[ 101 ]   D. 101 - N. 62 - M. 101

1 „EU sunt Ușa”, intră, intră,

Lăsând păcatul și frica;

Furtuna sălbatic bate,

(:O, intră, dar lăsând toate:)

 

2 „Eu sunt Ușa”, cu sigur  zar,

De orice dușmani te apăr;

Aici inimi au liniștea,

(:Care simt frigul și  noaptea:)

 

3 „Eu sunt Ușa”, fii bucuros,

Aici e-al tău loc de-adăpost;

Aici tezaur vei avea,

(:Cumpărat cu viața Mea:)

 

4 „Eu sunt Ușa”, și Tatăl  vrea,

Să-I fii fiu, s-ai moștenirea,

Intră dar cântând laude,

(:Umblând drum ce la cer  duce:).

 

[ 102 ]   D. 102 - N. 62 - M. 102

1 AȘTEPT, tot mereu aștept eu

Să vin-o zi mai bună,

Peste umbra-ntunecoasă,

Ce calea-mi înconjură;

Soarele voios, de care

Pământul n-a mai văzut,

Când Cristos Își ia puterea,

Stând pe tronul lui David.

 

2 Toți profeții vechi au văzut

Departe lucirea ei,

Și-au vorbit în voci sublime,

Pacea și gloria ei.

Adormind ei toți prin văi  verzi,

Obosiți de-al lor drum greu,

Dar vor veni iarăși, cântând

'N muntele lui Dumnezeu.

 

3 Lumea acum zace-n jale,

N-auzi numai vaiete;

Dezastrele aduc în ochi

Izvoare de lacrime,

E-o noapte neagră de  plânset,

Triumful nedreptății,

Însă eu răbdând tot aștept

Venirea Dimineții.

 

4 Eu aștept sperând și-n  rugă,

Domnia lui Mesia;

Știu că El cu drept va  domni,

Și dreptul va triumfa.

De plăceri lumești nu-mi  pasă,

Căci Ziua Lui o-aștept eu,

Pompa lumii nu mă-ncearcă,

Luminând El drumul meu.

 

[ 103 ]   D. 105 - N. 43 - M. 105

1 CÂND mă voi trezi

Doamne-asemenea Ta,

Și-alb curat voi fi-asemenea;

Și din acest corp eliberat fiind,

Mare-a fi bucuria mea.

 

2 Știu că inima spălată trebuie,

Și-a Tale trăsături scrise.

Știu că-mi trebuie nopți de întristare,

Pân-zorile se revarsă.

 

3 Dimineața mărită iată vine,

Umbra trece de pe pământ,

Las-să fiu în mărire lângă  Tine,

Ție, Doamne, asemănând.

 

4 Și când îmi vei surâde față-n față,

Întru al Tău sfânt adăpost,

Și brațul părintesc mă va-mbrățișa,

Voi fi fericit peste tot.

 

[ 104 ]   D. 111 - N. 83 - M. 111

1 CE bucurie îmi dă mie

Știind despre Domnul bine,

C-a murit și iar trăiește,

E al nost' Cap și Doamn a  toate.

 

2 Trăiește El, ce pe mine

M-a renăscut prin iubire.

Prin sângele Lui m-a  scăpat,

Din toate El m-a ridicat.

 

3 În toată ziua m-ajută

Îmi dă-nvingerea în luptă.

Nu peste mult și moartea eu,

Voi învinge prin Domnul  meu.

 

[ 105 ]   D. 119 - M. 119

1 DE lipsă-mi ești  Doamne,

Mie-n toată ora;

Pacea dulce, numai

Vocea Ta-mi poate da.

 

Corul

De lipsă-mi ești Tu mie,

Mântuitorul meu.

De lipsă-mi  ești  Tu  mie,

La Tine vin eu.

 

2 În tot ceasul Doamne,

Am lipsă de Tine;

Ispita nu-nvinge,

Când Tu ești cu mine.

 

3 Am lipsă de Tine,

Doamne-n bine și-n rău;

Viața e-n zadar,

De nu am scutul Tău.

 

4 Am lipsă de Tine,

Fii-mi Conducător;

A Ta promisiune,

'Mplinește-o cu totul.

 

5 Am lipsă de Tine,

Fiul lui Dumnezeu;

Partea mea cu Tine,

Doamne dă să am eu.

 

[ 106 ]   D. 220 - N. 216 - M. 220

1 SFINȚILOR, voi obosiți  de viață,

Osteniți de povara  rătăcirii,

Veniți aici suflete prigonite,

În Evanghelie găsiți liniște.

 

Corul

Liniște sfântă în Evanghelie,

Veniți aici suflete prigonite,

În Evanghelie găsiți liniște.

 

2 Credem Cuvântul în care  promite,

Că rătăcirea va avea   sfârșire,

Și care-njosiți caută dreptate,

Acei din mila Lui vor avea  parte.

 

3 O, Cuvântul câtă lumină  are,

Raza sfântului Duh îl  luminează

Și se desface planul Său  înălțat,

Să-L lăudăm cu sufletul  încântat.

 

4 Sfântă liniște tu cât de  dulce ești.

Suflet obosit aici te   odihnești.

După muncă veselie te-așteaptă,

După vifor soarele se arată.

