[ 251 ]  

1 GALILEEA, Galileea,

Locul cel de mărturie!

Unde Domnul

nostru-nvăța,

Aicea jos pe marea Sa.

 

Corul

Galileea, Galileea,

Numele tău în tot locul

Rămâne de pomenire,

Până lucește soarele.

 

2 Odată pe ape umbla

Salvatorul și-i învăța,

El vorbea și ei ascultau

De Cuvântul Lui s-alinau.

 

[ 252 ]  

1 ISUSE, condu-mă aici

Și-atunci nu m-oi rătăci.

Rău cu Tine nu-mi va fi

Asupra-mi orice-ar veni.

 

Corul

Doamne, Doamne,

Du-mă în patria Ta,

Deși calea-aici e grea

Eu în Tine voi spera!

 

2 Când vrăjmașul m-atacă,

Pe mine nu mă-nfrică;

Isus este stânca mea,

Lui mă voi încredința.

 

3 Iar-de aici când m-oi duce,

Ia-mă-n brațe, Isuse.

Știu-că acolo-i odihnă,

Cei osteniți s-alină.

 

[ 253 ]  

1 IATÂ, Doamne ne-am adunat,

Ca fii-naintea Ta;

Cuvântul Tău ce ni l-ai dat,

Voim a-l asculta.

 

2 Urechi și inimi deschise

Ca Lidiei dă-ne,

Vino la noi o, Isuse,

Binecuvântă-ne!

 

3 Noi ascultăm, Tu să vorbești,

Prin gura Ta sfântă;

Cuvântul Tău, Tu nu-l oprești,

De cei ce-l ascultă.

 

4 Rămâi cu noi o, Isuse,

Și în timpul serii,

Până când toți vom ajunge

Ziua învierii.

 

[ 254 ]  

1 IA, Părinte, inima mea,

Să fie toată a Ta.

Zdrobește-o, Duhule sfânt,

Inima mea ca piatra.

Isus fii Tu Domn într-însa,

Pacea Ta varsă în ea,

Ține-o în umilință,

Blândețea să o umple.

 

2 Curățește-o, Părinte,

După sfântă voia Ta!

Mântuiește-o de lume,

De toată rătăcirea!

Prin a Mielului sfânt sânge

Cu pace o cinstește,

Și în ora cea-ntristată

Dă-i Doamne mângâiere.

 

[ 255 ]  

1 IARÂȘI o noapte a trecut,

Și soarele s-a ivit,

De care întunericul,

Cu totul s-a nimicit.

 

2 Doamne acum noi, fiii Tăi,

'Naintea Ta ne plecăm;

Caută spre noi, o, Isuse!

Că acum Te lăudăm.

 

3 Tu și-n noaptea-ntunecată,

Ne-ai păzit ca un tată,

Ca să putem iarăși vedea

Bucuroși lumina Ta.

 

4 Pentru a Ta bunătate,

Noi pe Tine Te mărim,

Mila, grija Ta din noapte,

Pentru toate-Ți mulțumim.

 

5 Las-ca să aflăm și astăzi,

Doamne, sfântă fața Ta

Și să fim scăpați de păcat,

Să vedem lumina Ta.

 

6 Dă-ne în ziua-aceasta

Binecuvântarea Ta,

Lasă darul și pacea Ta

Pe noi slabi a ne purta.

 

[ 256 ]  

1 IAR acum o zi s-a sfârșit,

Noaptea la noi a sosit

Și noi astăzi iar am simțit,

Că Dumnezeu ne-a iubit.

 

2 Bunătatea și-ndurarea

Părintelui ne-au scutit;

A Lui pace și viață,

Ca la fii ne-a împărțit.

 

3 Acum în seara aceasta,

Venim toți-naintea Ta;

Laudă Ție a-Ți cânta,

Pentru îndurarea Ta.

 

4 De n-ar zidi Domnul casa,

În zadar ne-am osteni;

Unde-i credința, blândețea,

Casă veșnică va fi.

 

5 Pentru-aceea Îți mulțumim,

Că ești cu noi ne-ncetat;

Conducerea Ta am simțit,

Că-n toate ne-ai ajutat.

 

6 Doamne către Tine  strigăm,

În noapte ne scutește.

Dacă Ție ne-ncredințăm

Odihnim în liniște.

 

[ 257 ]  

1 IERUSALIME, loc iubit!

Cum strălucești de frumos!

În tine răsună veșnic:

„Sfânt, sfânt, sfânt ești Savaot!”

O, eu când voi ajunge,

Să mă număr în tine?

 

2 Aici, în străinătate,

Pe timpuri de ispită,

Mult necaz și strâmtorare

Avem și multă luptă.

Lucrăm, plângem cu amar

De multe ori în zadar.

 

3 O, cum doresc eu a vedea,

Isus, sfântă fața Ta!

Întru Împărăția Ta,

Unde n-oi mai suspina,

Ci în fericirea mea,

Voi privi la fața Ta.

 

4 De am să mai rămân încă,

Pe valul acestei lumi,

Care luntrea mea aruncă,

Ca o mare cu furtuni,

Fii Tu în al meu necaz,

Nădejdea mea, să nu cad.

 

[ 258 ]  

1 INIMA mea Domnului,

În rugă arăta-voi;

Orice se află în ea

Nu treacă cu privirea.

 

2 Nimic nu-I voi ascunde,

Nici cele mai secrete;

Toate le voi arăta,

Asta-i fericirea mea.

