Pagina 11


IZGONIREA DIN EDENCuvântul lui Dumnezeu trebuie să rămână, fie că promite viață veșnică, fie sentința morții. În El nu este nici schimbare nici umbră de mutare. Blestemul, sentința morții prezisă de Domnul a fost executată, dar nu imediat. Adam n-a fost lovit mortal de un fulger. Dumnezeu știa totul de la început și a plănuit răscumpărarea lui Adam, a Evei și a copiilor lor. În acest scop a venit Isus și „a murit, Cel Drept, pentru cei nedrepți”. Ca rezultat, blestemul morții va fi înlăturat în final. „Și nu va mai fi nici un blestem” - nu va mai fi nici moarte, nici plâns, nici durere. Apoc. 22:3; 21:4, 5.

Tuturor ni s-a spus și mulți am crezut că pedeapsa pentru neascultarea tatălui Adam a fost chinul veșnic de care trebuie să aibă parte toți urmașii săi, afară de puțini - cei evlavioși, cei Aleși. Spunându-ni-se că aceasta este învățătura Bibliei, noi am acceptat-o fără dovezi. 1 Tes. 5:21.

Acum creștinii examinează Biblia mai atent. Ei află că blestemul, pedeapsa păcatului este diferită. „Plata păcatului este moartea” (Rom. 6:23). „Sufletul care păcătuiește, acela va muri.” Moartea este asupra lui Adam și a familiei sale de șase mii de ani. Ea a adus tristețe, suspin, durere și necaz; ne-a ruinat viața intelectual, moral și fizic. Rom. 5:12.

Conform Genezei și Noului Testament, blestemul asupra tatălui Adam a fost: „Blestemat este acum pământul din cauza ta . spini și pălămidă să-ți dea . . În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci țărână ești și în țărână te vei întoarce”. Isus Cel drept, murind pentru cei nedrepți, ne-a răscumpărat de sub blestem. Mesia va salva pe toți de blestemul morții prin înviere. „Dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților.” 1 Cor. 15:21.