 

[ 107 ]   D. 122 - N. 58 - M. 122

1 ÎN amintirea lui Isus,

Asta Cină este,

La care ceia mântuiți

Bucuroși iau parte.

 

2 Prin credință luăm asta

Ca pâine-a vieții,

Ce-nchipuiește-a Domnului

Corp, pentru noi zdrobit.

 

3 Acest pahar, sângele Său

Cel vărsat, ne-nseamnă;

Ce pentru-a noastre păcate,

S-a adus de jertfă.

 

4 Acest pahar ne-amintește,

Că nu peste mult noi,

În-mpărăția Domnului,

Cu El nou, vom bea noi.

 

5 Ce fericiți vom fi atunci,

Căci cu Tine pe veci

Vom petrece în mărire

Și-n față Te-om vedea.

 

[ 108 ]   D. 124 - N. 104 - M. 124

1 ÎN sânul Stâncii am numai,

Liniștea, siguranța;

Mânia furtunilor mari,

În zadar m-ar cerceta.

 

Corul

În sânul Stânci-i liniștea,

Venind val îngrozitor;

În sânul Stânci-i liniștea,

Și îmi e apărător.

 

2 Am trecut prin multe valuri,

Primejdii m-au urmărit;

Și cu luntrea spartă, ruptă

Am ajuns malul dorit.

 

3 Acum am ajuns la liman

Și sunt de tot odihnit;

Sufletu-mi are adăpost,

În sânul Stâncii mărit.

 

[ 109 ]   D. 128 - N. 157 - M. 128

1 DOAMNE când eu mă  uit la Tine

Stau  uimit aici jos în  gând,

Pe marea iubirii vine ea,

Pacea ca și un alb porumb.

 

Corul

Crucea-a luat păcatul,

Trecutul sub sânge e;

În Isus am încrederea

Și-acum vreau ce

Dumnezeu vrea.

 

2 M-am luptat pentru mila  Ta eu,

Ce pe mine m-a 'libera

Și când lupta mea se va  sfârși,

Voi fi părtaș în pacea Ta.

 

3 M-a vindecat punând El mâna,

Să fiu voios a poruncit;

Veșmântul Lui l-am atins numai

Și strălucirea m-a umbrit.

 

4 Regele păcii e de față,

Fața-I îmi străluce mie,

Cuvântări sfinte, El ne zice:

„Pace veșnică-ți dau ție".

 

[ 110 ]   D. 129 - N. 118 - M. 129

1 AM găsit un bun, bun  amic,

Pân-nu-L știam m-a iubit;

Cu iubirea Lui m-a atras

De El sunt eu legat strâns.

Îmi strânge lanțul inima

Și nimic nu-l va frânge,

Căci eu 's a Lui și EL al meu,

Și-n veci n-a fi schimbare.

 

2 Am găsit un bun, bun  amic,

El Și-a jertfit viața

Și dându-mi viața mie,

Și-a jertfit-o pe a Sa.

Ființa-mi, deci și inima,

De Isus sunt legate;

Zilele-mi și puterea mea,

Și-n veci n-a fi schimbare.

 

3 Am găsit un bun, bun  amic,

Drag, drept și foarte gentil;

Povățuitor bun al meu,

Și m-apără cu al-Lui braț.

De Cel ce mă iubește așa

Cine mă despărțește?

Aur, viața sau moartea?

A Lui sunt pe vecie!

 

[ 111 ]   D. 130 - N. 30 - M. 130

1 FIE departe de mine,

Și frica și spaima;

Apără-mă de necazuri,

Ce-mi strică viața.

Să știu ce rău e păcatul

Și în el a trăi,

Și-ndreptând voința, să  sting

Patimile mele.

 

2 Să nu mă depart de Tine,

Lepădând darul Tău.

Deșteptând sufletul meu,  tot

De la Tine-aștept eu,

Să fie conștiința mea

Iute ca privirea;

Venind păcatul, ține-mă

Deștept totdeauna.

 

3 Și rătăcindu-mi sufletul,

Mustre-mă vorba Ta,

Înlătură piedicile,

Doamne, din calea mea.

Fă ca și cel mai mic păcat,

Să mă doară cumplit

Și pentru leac trimite-mă

La sângele sfințit.

 

[ 112 ]   D. 132 - N. 76 - M. 132

1 DESPRE Mântuitorul meu,

Voi cânta, căci m-a iubit;

Să mă scape de păcate,

Pe cruce a pătimit.

 

Corul

Răsune cântec, răsune,

De El care pe cruce,

A pătimit și de păcat

Cu sângele-I m-a scăpat.

 

2 Să audă toată lumea,

Fapta asta de mărit;

Că iubirea și mila Sa

Pe mine m-a mântuit.

 

3 Preamăresc puterea mare

A Mântuitorului;

Și prin care a-nvins moartea

Mare-i biruința Lui.

 

4 Despre Mântuitorul meu

Și despre mărirea Sa,

C-a adus viață din cer,

Să-I răsune cântarea!

 

[ 113 ]   D. 134 - N. 33 - M. 134

1 TOATE voi părăsi  Doamne,

Numai Ție-Ți voi urma!