 

3 Fie-I descoperită,

Domnului cunoscută,

Ca El s-o curățească,

Și să o înnoiască.

 

[ 259 ]  

1 INIMA cum se bucură

Când la Tine ne-adunăm

Și din a Ta sfântă gură,

Vorbe sfinte auzim.

Lasă ca astăzi să nu fim

Ascultători uitători,

Scrie-ne adânc în inimi,

Cuvântul viu făcător.

 

2 Vezi noi la-Tale picioare,

Privirea Ta așteptăm.

Vezi noi sfânta Ta vorbire,

Cu dor fierbinte ascultăm.

Învață-ne cum putem fi

Fericiți noi aicea,

Timpul nost' scurt a-l folosi,

Pentru-mpărăția Ta.

 

3 Deschide-ne mintea dară,

Ca la-nvățăceii Tăi:

Să Te cunoaștem „Viață",

Du făclia-nainte.

Lumina lumii care-alungi

Întunericul mare,

Luminează-ne și atunci

Vom umbla în dreptate.

 

4 Fie putere, lumină,

Doamne, în Cuvântul Tău;

Să ne pătrundă-n inimă,

Lucrând în noi tot mereu.

Las-că ce-am cuprins acuma,

Să păzim cu credință.

Fă cunoscut și altora

C-ai Cuvânt de viață.

 

[ 260 ]  

1 ÎNVÂȚÂCELUL lui Isus

E în care-i iubire;

Care cu fapte arată

Toată starea inimii.

 

Corul

El în Isus se îmbracă,

Miluiește, jertfește,

Învață, suferă, rabdă

Și lumea n-o iubește.

 

2 Învățăcelul lui Isus

În pașii Lui urmează;

Servește Tatălui de sus

Cu iubire, credință.

 

3 Învățăcelul lui Isus

Cuvântul sfânt vestește;

Inima lui, nicicând de sus

Lumea nu o clătește.

 

[ 261 ]  

1 ÎMPÂRATUL nost' cel mare,

'Naintea Ta cu aplecare,

Poporul Tău ne adunăm!

Noi, pe cari singur ne-ai ales,

Stăm la tronul măririi Tale.

Cu dor fierbinte ne rugăm,

Precum se cuvine,

A-Ți aduce cinste,

A arăta cât de bine

Este, Doamne,

Când Te simțim noi aproape.

 

2 Intră prin porțile Tale,

Că la noi toți vei afla, Doamne,

Urechi și inimi deschise.

Vorbește-n mijlocul nostru,

Cu dor Te vom asculta noi toți;

Al Tău Cuvânt ne-ntărească.

Noi ca pruncii voim

Cu Tine să vorbim,

Fără frică,Iar de-om avea

Lipsă-n ceva, dorim învățătura Ta.

 

[ 262 ]   M. 343

1 ÎN cer e-al nostru bun amic,

Puțini amici buni sunt aici.

Aici e viclenie multă

Și dreptatea-i apăsată;

Dar aceasta bine-o știu eu,

Că Isus e-amic bun al meu.

 

2 Lumea e ca un fir de trestie,

E nesigură, se mișcă.

Dar Isus stă ca și o piatră,

El pe mine nu mă lasă;

De m-ajunge o durere,

El, mie-mi-e mângâiere.

 

3 Pentru mine El sânge a vărsat,

El și moartea grea a răbdat.

El în toate mă sprijinește,

Și spală a mele păcate.

Mă ascultă când mă rog eu,

Că Isus e-amic bun al meu.

 

4 Lume tu ține-ți amicii tăi,

Știu că necredincioși sunt ei.

Vrăjmașul nu-mi poate vătăma,

Deși-și întinde săgeata.

Isus e amicul bun al meu,

Pe brațul Său odihnesc eu.

 

[ 263 ]  

1 ÎN păcat ca și în mare

De tot afundat eram,

Și despre această stare,

Chiar nimic eu nu știam.

 

Corul

Dar Isus Cristos m-a văzut

Și din cer jos a venit;

În adâncime m-a căutat

Fie dară preamărit!

 

2 În vârtejul de păcate,

Eu m-am afundat mereu.

În blestem și întuneric

Fără pace trăiam eu.

 

3 Blestemul păcatului meu,

În adâncime m-a tras.

Am căzut fără speranță,

Și nu mai eram curat.

 

4 Isus a scris sus, în cartea

Vieții, numele meu.

Îmi dă pace, veselie,

Mângâie sufletul meu.

 

5 Dulce Isus, Tu ești mie,

Mântuitor și toate.

Când privesc a Ta iubire,

Așa vorbesc buzele.

 

[ 264 ]  

1 ÎN patria cea bogată,

Dorește acum inima mea,

Unde noapte nu mai este,

Isus Cristos strălucește.

 

            Corul

O, patrie! Cât de dulce

Bucurie-mi aduci mie!

Scumpa steauă mă conduce,

Arătând calea-n patrie,

Unde loc bun, împodobit,

M-așteaptă cu culori gătit.

 

2 Aici trebuie a răbda,

Dar Isus curând m-a chema,

Și cu El mă voi bucura,

Ajungând în patria mea.

 

3 Dincolo e primăvară,

Ce-n veci miros bun revarsă;

Câmpul cu flori e-mpodobit,

Viața-i fără de sfârșit.

 

4 În ore fericite aud,

Cum în cer pe Domnul laudă;

Aud corul îngerilor

Și aleluia sfinților.

 

[ 265 ]  

1 ÎN valea călătoriei,

Bucuros sfârșesc calea.

