 63:3; Plâng. 1:15; Apoc. 14:19, 20;
14. Vin grămezi-grămezi în valea judecății*, căci ziua Domnului** este aproape, în valea judecății.
[R060603] [R080202]
*Ioel 3:2.; **Ioel 2:1;
15. Soarele* și luna se întunecă, și stelele își pierd strălucirea.
[R060603]
*Ioel 2:10, 31;
16. Domnul răcnește* din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile** și pământul. Dar Domnul este scăparea poporului Său și ocrotirea copiilor lui Israel.
[R060603]
*Ier. 25:30; Ioel 2:11; Amos 1:2.; **Hag. 2:6.; Isa. 51:5, 6;
17. „Și veți ști* că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care locuiește în Sion, muntele Meu cel sfânt**. Ierusalimul însă va fi sfânt, și nu vor mai trece străinii prin el.”
*Ioel 2:27.; **Dan. 11:45; Obad. 1:16; Zah. 8:3.; Isa. 35:8; Isa. 52:1; Naum 1:15; Zah. 14:21; Apoc. 21:27;
18. În vremea aceea, va picura must* din munți și va curge lapte din dealuri, toate pâraiele** lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor va ieși, de asemenea, din Casa Domnului și va uda valea Sitim††.
*Amos 9:13.; **Isa. 30:25.; Ps. 46:4; Ezec. 47:1; Zah. 14:8; Apoc. 22:1.; ††Num. 25:1;
19. „Egiptul* va ajunge pustiu, Edomul** va ajunge un pustiu sterp, din pricina silniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sânge nevinovat l-au vărsat în țara lor.
*Isa. 19:1, etc..; **Ier. 49:17; Ezec. 25:12, 13; Amos 1:11; Obad. 1:10;
20. Dar Iuda va fi veșnic* locuit, și Ierusalimul, din neam în neam.
*Amos 9:15;
21. Le voi răzbuna* sângele pe care nu l-am răzbunat încă, dar Domnul** va locui în Sion.”
*Isa. 4:4.; **Ezec. 48:35; Ioel 3:17; Apoc. 21:3;