Gol și sărac prin pustie,

Ca Tine-oi purta crucea;

Toată grija mea lumească,

Piară cu tot dorul rău,

Iar a mea viață dreaptă,

Rămână, Domnu-i al meu.

 

2 Lumea poate a mă urî,

L-a urât și pe Isus.

Oamenii mă pot părăsi,

Isus va fi credincios;

Strălucească-mi a Ta milă,

Domnul iubirii, științei,

Rău-n bine-atunci se schimbă,

Noaptea-n lumina zilei.

 

3 Arma duhului încinge,

Ia pavăza credinței;

Lumea, pofta o învinge,

S-ai cununa vieții.

Sus, c-al tău curs n-a dura  mult,

Luptă-te cu regulă,

Iată te așteaptă Domnul

Cu plată după luptă.

 

4 Departe faime și comori,

Pază-mi-e Cuvântul Tău

Și durerile-mi sunt plăceri,

De când am iubirea Ta;

Aba, Tu îmi ești Părinte,

Sufletul l-am dat Ție,

Fie vifor sau năpaste,

Toate îmi sunt spre bine.

 

5 Suflete ai mântuirea

Și lasă păcatele,

Bucură-te cum că ori când

Îți poți face binele;

Gândește ce Părinte ai,

Locuință cui I-ai dat,

Isus muri pentru Tine,

Nu ai să fii supărat.

 

[ 114 ]   D. 135 - N. 205 - M. 135

1 NU mă lăsa, o, Doamne,

Departe de cruce;

Fericirea îmi vine,

De la Calvarie.

 

Corul

Crucea, numai crucea,

Fie-mi fericirea,

Până de ceea parte

Mi s-a da odihnă.

 

2 Tremuram eu sub cruce,

Până de mine-a dat,

În zorile de milă

Soarele cel curat.

 

3 Voi aștepta sub cruce,

Crezând cu nădejde,

Până ce trecând apa

La mal voi ajunge.

 

[ 115 ]   D. 137 - N. 202 - M. 137

1 PE marea viforoasă,

Isus Tu-mi ești adăpost;

Fug Doamne la sânul Tău,

Până-i timpul viforos.

Ascunde-mă pe mine,

Până necazul ține;

Întinde-Ți Doamne mâna,

S-am adăpost la Tine.

 

2 Sufletu-mi oriunde-ar fi,

N-am scăpare nicăieri;

Rog să nu mă părăsești,

Puterea-mi numai Tu ești.

Numai în Tine mă-ncred;

Toată nădejdea îmi ești,

Deschide-Ți aripile

Sub ele să m-odihnesc.

 

3 O, Isuse Tu îmi ești

Pofta, voia mea și tot,

Mă ridici când stau să cad,

Acum văd cu ochii tot.

Fă să primesc mila Ta,

Deschide-mi izvor curat,

Care curge din suflet

Și viață de veci mi-a dat.

 

[ 116 ]   D. 139 - N. 9 - M. 139

1 ISUS gândirea la Tine,

Liniștire este.

Fața Ta ca să o tot văd,

Dor mare îmi este,

Dor mare îmi este.

 

2 Nici în limbă și nici în simț,

Nu este nici în gând,

Mai dulce și frumos, decât

Numele Tău cel sfânt,

Numele Tău cel sfânt.

 

3 Nădejdea întristaților

Ce-aduci bucurie,

Aceluia ce Te cheamă,

Care Te iubește,

Care Te iubește.

 

4 Și ce ești Tu aceluia

Care Te găsește,

Ar ști spune iubirea Ta

Pe care-l primește,

Pe care-l primește.

 

5 Isuse Tu imi ești singur

A mea bucurie,

Fie-a mea a Ta glorie

Acum și-n vecie,

Acum și-n vecie.

 

[ 117 ]   D. 140 - C. 161 - M. 140

1 ISUSE Tu în veci Rege,

Jertfa noastră o primește,

Ia-Ți coroana ce-Ți cuvine,

Raza-i și pe noi străluce.

 

2 Toată rugarea ne fie,

Logodnă sfântă cu Tine,

Tot ceasul să asemene,

La cereasca întâlnire.

 

3 Voia din ziua aceasta,

Fie în veci și pururea,

Fă să nu scadă credința,

Și în veci țină iubirea.

 

4 Ne e sfântă toată clipa,

Dacă Tu dai bucurie,

Dorința noastră este ca

Mielul să ne fie Mire.

 

[ 118 ]   D. 144 - C. 97 - M. 144

          Partea I

1 FIȚI veseli, Domnul a  sosit,

Sus la cântare sfinți:

Vine după mireasa Sa

(:De străluciri cuprins:)

Da, da! De străluciri cuprins.

 

2 Suflete înnoiți-vă,

Semnele s-arată,

Sosește Mântuitorul,

(:Și-a fi de toți urmat:)

Da, da! Va fi de toți urmat.

 

3 Fiți veseli, Domnul a sosit

Și cântați-I din nou,

Păduri, dealuri, câmpuri,  livezi,

(:Răsune cu ecou:)

Da, da! Răsune cu ecou.

 

4 Și domnind dreptatea Sa,

Oamenii vor vedea;

Dreptatea face fericiri,

(:Și minuni iubirea:)

Da, da ! Și minuni iubirea.