Păstorul meu mă va păzi,

În El pun nădejdea mea.

Iar dacă furtuna vine,

În contră-mi valuri pornesc,

Eu cu credință sus privesc

Și întărire primesc.

 

2 A murit Isus pe cruce,

Păcatele le-a luat;

Din iubire și îndurare

Și pentru mine a răbdat.

Pentru aceea eu bucuros

Am dat Lui inima mea,

Eu nici nu aș putea trăi,

Isus fără mila Ta.

 

3 În rana Ta, am aflat eu

Mântuire, viață.

Sunt curat prin sângele Tău,

O rămâi în inimă;

Lumea las-să mă urască,

Voi purta batjocura;

Îți voi urma cu credință,

În toată viața mea.

 

[ 266 ]  

1 ÎN îndurarea Domnului,

Cum am ajuns nu știu,

Răscumpărat pentru ce sunt?

Care mult am greșit.

 

Corul

Dar știu bine-n cine mă-ncred,

Nu mă va despărți nimic de El.

Îmi va da partea veșnică,

Când va fi să vină El.

 

2 Eu nu știu, mie Dumnezeu,

Credință cum mi-a dat;

Durerile sufletului,

Nu știu cum au încetat.

 

3 Eu nu știu cum Duhul cel sfânt

Mi-a dat convingere;

Pe Isus mărește-n mine

Și-mi dă liniștire.

 

4 Eu nu știu ce bucurie,

Sau câtă durere,

Va fi încă a mea parte

Pe această cale.

 

5 Dar eu știu, Mântuitorul,

Când iarăși va veni,

Din moarte cu glas îngeresc

Să merg mă va pofti.

 

[ 267 ]  

1 ISUS drept luminător,

Raza-Ți revarsă spre noi;

Iubirea noastră s-ardă,

Ca de toți să se vadă.

 

2 Isus Tu ești Capul nost';

Lasă ca să fim noi toți

Uniți în Cuvântul Tău,

Și plăcuți lui Dumnezeu.

 

3 Păstorul nost' cel mărit,

Caută pe cel rătăcit.

Dă-ne duh de iubire,

Să fim într-o unire.

 

4 Întrunește-ne-n inimi,

În veci una ca să fim;

Doamne cu mâna-Ți să faci

Legământ sfânt între frați.

 

5 Dă-n tot locul fraților,

Să fie toți iubitori;

Să fie în cuget una,

Și cu Tine pururea.

 

[ 268 ]  

1 ISUS îmi vorbește:

„Amice, tu ești slab,

O, vino la Mine,

Eu îți voi ajuta".

 

Corul

Sfânt sângele Lui,

Mă va curăța,

Iar păcatul meu roșu,

Alb va fi ca neaua!

 

2 Isus, sângele Tău,

De păcat mă spală;

Tu vei putea zdrobi,

Tare inima mea.

 

3 Nu am nimic ce-i bun,

Nu-s vrednic de milă;

Dar El e păstor bun,

Sus să mă conducă.

 

4 Când sfârșitul simt eu,

Dacă moartea vine,

Atunci voios vorbesc:

Isus e cu mine.

 

5 'Naintea tronului,

Sus în strălucire,

La picioarele Lui,

Cununa-mi voi pune.

 

[ 269 ]  

1 ISUS îmi strigă cu blândețe:

O, vino la Mine!

De păcat scăpare-mi dai mie,

Din păcat alerg Isus la Tine.

 

Corul

Cu blândețe îmi strigă,

Vrei tu pace, odihnă?

Vino la Amicul tău,

Care bine-ți voiește!

 

2 Glasul Tău adesea îmi spune:

O, vino la Mine!

Inima mea acum Te caută,

Stând la ușă, aștept îndurare!

 

3 Glasul Tău dulce-mi spune:

O, vino la Mine!

Chipul Tău în mine gravează;

Mulțumită în veci Ție-Ți  fie!

 

[ 270 ]  

1 ISUS, Regele de sus,

Ca trimis a venit jos.

S-a făcut serv și-a servit,

Popor mult a mântuit.

 

2 A servi e fericit,

Unde Isus a zidit,

Unde El locuiește,

Și bogat răsplătește.

 

3 O, Mântuitorule,

Lucrători nouă dă-ne.

Îmbracă-i cu putere,

Voia Ta s-o predice.

 

[ 271 ]   M. 425

1 ISUS trăiește știu bine,

Locul meu îl pregătește.

Cu cunună mă v-aștepta,

Plată pentru răbdarea mea.

 

Corul

Lume, tu te îndepartă!

Nu supăra inima mea.

(:Curând îmi va veni vestea

„Vino acasă fiule!”:)

 

2 Despre Isus mărturisesc:

„Numai prin El mă curățesc”.

Aștept vestea îndurării,

Când acasă mă va grăi.

 

3 Minunea Domnului este,

De care-mi aduc aminte;

Că El din cer jos a venit

Și pentru mine a murit.

 

4 Știu că Isus iarăși vine,

Și mă va lua la Sine;

Să stau-naintea Lui lucind,

În cer cu ceata Lui cântând.

 

[ 272 ]  

1 ISUS, mai iubit ești mie,

Decât toată lumea,

De când ești Tu Amicul meu,

Am pace-n inimă.

 

Corul

Eu nici nu aș fi cugetat,

Că așa mă iubești;

Eu nici nu aș fi cugetat,

Că iertare-mi cinstești!

