Pagina 17


DISTRUGEREA FIILOR ÎNGERILOR CĂZUȚIRelatarea despre căderea îngerilor de la poziția de fii ai lui Dumnezeu la cea de demoni ne ajută să înțelegem de ce a hotărât Dumnezeu potopul pentru a desființa orice urmă a rasei umane, cu excepția lui Noe și a familiei sale. Observăm că de la început Dumnezeu a vrut să aibă de-a face numai cu Adam și cu familia sa. Fiii uriași ai îngerilor căzuți (Nefilim) au venit în existență contrar voinței divine; deci, în mod cuvenit, pentru ei nu s-a prevăzut nimic. Ei n-au avut niciodată dreptul la viață și nici nu vor avea parte de înviere. Pe de altă parte, toți urmașii lui Adam, răscumpărați prin moartea lui Isus, trebuie să fie recuperați din moarte, cu deplină posibilitate de a-și câștiga viața veșnică.

După potop îngerii-demoni s-au dematerializat - și-au reluat starea spirituală. Sf. Petru și Sf. Iuda arată pedeapsa care le-a fost aplicată. „El păstrează pentru judecata zilei celei mari, în lanțuri veșnice, în întuneric, pe acei îngeri care nu și-au păstrat starea [spirituală] de la început, ci și-au părăsit locuința.” Iuda 6; 2 Pet. 2:4.

Libertățile îngerilor căzuți - demonilor - au fost restrânse. Ei nu mai pot înșela la lumina zilei - nu se mai pot materializa ca înainte. Dar să observăm că specificarea „pentru” sugerează că atunci când „ziua cea mare a mâniei” va veni, acestor îngeri li se va permite să se materializeze și să devină factori puternici în conflict. Alte scripturi arată că acești îngeri căzuți vor avea mult de-a face cu marele „timp de strâmtorare” cu care se va încheia acest veac și în care se va inaugura Împărăția lui Mesia.

Acești îngeri căzuți au fost aruncați în tartar - atmosfera Pământului. Satan, un înger-heruvim de rang superior, este numit prințul demonilor. Ei nu sunt undeva într-un loc îndepărtat, alimentând focul, ci sunt cât se poate de aproape de omenire. Nefiindu-le îngăduit să se materializeze, ei caută să stăpânească, să demonizeze prin sugestii vizuale și auditive. Oamenii le-ar respinge dacă le-ar cunoaște adevăratul caracter. De aceea ei întruchipează morții, comunicând prin medii spiritiste.