 

5 Și bucuria va zbura,

Cu aripi înfocat;

Va fi odihnă în lume,

(:Și n-a mai fi necaz:)

Da, da! Și n-a mai fi necaz.

 

6 Fiți veseli, Domnul a sosit,

Ca Rege să-L primiți,

Duceți-I ale voastre dări,

(:Să vadă că-L iubiți:)

Da, da! Să vadă că-L iubiți!

 

Partea a-II-a

1 Fiți veseli, Domnul a sosit,

Mărească-L cer, pământ,

Se începe Jubileul,

(:Cântați numelui sfânt:)

Da, da! Cântați numelui  sfânt.

 

2 Lauda Regelui nostru,

Să răsune prin țări,

Râul, vântul și tunetul

(:Lui să-I aducă dări:)

Da, da! Lui să-I aducă  dări.

 

3 Tu, soare mult strălucitor,

Voi, câmpii, înfloriți,

Vânt șoptitor și râuraș,

(:Pe El să-L preamăriți:)

Da, da! Pe El să-L  preamăriți.

 

4 Toată  suflarea care e

Glasul să-l ridice

Și arborii cu crengile,

(:Să-I cânte cântece:)

Da, da! Să-I cânte cântece.

 

5 Pe văi, pe munți și pe  câmpii

Să fie bucurii,

Cer, pământ să se cufunde

(:În glas de veselii:)

Da, da! În glas de veselii.

 

6 Fiți veseli, Domnul a sosit,

Și toate limbile

Să cânte mândru și-ncântat

(:Cânt de veselie:)

Da, da! Cânt de veselie.

 

[ 119 ]   D. 155 - M. 155

1 CA vuiet de ape multe

În decursul vârstelor;

Izbucnind, pătrunzând  foarte,

Ca-n puternic cor cântă.

 

Corul

Aleluia! Aleluia!

Anunțul ceresc sună,

Vine Mesia glorios,

Domnul și Regele nost'.

 

2 Iată Steaua Dimineții

Răspândind raza-n lume;

El e Alfa și Omega,

Cel întâi și pe urmă.

 

3 Doamne, nu tezauri  scumpe

Strângem noi la tronul Tău;

Tot ce avem noi Îți predăm,

Inima Ți-o consacrăm.

 

[ 120 ]   D. 156 - N. 113 - M. 421

1 ÎN lanțuri și-n întuneric

Așteptam lumina Ta;

Purtam lanțul rătăcirii,

Prin noaptea-ntunecată.

Acum în plină lumină,

Pace și fericire,

Scutit de păcat și teamă,

Vezi, o ce mântuire.

 

2 Știm Doamne, sigur, că Tu  vii

În plina Ta mărire,

Mireasa o vei îmbrăca

În veșminte-aurite.

Prezicerea profeților

Tot mereu se aude,

Că vine-mpărăția Ta,

Ziua de bucurie.

 

3 Numele Tău va răsuna,

Pe pământ în tot locul

Și s-apropia de Tine,

De pe pământ tot omul.

Va sosi viața de veci

Și ei iarăși vor vedea,

Fața Ta zâmbind către ei

Din-nălțimi ca stelele.

 

4 Cristos cu Turma Sa mică

Alungă-ntunericul,

Și lumea își va cunoaște

Pe măritul ei Rege.

Ziua mare profețită

Va aduce liniște,

Dacă Împăratul păcii

Domnia va începe.

 

[ 121 ]   D. 157 - C. 116 - M. 157

1 SFINȚI priviți icoana asta,

Iată „Omul de jale"!

Toți se-nchină-naintea Lui,

Poartă pe cap coroană.

 

Corul

O, mărire Ție,

Mărire Ție,

Mărire Ție al

Regilor Rege.

 

2 Isus și-aduce gloria,

Îngerii Îl salută,

Tronu-I vestește puterea;

Tot cerul se bucură.

 

3 Odată I-au pus coroană,

Și își băteau joc de El,

Azi e împresurat de sfinți,

Și de cete de îngeri.

 

4 Ce strigăt de bucurie,

Cum umple tot văzduhul,

O, ce mare bucurie,

Isus ocupă tronul.

 

[ 122 ]   D. 160 - C. 240 - M. 160

1 NUMAI Ție-Ți trăiesc  Doamne,

M-a cumpărat al Tău sânge,

M-a făcut al Tău cu voia,

Domnește, dar, asupra mea.

 

2 Trăiesc și mor pentru Tine

Și sunt al Tău pe vecie,

Mă țin de făgăduință

Și-i dau sigil cu credință.

 

3 Aici stau sub a Ta cruce,

Unde-a curs al Tău sfânt  sânge,

Doamne ascultă-mi  cuvântul,

Îți predau trupul, sufletul.

 

4 O, iartă-mi mie slăbiciunea,

Ca să-mi fac făgăduința,

Nu am în alt loc liniște,

Las dar să am toate-n Tine.

 

[ 123 ]   D. 161 - N. 155 - M. 161

1 ÎN Tine mă bucur

Și gândul mi-e al Tău,

La Tine mă-ntorc în necaz,

O, Dumnezeul meu.

 

2 Râul dacă seacă,

Nu scade darul Tău;

Mă îndestulez cu Tine,

Măresc numele Tău.