 

2 Iubesc, Doamne, prietenii mei,

Dar pe Tine mai mult;

Numele Tău așa-mi sună,

Ca un cântec plăcut.

 

3 Cu Tine în inima mea

Bucuria a intrat,

Iubirea Ta de n-aș avea

Aș fi tot întristat.

 

4 O, Isus, iubit Isuse,

Frumos e la Tine!

Ce bucurie vom avea,

Sus în înălțime!

 

[ 273 ]  

1 ISUS, Tu singur vino,

În veci la mine rămâi!

Vino-Nvățătorul meu

Cu tot ajutorul Tău.

 

2 De multe ori Te doresc,

În Tine mă-nveselesc;

Și de mii de ori eu strig:

O, vino Isus, vino!

 

3 Nu-i altă bucurie,

Care inima-mi umple,

Când la mine Isus ești,

Bucuria mea Tu ești!

 

4 Eu nicicând inima mea,

N-oi preda-o altuia

Numai Ție mă voi da,

Că Tu ești puterea mea!

 

5 Tu Fiul lui Dumnezeu,

Fii tot ajutorul meu,

Pentru mine Te-ai jertfit,

De sus Mire ai venit!

 

[ 274 ]  

1 ÎȚI urmez, Isuse-n apă,

'Nainte-mi Tu ai mers.

Sângele Tău, al meu păcat

L-a șters ca să-Ți urmez.

Al Tău sunt, Doamne, acuma,

O, ce scump legământ!

Las-să fiu spre mărirea  Ta,

Și în acest moment.

 

2 O, ce bucurie am eu,

Astăzi în inimă!

Când pot să-Ți urmez,                             

Domnul meu, De voie liberă.

Cu plăcere și desfătat,

Pe calea Ta pășesc,

Condu-mă, dar neîncetat,

Cu al Tău sfat ceresc.

 

3 Moartea Ta și-nvierea Ta,

E temelia mea,

Eu pe această Stâncă voi sta,

Asta mă va ținea.

Cine crede s-a boteza,

Pe veci s-a mântui.

Cu preț scump m-ai răscumpărat,

Al Tău sunt și voi fi.

 

[ 275 ]   M. 386

1 ISUS al meu soare,

Lumină-n noapte,

El mi-e fericirea,

Spre bine-n toate.

Isus mi-e iubirea,

Tezaur al meu,

Spre Tine-mi, privirea,

Alt dor nu am eu.

 

2 Tu îmi re-nsuflețești,

Sufletul mâhnit,

Sigiliul de spirit,

Mi-e-n inimă înfipt.

A Ta pace scumpă,

Ne-ncetat o gust;

În a Ta iubire,

Am eu repaus.

 

3 În larma ast-pe pământ.

Război în păcat,

Învingerea Ta mi-e

Pe seamă-mi gata.

Tu lupți pentru mine,

Eu stau și aștept,

Mila Ta-mi scutire,

Triumf dobândesc.

 

4 Ce viață plină,

De fericire!

Inima îmi saltă,

De bucurie.

Isus mă sprijină,

Cu a Lui mână,

Și-n sfârșit mă duce

La El acasă.

 

275-A

1 IUBIȚILOR, acum,

Timpul să merg de la voi,

În depărtări, iată,

Plecând mă-depărt de voi.

Eu în grabă nu vă văd

Că de la voi mă-ndepărt.

Fața mea nu-ți mai vedea,

Căci s-apropie ora mea;

Domnul e cu voi.

 

2 În corp vom fi departe,

Unul de către altul.

În spirit una suntem,

Cu toții în Domnul.

'Napoi spre voi tot cuget,

În Domnul vă amintesc,

Păziți-vă dar pe voi,

În frica lui Dumnezeu:

Domnul e cu voi.

 

3 Iubiților vă-ndemn,

Luați aminte de voi

Și de toată turma,

Cea aleas-a Domnului.

Unul de altul să îngrijiți,

Către cer să vă siliți.

Pacea Domnului din cer,

Eu de la Dumnul v-o cer:

Domnul e cu voi.

 

4 Și acum fraților vă

Încredințez lui Dumnezeu,

Și în adevăr

Cuvântul harului Său.

Voi, dară, să privegheați

Într-una să vă rugați.

Unul pe altul vă iubiți

Până-n sfârșit creștini fiți:

Domnul e cu voi.

 

[ 276 ]  

1 JERTFÂ aduc eu inima,

Scump Părintele meu;

Că aceast-așa dorește.

(:Aud Cuvântul Tău:)

 

2 Fiule, dă-Mi inima ta;

Cuvântul Tău îmi zice.

Calea Eu îți voi arăta

(:Pe ea găsești pace:)

 

3 Primește-mi Doamne inima,

Iată Ți-o dau Ție,

După cum pot așa Ți-o dau,

(:Privește spre mine:)

 

4 Mergi lume, pământ,

Vouă nu vă dau inima,

Că lui Isus am dat-o eu,

(:Fie a Lui numai:)

 

[ 277 ]  

1 LAUDÂ pe Domnul suflete,

Laudă-L și-I mulțumește,

Ori și unde, în tot locul,

Pe Tatăl, Mântuitorul.

 

Corul

Laudă-L de dimineață

Când răsare și-nserează,

În zori, la amiază și noaptea,

Laudă-L întotdeauna!

 

2 Viață de la El ai luat,

Și El te-a binecuvântat,

Soarta ta e în a Lui mână,

A ta grijă El o poartă.