 

3 Tot binele ce e,

Vine din mâna Ta;

Până Cristos va fi bogat,

Eu nu pot fi sărac.

 

4 El îmi e nădejdea,

Și calea mea e El,

Nu am altă țintă decât

Să Îl iubesc pe El.

 

[ 124 ]   D. 164 - N. 15 - M. 164

1 A sosit ziua Domnului,

Vezi departe raza ei,

Al pământului prunc, vino,

Fă-i Domnului închinări.

 

Corul

Auzi chemarea, ia-ți arma  ta,

Al Domnului sfânt Cuvânt,

Și cu „coiful mântuirii",

Pe cap, ieși, pentru Domnul  luptând.

 

2 S-ai încredere în Isus,

Crede și nădejde s-ai,

El te duce la izbândă,

Crezând, frică să nu ai.

 

3 Și ridicând sfântul Său  steag,

Să-l purtăm prin munți și  văi,

Să vestim al Său mileniu

La popoarele lumii.

 

4 Cu curaj sigur-nainte,

Călcând moarte și păcat,

El cu mila Sa-i cu tine,

Și vei fi încoronat.

 

[ 125 ]   D. 165 - N. 194 - M. 165

1 IUBIRE mântuitoare,

Așază-te între noi;

Locuind cu noi mila Ta,

Să ne scape de nevoi.

Părinte, ești plin de milă,

Iubire fără sfârșit,

Te lăudăm și preamărim,

Pentru că ne-ai mântuit.

 

2 Puternice Mântuitor,

Prin Tine avem viața,

Fii cu noi și nu părăsi

Nicicând Biserica Ta.

Ne luptăm pentru voia Ta

Și ca ceată cerească,

Ție-Ți servim, Te lăudăm,

Și vestim iubirea Ta.

 

3 Fă din noi ființă nouă,

Fără pată ca să fim;

Arată-Ți puterea plină,

Ca toți să Te preamărim.

De la glorie ajungând,

La noi glorii Te-om vedea,

Pe Tine față în față,

Fericiți Te-om adora.

 

[ 126 ]   D. 166 - N. 60 - M. 166

1 ISUS, din cer dragostea,

Umple Tu inima mea,

Viața-aici pe pământ,

E o luptă pururea.

Nu mă lăsa Domnul meu,

Fii mângâietorul meu,

Du-mă unde-i liniște,

Și nu-i nici o durere.

 

2 Mă-ncred numai în Tine,

Tu mă aperi pe mine,

Dă, că-i mare darul Tău,

Să devie scutul meu.

Clipa cea de ispită,

Puterea Ta arată,

Du-mă la Tine Doamne,

Ca să îmi fii scăpare.

 

3 Doamne, Tu-mi dai dorința,

De la Tine-i speranța.

Învingătorul Tu ești,

Renume Tu îți croiești.

Focul sfânt de la Tine-i

Și stinge Tu poți numai.

Isus, din cer dragostea,

Umple Tu inima mea.

 

[ 127 ]   D. 168 - N. 82 - M. 168

1 OM al întristărilor,

El pe pământ venitor,

De păcat curățitor,

Aleluia! Ce Salvator.

 

2 Batjocorit, rușinat,

Pentru mine judecat,

Prin sânge El m-a scăpat,

Aleluia! Ce Salvator.

 

3 El a grăit: „S-a sfârșit",

Pentru mine a murit,

Este ceva mai mărit?

Aleluia! Ce Salvator.

 

4 Slab și păcătos sunt eu,

El, Fiul lui Dumnezeu,

De păcate iertător,

Aleluia! Ce Salvator.

 

5 Ca rege, când va veni,

Și-ntre noi va străluci,

Cântarea-L va preamări,

Aleluia! Ce Salvator.

 

[ 128 ]   D. 171 - N. 114 - M. 171

1 OCHII mei văd deja a Domnului meu sosire,

Deja se simțește că El vine cu mânie,

Văd în a Sa mână flăcărând  marea sabie,

Domnul este prezent.

 

Corul

Glorie, glorie, aleluia,

Glorie, glorie, aleluia,

Glorie, glorie, aleluia,

Domnul este prezent!

 

2 Văd judecata Lui cum  cutreieră pământul,

Gemutul și semnul  renașterii precedând-o,

Judecata dreaptă, prin ce  se dărâmă tronuri,

Domnul este prezent.

 

3 Vremile păgâne-au trecut pentru vecie,

Cu ele vor trece și jalea și  păcatele,

Vezi „Leul lui Iuda", are  sabia în mână,

Domnul este prezent.

 

4 A șaptea trâmbiță sunând  El nu pierde lupta,

Va cerne inime judecând  în al Său tron sfânt;

Desfătează-te suflete și  laudă-L gură,

Domnul este prezent.

 

[ 129 ]   D. 175 - N. 22 - M. 175

1 AVERE scumpă,

Mărită taină,

Bucuria și viața din ea e.

 

Corul

Aleluia, lauda Ta,

Amin, aleluia,

Aleluia, lauda Ta,

Din nou vom cânta.

 

2 Aflai sângele,

Și am liniște,

Că El m-a cruțat, când am

 avut frică.