 

3 De orice rău El te scapă,

De pericol te apără,

Din praf El te va ridica,

Ți-a da viață veșnică.

 

[ 278 ]   M. 356

1 LAUD pe bunul Dumnezeu

În spirit și-n inimă,

Ce lămurit văd eu toate

Ce a făcut El cu mine;

Ce inima-I împlinește

Asta toată-i iubire,

Prin care mă scutește,

Și spre cer mă pregătește.

Alt dor nu e la mine,

Numai a Lui iubire.

 

2 Pe al Tău Fiu Tu nu L-ai cruțat,

Ci pentru mine L-ai dat,

Al Său scump sânge L-a vărsat,

Pentru mine a răbdat.

O, Tu izvor nesfârșit,

Sufletul meu dorește,

A Te privi pe Tine,

Începătorul vieții.

Altă dorință n-am eu,

Ci să mă iubești mereu.

 

3 Sfântul Spirit îndreptător,

Mi-ai dat mie prin milă,

Îndemnător, sfătuitor,

Să mă învețe pe mine,

Ca să-mi umple a mea inimă,

Cu credință curată,

Și păcatul din mine

Prin asta se nimicește.

Asta dorință am eu,

Să-mi cureți cugetul meu.

 

[ 279 ]  

1 LASÂ sarcina și toată grija:

Pe Isus că El îți ajută.

 

2 Când ești întristat, lipsit și apăsat,

La al tău milostiv privește!

 

 3 Toată sarcina El o va purta

Cu prea puternică mâna Sa.

 

4 El prin blândețe toate ți le dă,

Cuvântul Său pace-ți aduce.

 

5 El te păzește ziua și-n noapte

Nu te teme nici chiar de moarte.

 

6 Dacă-L vei căuta, El este calea,

Prin El vei câștiga viața.

 

7 Rabdă dar numai, că la Domnul ai,

Izvor veșnic de bucurie.

 

[ 280 ]   M. 340

1 LÂUDAȚI pe Domnul Dumnezeu,

Rugându-L chemați numele Său.

Vestind faceți cunoscute,

Popoarelor a Lui fapte.

Cântați-I psalmodiați-I,

Vorbiți de minunile Lui.

 

2 Lăudați-vă-n sfântul Lui  nume,

Amintind minunile Sale.

Căutați puterea Domnului,

Căutați pururea fața Lui.

Bucure-se inima lor,

Celor ce caută pe Domnul.

 

3 Întreg pământul să-L mărească

Pe Domnul că-i vrednic de laudă;

Mare-i El și înfricoșat,

Peste toate înălțat,

Măreață-i înaintea Sa

Puterea și bucuria.

 

[ 281 ]  

1 LÂSAȚI grijile,

Că lumea-i plină,

Domnului vorbește-I

Să te mângâie.

De te-a cuprins noaptea,

Fii în liniște,

Isus te-a vindeca

De orice durere.

 

[ 282 ]   M. 341

1 LÂSÂND-nălțimea muntelui,

Ce-n lucire-noată,

Luptători steagul desfăcând,

În vale coborâți;

Jos sălbatic tăbărează,

Vrăjmașul în contră;

În credință e putere,

Ce-nvinge popoare.

 

Corul

Credința cea sfântă,

Putere vitează.

Credință puternică,

Ce-nvinge popoare.

 

2 Domnul cerului e cu noi,

Cuvântul ni-e arma,

Ceata sfinților a umblat,

Încotro noi mergem;

De pe Golgota străbate

Lumină prin noapte;

O, voi martiri învingători,

Minune ați lucrat.

 

3 Colo-n cale ne așteaptă

Vrăjmașul la luptă.

Foc sfânt inima ne-ncălzește,

Cum dar să nu luptăm?

Coiful mântuirii pe cap,

În mâini ni-e pavăza,

Platoșa credinței ni-e semn,

Cu noi Domnul și azi.

 

4 Învingătorului e-ntinsă

Coroana cerului.

Cel ce credincios s-a lupta

Patrie în cer va avea.

Sus dar, că timpul e aproape,

Sub steag vitejilor;

În credință e putere

Ce-nvinge popoare.

 

[ 283 ]  

1 LIBER de lege, ce fericire!

Orice păcat e șters pe vecie,

Spre mântuirea noastră-I de ajuns:

Sângele scump al lui Isus.

 

Corul

Păcătosule, o, înțelege,

Cristos ne-a scăpat;

O, frate crede,

Spre mântuirea noastră-I de ajuns:

Sângele scump al lui Isus.

 

2 În Domnul Isus nu-i condamnare,

Făgăduința-I are valoare;

Veniți la mine, zice Isus,

Cuvântul Lui este de ajuns.

 

3 Fiii Celui sfânt, toți sunteți chemați,

În Domnul vostru să vă bucurați;

Salvarea voastră s-a-ndeplinit,

Pentru voi Cristos a murit!

 

[ 284 ]  

1 MULTÂ bucurie avem

Că-mpreună ne mai vedem,

Ce cu toți de mult am dorit

Fraților ne-am întâlnit.

Mărit să fii, o, Creator

Și-al nostru scump  Mântuitor

Că-n credință ne-ai  întărit

Și prin toate ne-ai  păzit.

 

2 Cuvântul Tău sfânt ne-nvață

Că-n frumoasa Dimineață

Noi tot mai mult ne-om bucura

În Împărăția Ta,

Dacă-n inimă vom păstra

Credința, pacea, dragostea

Și-om fi îndelung răbdători

Umiliți și ascultători.