 

3 Iată, sub cruce,

Cum se mântuie,

Și păcătoșii toți se  dezlănțuie.

 

4 Mii de necazuri,

Ne-amărăsc traiul,

Însă nădejde ne-aduce  Cuvântul.

 

5 El vrea să le-avem,

Toate să le-aflăm,

La lumina Cuvântului să  vedem.

 

[ 130 ]   D. 176 - N. 166 - M. 176

1 VIAȚA-mi e de la Tine,

Domnești Tu peste ea;

În noapte Tu îmi dai curaj,

Tu-mi ești primăvara.

 

2 În noapte când Tu mi Te- arăți,

Îmi strălucesc zorile;

Luceafărul s-aprinde-n  nopți

Și-mi dă nădejdile.

 

3 Se crapă perdeaua de  nori,

Îmi răsare soarele;

Binecuvântarea-Ți sfântă,

Sufletu-mi așteaptă;

 

4 Umblu cărarea îngustă,

Eu Doamne în urma Ta;

Cuvântul Tău sfânt mă  duce,

Pe sfântă calea Ta.

 

[ 131 ]   D. 177 - N. 100 - M. 177

1 CUNOSC, Doamne sfinte,

bine,

Că cu drept îmi ordoni  mie.

Nici n-am altă bucurie,

Decât să ascult de Tine.

 

2 Față de Tine ce sunt eu,

Cel ce-mi ești scut și scopul  meu?

Toată pofta mea-i să Te  văd,

Și cu credință să-Ți servesc.

 

3 Nu-mi trebuie-a lumii  plăceri,

După comori nu voi merge;

Pentru faimă niciodată,

Timp, silința nu-mi voi  pierde.

 

4 Viața mea de tot o-am dat,

Celui ce m-a răscumpărat.

Mărirea lumii ce mai e?

Lângă ce El îmi promite.

 

5 Și răul având sfârșirea,

Vine binecuvântarea,

Toată lumea se va pleca

Celui ce este iubirea.

 

[ 132 ]   D. 178 - N. 304 - M. 178

1 EU nu am altă nădejde,

Decât al lui Isus sânge;

Sângele Lui sfânt să-mi fie,

Ancora mea și puterea.

 

Corul

Numai pe Cristos pot a sta,

(:Altceva tot s-ar cufunda:)

 

2 Dacă vine vreun nor negru,

El vine cu ajutorul;

Oricum să urle viforul,

Eu voi sta singur cu Domnul.

 

3 Legământul și sângele,

Duce la țintă luntrea mea;

Să vie valuri cu suta,

Totuși El e speranța mea.

 

[ 133 ]   D. 179 - N. 96 - M. 179, 359

1 EU cânt neîncetat, deși

Sunt-n-a durerii vale,

Aud imnul îndepărtat,

Al noii creature.

Prin tot zgomotul luptelor,

Îi răsună muzica,

Tresare sufletul și-ncep

Cu ea și eu a cânta.

 

2 Bucuria mea moară chiar,

Trăind Mântuitorul;

Ce-i pasă întunericul,

Celui ce-aude cântul?

Eu nu am frică de vifor,

El îmi dă apărarea,

Cu El fiind, se poate să

Nu cânt și eu cântarea?

 

3 Deasupra mea sunt norii grei,

Dar îmi surâde cerul,

Din depărtare de atunci,

De când am iubirea Lui.

Aud pârâul păcii Lui

Curgând în inima mea,

Totul e-al meu se poate să

Nu cânt și eu cântarea?

 

[ 134 ]   D. 181 - N. 141 - M. 181

1 DOAMNE, dacă cu laudă,

Numele-Ți amintesc,

Binefacerile Tale,

Dar unde se sfârșesc?

 

2 Cred în Cuvântul Tău cel sfânt,

Vestesc mărirea Ta,

Dă-mi prin Cristos grația Ta

Crezând în jertfa Sa.

 

3 Voi umbla drumul Domnului,

Calea cea cerească,

Cu curaj deși știu, calea

Îngustă m-așteaptă.

 

4 N-avem grijă, că deși mult

Neguri ne-or cuprinde,

Să răsune cântările

Plini de bucurie.

 

[ 135 ]   D. 182 - N. 203 - M. 182

1 EU cânt numai de Isus,

Cel ce cu har plin e,

El cu bunătatea Lui,

Zilele îmi umple.

Eu cânt numai de Isus,

De Mielul cel curat,

Cel ce viața Și-a dat

Și m-a răscumpărat.

 

2 Eu cânt numai de Isus,

Cel ce-i Rege din cer,

Stând la picioarele Lui,

Îmi dau seama de El.

Eu cânt numai de Isus,

Orice m-ar ajunge,

Carele cu mila Sa

Mă scapă pe mine.

 

3 Eu cânt numai de Isus,

Pân-regatu-i vine,

Unde viața de veci,

M-așteaptă pe mine.

Și când voi trece vesel,

Dincolo-n patrie,

Voi cânta laudă Lui,

Tot cu bucurie.

 

[ 136 ]   D. 183 - N. 177 - M. 183

1 SUFLETE fii erou,

Când păcat te-atacă,

Vrăjmașii tăi sunt foarte tari

Și-ți răpesc răsplata.

 

2 Veghează, roagă-te,

Lupta ta mai ține,

Treci fără teamă prin necaz,

Și cere-nvingere.

 

3 Multă luptă mai ai,

Nu-i timp de odihnă,

Până nu primești coroana,

Deci jos să nu te pui.

 

[ 137 ]   D. 185 - N. 196 - M. 185

1 SUFLETE ridică-ți glasul,

Și-L preamărește pe Domnul.

El este demn de preamărit,

Cel ce pe tin-te-a mântuit.

 

2 În inima mea sunt scrise,

Ce a făcut pentru mine;

Când cu părintească milă,

M-a scăpat din slăbiciune.

 

3 Sufletul iertare-a strigat

Și El toate mi le-a iertat,

Când I-am cerut ajutorul,

El mi-a vindecat sufletul.

 

[ 138 ]   D. 186 - N. 224 - M. 186

1 „ZILELE-N mâna Ta",

Apără-le Doamne;

Viața, spirit și toate,

Ți le pun în grijă.

 

2 „Zilele-n mâna Ta",

O, ce fericire!

Soartă bună sau rea soartă,

A Ta voie fie.

 

3 „Zilele-n mâna Ta",

De loc nu am teamă;

Lacrimile nu-mi vor curge,

Viața-i sigură.

 

[ 139 ]   D. 187 - N. 201 - M. 187

1 PE cumpăna dreptății

E slab al meu merit,

Pentru mântuirea mea,

Pe Sine S-a jertfit.

 

Corul

Isus S-a jertfit,

Chiar pentru mine;

Sângele Lui e jertfă,

Chiar pentru mine.

 

2 Când a lăsat tronul Său

Și la noi a venit,

A zis atunci: „s-a hotărât",

Sângele Și-a jertfit.

 

3 Nu dispera omule,

Când ești pe jos târât,

Fă numai toate pentru El,

Carele S-a jertfit.

 

4 Inima-ți-naintea Lui,

De jertfă ți-o pune,

Trăiește pentru El, că El

Viață-ți aduce.

 

[ 140 ]   D. 192 - N. 215 - M. 192

1 CALEA ta nu-i lumea,

Nu e trupul ținta

Și scopul ființei tale,

În lume nu-l cerca.

 

2 Trecutul vieții

Ne-a adus stricare,

Pofta trupească pururea

Ne-a fost blestemare.

 

3 Vanitatea, pe noi

Nu ne înconjure;

Trupul nost' și ochii noștri

Ne-aduc stricăciune.

 

4 Plăcerilor lumești

Mai bine să murim,

Și vanitatea lumească

Pe veci s-o respingem.

 

5 El viața noastră-i,

La tronul Său venit,

Gloria noastră, ca a Lui,

Va fi fără sfârșit.

 

6 Va străluci nouă,

Regatul Său cel sfânt,

Nu va fi nici un nor pe cer,

Și necurat nimic.

 

[ 141 ]   D. 193 - N. 221 - M. 193

1 POFTA pământească treacă,

Gândirea zboară cu aripi,

Ce plăcere e pentru noi,

În viața de veci a privi.

 

2 Nu-i mai gândirea la pământ

În ce-i plăcerea timpului;

Peste lucrurile pământești,

E fericirea cerului.

 

3 Calea îngustă nu-nșală,

Care duce la Dumnezeu,

Poți iubi cele pământești,

Să te desparți de Dumnezeu?

 

4 Doamne! Ce-i bucuria Ta,

Și ce-i prezentul lângă ea?

Calea-ngustă a noastră e,

Pentru noi alta nu este.

 

[ 142 ]   D. 196 - N. 53 - M. 196

1 A umbla lângă Domnul strâns,

Pe El a-L lăuda,

A luci calea ce duce

'N apropierea Sa.

 

2 Tot ce am drag și scump ce am,

'L-alung de la mine,

Și aproape de al Tău tron,

Să-Ți pot servi Ție.

 

3 Când am necaz lasă să merg,

Doamne lângă Tine.

Faptele mele toate spre

Mărire să-Ți fie.

 

 

[ 143 ]   D. 197 - N. 34 - M. 197

1 FIE credința mea tare

Și-ncercat de vrăjmaș,

Nu tremur eu în pericol

Și nici într-un necaz.

 

2 Și chiar zbiciuit de soartă

Nu plâng niciodată,

Domnul îmi este sprijinul,

Cel ce toate-ndreaptă.

 

3 Să-mi strălucească credința

Când urlă viforul,

Să nu cunoască negura

A îndoielilor.

 

4 Suporte-a lumii mânie

Și batjocura ei,

Să n-o clătească ispita,

Nici furtuna mării.

 

5 Să umblu până în sfârșit

A credinței cale,

Care și pe patul morții

Revarsă razele.

 

6 Așa credință dă-mi Doamne

La toate probele;

Credința tare este dar,

Liniște prin Tine.

 

[ 144 ]   D. 199 - N. 228 - M. 199

1 O, să am o mie de limbi,

Să-L laud pe Cristos!

Învingerea milei Sale,

Să o cânt glorios!

 

2 Isus spunându-Ți numele,

Frica mea îmi trece,

Păcatul se depărtează

Și-n suflet am pace.