 

3 Noi așteptăm cu credință

Marea Ta făgăduință,

Ce ai promis-o lui  Avraam

Când l-ai chemat din Haran,

Că-n el și seminția lui

Neamurile pământului

Toate s-or binecuvânta

În Împărăția Ta.

 

4 Atunci de cunoștința Ta

Tot pământul se va umplea,

N-a-nvăța frate pe frate

Pe Domnul a-L cunoaște,

Că tot pământul va fi plin

De cunoștința Domnului,

Ca fundul mării de ape

Ce totul acoperă.

 

5 Marea de nisip s-a face

Toată în iazuri de ape,

Pustiul de cari te mirai

S-a preface ca un rai;

Tot pustiul Pământului

Ca o gradină a Domnului

De care se vor bucura

Toți care vor asculta.

 

6 Nici un om nu va mai zice

Că-i bolnav sau că suferă,

Că și surzii vor auzi

Toți, cuvintele Cărții.

Limba mutului va cânta,

Șchiopul ca cerbul va sălta,

Orbii vedere vor primi

Mare bucurie-a fi.

 

7 Atunci toate popoarele

Se vor uni să-L laude

Pe Dumnezeul 'Cela viu

Și pe iubitul Său Fiu,

Pentru binecuvântare

Fără de asemănare,

Cu toții vor cânta în cor

Lăudând pe Creator.

 

[ 285 ]   M. 188

1 MAI aproape, Doamne,  către Tine,

Deși e grea crucea pentru mine,

Totuși cântarea mea este întotdeauna,

Mai aproape, Doamne,  către Tine.

 

2 Când soarele apune singur fiind,

Pe piatră-mi plec capul cel ostenit.

În visul meu și atunci

Doresc eu să ajung,

Mai aproape, Doamne,  către Tine.

 

3 Arată-mi calea ce duce la cer,

Mie-ndurarea Ta mult îmi face.

Trimișii Tăi îmi zic

Spre Tine să alerg,

Mai aproape, Doamne, către Tine.

 

4 După noapte vine dimineața,

Atunci eu cu ulei unge-oi piatra.

Și așa eu prin necaz

Spre Tine sunt atras,

Mai aproape, Doamne, către Tine.

 

[ 286 ]   M. 411

1 MARE ești Doamne, mare-i puterea Ta,

Prin Cuvântul Tău ai creat lumea.

Ai zis să fie și la porunca Ta

A stat-nainte-Ți toată făptura;

Mulțimea stelelor și mândrul soare,

Cerul, pământul ascultatu-Te-au;

(:Inima mea tremurând admiră

Atot-puternicia-Ți măreață:)

 

2 Mare ești Doamne și a Ta-nțelepciune

Prin care toate frumos le-ai creat;

Omul pământesc l-ai făcut al Tău fiu,

Cu duh de viață l-ai înzestrat.

Floarea cea mică și arborii  puternici,

Urma mâinilor Tale ne-arată.

(:Din toată inima mă închin Ție

Lăudând mare înțelepciunea Ta:)

 

3 Mare ești Doamne și a Ta dreptate,

Ceea ce în Eden s-a arătat.

Pulbere vei fi, a zis judecata

Și cel căzut a început moartea,

Dreptatea Ta a cerut mare  jertfă,

Care era perfectă viață.

 

(:Al Tău Fiu plăti asta din iubire

Eu Te admir și mă îchin Ție:)

 

4 Mare ești Doamne, mare-I iubirea Ta,

Ceea ce-n Fiul Tău ne-ai arătat.

N-ai stins lumina abia arzătoare,

De trestia frântă Te-ai îndurat;

Pe când zăceam eu legat în păcate,

Mâna-Ți miloasă spre mine ai întins.

(:În ochi cu lacrimi mă proștern-nainte-Ți

Laud iubirea ce m-a mântuit:)

 

[ 286- ]  A D. 310 - M. 310

1 MÂREȚ Sion care mult  timp,

Ai fost tot în înjosire,

Deci ridică-ți capul din praf,

(:Cu a Domnului putere:)

 

2 Îmbracă-ți veșmântul măreț,

Să fii văzut că ești distins;

Pân-scutul Lui te acopere,

(:În jur soarele te-a cuprins:)

 

3 Dușmanii tăi cei pângăriți

Să nu te umple de groază

În starea ta cea sfințită

(:Deci ne-ncetat priveghează:)

 

4 Dumnezeu din cer te ascultă,

Ruinele-ți rezidește.

El asupra-ți priveghează,

(:Pace veșnică-ți cinstește:)

 

5 Oamenii vor putea vedea,

Cununa ta de-nvingere;

Te vei desfăta-n vecie

(:Încoronat cu glorie:)

 

[ 287 ]  

1 MARE-I iubirea Ta Isus,

Care ai adus de sus,

Ce pe Golgota ai arătat;

Vrednic ești de lăudat.

Lasă să spun patima Ta

Pentru îndurarea Ta.

 

2 Eu, vierme aici pe pământ!

Pentru mine ai murit,

Și sângele Tău l-ai vărsat,

Ție-Ți m-ai răscumpărat.

Nu am cuvânt a Te mări

Și deplin a Te vesti.

 

3 O, Tu, păcatul și moartea,

Ai învins prin aceasta;

Prin patima-Ți ai împlinit

Voia Tatălui cel sfânt,

Iar prin moartea Ta noi putem,

La Tine să ajungem.

 

4 Tu toată viața Ți-ai dat,

Până ne-ai răscumpărat.

Pentru aceea eu acuma

De tot Ție mă voi da,

Al Tău sunt în toată vremea,

O, primește-mi inima.

 

[ 288 ]  

1 MÂREȘTE o suflete pe Regele măririi!

Aleluia, vorbește cu corul înălțimii!

Veniți cu toți la psalmi și la harfă sus!

S-auzim glasul cântării!

 

2 Mărește pe Domnul care toate bine a făcut,

Care pe aripi de vultur, pe tine te-a condus.

Te-a mântuit că așa a binevoit,

Cu îndurare te-a primit.

 

3 Mărește pe Domnul care te-a binecuvântat!

Din cer ploaia iubirii peste tine a vărsat,

Ia aminte! Ce-a făcut pentru tine.

Pe Fiul Său cel sfânt L-a dat.

 

[ 289 ]  

1 MÂRITUL Cristos vestește

Duceți lumii această veste,

Că Eu în curând voi veni,

Regat Mi-oi întocmi.

 

Corul

(:Ce frumos va fi atunci:)

Vino dar Doamne în curând,

În al Tău Eden sfânt.

 

2 Morți-n Cristos vor învia

Și sus la cer se vor-nălța,

Satan atunci va fi legat

Pe timp de o mie de ani.

 

3 Și-n paradis vor fi cu toți,

Cei fericiți și ceia drepți.

Păcat și moartea va-nceta

La Domnu-n casa Sa.

 

[ 290 ]   M. 398

1 duc la Golgota,

S-aud ce vorbește,

Să văd pe Domnul meu,

Cum moare pe cruce.

 

2 Ce mare durere,

Pe El L-a apăsat!

El strigă: „Părinte!

Pentru ce M-ai lăsat?”

 

3 El nu S-a răzbunat;

L-aud cum S-a rugat:

„Părinte iartă-le,

Că ei nu știu ce fac!"

 

4 Cum Maria plânge,

Mângâind-o-i zice:

„Vezi mamă Fiul tău?

Păzește-o amice!”

 

5 Iar pe acel tâlhar,

Așa îl mângâie:

„Încă astăzi îți zic,

Vei fi cu Mine-n rai”.

 

6 „Setos sunt!" El strigă,

„Durerile sunt mari!”

Prietenul nostru bun,

Pe cruce cum rabdă!

 

7 Plecând capul zice:

„Toate sfârșitu-s-au!

Părinte-n mâna Ta

Spiritul meu Ți-l dau!”

 

[ 291 ]  

1 MÂRIM pe Isus, pe scump Mântuitorul,

Simțind minunata iubire a Lui.

Laude-L pe El toată oastea îngerească,

Cinstind, mărind iubit numele Lui.

Ca bun păstor Isus turma-Și-grijește,

Pe ai Săi miei slabi îi poartă pe brațe,

O, voi sfinți toți cei măriți ai Sionului,

Cântați în psalmi Mântuitorului.

 

2 Mărim pe Isus, pe scump Mântuitorul,

Care pentru mântuirea noastră

Mult chin a suferit și S-a dat spre moarte,

Purtându-ne durerile noastre.

Mărire Ție, Cel ce ne-ai mântuit!

Pentru noi, Însuți, mult ai  suferit;

Singur, nădejdea noastră de mântuire,

Numai în Tine aflăm, fericire!

 

[ 292 ]  

1 voi sili pân-oi sosi, În fericire.

Mă voi lupta până-oi putea, Lua-nvingere.

Alerg, de m-oi osteni,

De sus putere-oi primi;

Așa luptând, nu disperând,

Scop voi ajunge.

 

2 Ca un chemat, eu am plecat,

'Naintea Mielului.  

Nu m-oi lăsa, voi alerga

Să iau plata Lui.

Iar cine aleargă rău,

Își pierde finicul său.

Eu las toate la o parte

Nu caut înapoi.

 

3 Doamne-ndreaptă a mea față

Spre scopul dorit.

Dă-mi putere în picioare,

De-aș fi ostenit.

De m-aș sminti să-mi vorbești,

În goană să mă scutești.

A Ta milă mă conducă, Să fiu mântuit.

 

[ 293 ]  

1 MÂNTUITORUL meu,  Isus,

Las-să merg pe brațul Tău;

Că apele vin cu zgomot,

Furtuna s-apropie.

 

Corul

Bine-i a spera în Tine

O, Iubitul meu Isus;

A Te privi-n fericire,

Și a fi la Tine sus!

 

2 Ascunde-mă în furtună,

Până-mi vine sfârșitul;

La limanul dorit du-mă,

Când voi termina lupta.

 

3 Nu este scăpare-n altul,

În Tine-mi pun nădejdea;

Te rog nu mă lăsa singur,

Ține-mă în-ndurarea Ta.

 

4 În Tine am încredere,

Și de moarte nu mă tem;

Că la picioarele Tale,

Tu mie loc îmi gătești.

 

5 Izvorul vieții mele,

Care setea-mi stâmpără;

Să-mi fie a Ta curgere

Spre viață veșnică.

 

 

[ 294 ]   M. 351

1 MEDICUL bun s-apropie

Preotul mare Isus.

Bucurie ne aduce,

Scăpare-i numa-n Isus.

 

Corul

Auzi îngerii cântă,

O, ce glas dulce sună!

Cântă-mi și tu inimă,

Isus, Isus, Isus!

 

2 Cel ce șterge păcatele,

Acela-i numai Isus;

Care la cer ne conduce,

El ne-ncunună, Isus.