 

3 Frânge păcatele lumii,

Spală spurcăciunea,

Din sclav te va face liber

Și-ți dă mântuirea.

 

4 Muribundul, numele Tău

Auzind, învie.

Inima frântă s-aprinde

Ca să Te laude.

 

[ 145 ]   D. 203 - N. 20 - M. 203

1 O, SCUMPÂ zi, cândTe-am primit,

Isuse Salvatorul meu;

Inima mea se bucură,

Că m-ai primit să fiu al Tău.

 

Corul

Scumpă zi, scumpă zi

Când Isus spal-al meu păcat.

M-a învățat a mă ruga,

La tronul Lui a mă-nchina,

Scumpă zi, scumpă zi,

Când Isus spal-al meu păcat.

 

2 Suflet zdrobit liniște s-ai,

Oprește-te și odihnești;

Cel ce tot binele ți-a dat,

Domnu-i, să nu-L mai părăsești.

 

3 Fericite-mi sunt zilele,

Eu sunt al Tău și Tu al meu;

Arată-mi calea să mă duc,

După scopul ceresc al Tău.

 

[ 146 ]   D. 206 - N. 80 - M. 206

1 CE fericiți suntem

Cari de El ascultăm,

Razele Împărăției Lui,

Pe noi se revarsă

Mila-I vom cunoaște,

Totul e plin de mărirea Lui.

 

Corul

Ce fericiți suntem

Cari de El ascultăm,

Ce ferici', fericiți suntem.

 

2 Cunoaștem a Lui glas

De când S-a arătat,

Și a venit să ne facă loc:

„Venind după tine

Te-a duce cu Sine,

Și la El vei avea adăpost”.

 

3 Noi cu El ne-am unit

Dincoace de-acest râu,

Al Iordanului ce-i între noi,

Și de bucurie

Ochii noști se uită,

La crucea și la gloria Lui.

 

4 Glasul Său s-aude,

Regele mă cheamă;

Mă așteaptă sus mărirea Sa,

Merg cu bucurie,

M-așteaptă iubire,

Cântând Îl voi binecuvânta.

                       

[ 147 ]   D. 208 - N. 2 - M. 208

1 DOAMNE dă-mi mila promisă,

Fiind inima-mi sfințită,

Tu să-mi fii singura țintă,

În viață și la muncă.

 

2 De nimic alta nu-mi pasă,

Umple-mă pofta cerească,

Ca să-mi fie munca bună,

Ție prin Cristos plăcută.

 

3 Ochii Tăi toate le vede,

Toată lumea o cuprinde.

Fă ca orice mi-ar fi soarta,

În Tine să-mi caut liniștea.

 

4 Să urăsc a lumii lucruri,

Sub aripa-Ți să mă bucur.

Pofta inimii să-mi fie,

Să le găsesc toate-n Tine.

 

[ 148 ]   D. 216 - N. 134 - M. 216

1 PE vârf de munte apare,

Vestitorul de vești bune,

Veste bună pentru Sion,

Sioane bucură-te!

Iehova vine la tine,

De doliu să te scape.

 

2 Ai avut o noapte lungă?

Toți prietenii te-au lăsat?

Vrăjmașii tăi sunt îngâmfați?

De lacrimi nu ți-a păsat?

Sfârșească-se acum doliul,

Nădejde ai căpătat!

 

3 Iehova te va înălța,

El îți întinde mâna.

Vrăjmașii s-or da în lături

Și-n contră nu-ți vor mai sta.

Al tău mare Crai din ceruri,

Îți trimite scăparea.

 

4 Pace și voie te-așteaptă,

Lupta este pe sfârșit.

El îți va fi apărător,

Carele te-a mântuit.

De toate necazurile

Vei fi de-acuma scutit.

 

[ 149 ]   D. 218 - N. 187 - M. 218

1 PÂRINTELE nostru din cer,

Rugăciunea sfinților Tăi

Ca tămâia Te-nconjoară,

În cererea lor ascultă-i.

 

2 Bun Păstor ieși înainte,

Unde Te duci noi vom merge,

Învățând numele Tău sfânt

Credința ne-o întărește.

 

3 Dă Doamne lui Sion pace,

Dă-ne iubire în inimi.

Mărește-a Ta bunătate,

Cu-al Tău spirit plin de daruri.

 

4 Conform chemării noastre, noi

Să fim întru adevăr sfinți

Și curați precum ai fost Tu,

Părintelui când ne prezinți.

 

5 Primește pe cei mântuiți,

Pe cari Tu i-ai spălat curat,

Așa prezintă-i Tatălui

Să primeasc-al Său dar bogat.

 

 

 

[ 150 ]   D. 219 - N. 186 - M. 219

1 TOT cuvântul să-L adore

Pe Cel ce mila nu-I scade,

Iubirea Lui îți va spune

Că El face numai bine.

 

2  E prea slab-a mea cântare,

Să cânte faptele Sale,

Toate vorbele-s puține,

De mărirea Lui nedemne.

 

3 Doamne mă rog către Tine

Ca să nu Te uiți de mine

Și când Tu vii în mărire,

Lasă să fiu lângă Tine.

 

4 Fă-mă vrednic și pe mine

Să văd pe sfinți în mărire,

Să cânt cu ei al Tău nume

Având parte de-nvingere.