 

3 Pentru mine-ai răbdat cruce,

Laudă Ție Isus;

Cred, Miel Dumnezeiesc, Ție,

Eu Te iubesc, o Isus.

 

4 Trece-or dureri și păcate,

Dară numai prin Isus;

În El am eu mântuire,

În El, numai, în Isus.

 

5 Veniți fraților mei, veniți

Să lăudăm pe Isus;

Veniți și voi, surori, veniți,

Măriți și voi pe Isus.

 

6 Voi fiilor cei mari și mici,

Iubiți numai pe Isus.

Pe calea Lui umblați aici,

Cu voi petrece Isus.

 

7 Când în ceruri noi vom intra,

'Nainte ne-a sta Isus;

În jur de tron noi vom cânta,

Numelui sfânt, lui Isus.

 

[ 295 ]  

1 MULȚUMIM noi,  Doamne,

Scump Cuvântul Tău,

Inima deschide,

Și o sfințește.

 

2 În veci nu înceta

A ne milui!

Dă inimii hrană,

Păstorul turmei!

 

3 Și acum noi Doamne,

La Tine-am venit,

Dă-ne nouă partea,

Care ne-ai gătit.

 

4 Din Sfânta Scriptură,

Noi am auzit,

Că viața de veci

Nouă ne-ai gătit.

 

[ 296 ]  

1 MULȚUMESC, Isuse, că  eu sunt al Tău,

Prin Tine viață mi-a dat Dumnezeu.

M-a creat, m-a și mântuit pe mine,

Prin Spiritul Său, la El mă conduce.

 

2 Mulțumesc Isus că m-ai făcut liber,

Și acum Ție pot, credincios să-Ți servesc.

Nu așa-am fost eu, când păcatul m-a învins,

Peste mine a domnit și lui am servit.

 

3 Mulțumesc Isuse, că Tu ești al meu,

Prin vărsat sânge-al Tău m-am mântuit eu.

Partea mea aicea orișicum va fi,

M-am unit cu Tine, nu m-oi despărți.

 

4 Mulțumesc Isus, prin legământul Tău,

M-am făcut acum eu cu totul al Tău.

Iată inima mea, mintea, buzele,

Ți-le dau toate, spre a Te mări pe Tine.

 

5 Mulțumesc Isuse, că asta pot să fac,

Viața mea Ție de tot să Ți-o dau.

Pentru Tine a și muri sunt hotărât,

Mulțumesc Ție că asta pot să zic.

 

[ 297 ]  

1 'NAINTEA lui Isus șezu  Maria,

Ascultând Cuvântul, în Betania.

Ea și-a ales partea bună,

Fericire veșnică.

'Naintea lui Isus, am și eu locul,

Unde în liniște, pe El Îl ascult.

 

2 'Naintea lui Isus, venind Maria,

Cinstind pe Domnul ei, cu mir Îl ungea.

Domnul a bineprimit

C-a făcut că L-a iubit.

'Naintea lui Isus, le voi aduce

Și eu toate ce am cu bucurie.

 

3 'Naintea lui Isus căzu Maria,

Văzându-L înviat, de dimineața.

Îndat-a mers și a spus:

„A înviat Domnul Isus".

'Naintea lui Isus și eu voi cădea,

Și-oi vesti iubirea-I în toată lumea.

 

[ 298 ]   M. 320

1 NE vom întâlni noi odată,

Dincolo-n ceea parte,

La sfârșitu-ntunecimii,

Numa-atunci,

numa-atunci.

Dacă calea vom sfârși,

Pe vrăjmaș l-om birui,

Sus soarele va luci,

Numa-atunci,

numa-atunci.

 

2 Laudă vor cânta buzele,

Dincolo-n ceea parte,

Când vom dobândi-'nvingere,

Numa-atunci,

numa-atunci.

Nici un necaz n-a veni,

Că Domnul cu noi va fi,

În patria cerească,

Numa-atunci,

numa-atunci.

 

3 Pe Isus Îl vom vedea noi,

Dincolo-n ceea parte,

Și tot cu El vom fi pe veci,

Atuncea, atuncea.

Bucură-te inimă,

Căci cu noi Domnul va fi,

Pe El mărim ne-ncetat,

Și acum și atunci.

 

[ 299 ]  

1 NE vom strânge acolo unde

Îngerii ne așteaptă,

Și din tronul lui Dumnezeu,

Curge apă curată.

 

Corul

Noi ne-om strânge toți acolo,

(:De unde curge apa vieții:)

La tronul lui Dumnezeu.

 

2 Acolo la malul apei,

Unde valul se rupe,

Vom cânta toți cu voce

Domnului o cântare!

 

3 Încă neajungând la apă,

Vom depune sarcina

Și vom primi ca răsplată,

Veșmânt alb și cununa.

 

[ 262 ]   300 M.

1 NE-OM vedea la cele țărmuri,

Unde nu mai sunt valuri,

În țara cea fericită,

Unde-i numai odihnă.

 

Corul

(:Ne-om vedea:)

Ne-om vedea-n cele țărmuri,

Ne-om vedea la cele țărmuri

Unde nu mai sunt valuri.

 

2 La liman iarăși ne-om vedea,

Sfârșind călătoria,

Unde Păstorul cu turma

La țărmuri ne-a aștepta.

 

3 Iarăși-naintea tronului,

În mărirea Mielului,

Cu cununa de-nvingere,

În ceea sfântă patrie.