Pagina 18


SFÂRȘITUL ACELUI VEACExpresia „sfârșitul lumii” este folosită frecvent în Scripturi. Sf. Petru ne spune că lumea s-a sfârșit prin potop. Însă nu Pământul s-a sfârșit atunci, ci a încetat numai ordinea sau starea de lucruri care predomina înainte de potop. Atunci a fost introdusă o lume nouă, o ordine nouă. Aceasta este în strictă conformitate cu traducerea corectă din limba greacă. Din nefericire traducerile obișnuite au înșelat pe mulți. Ar fi mai bine dacă am citi „sfârșitul veacului” - nu sfârșitul lumii.

Veacurile se termină și sunt urmate de altele, dar Biblia spune că „pământul rămâne pentru totdeauna”, spune că Dumnezeu l-a creat nu în zadar, ci pentru a fi locuit. Până acum n-a putut fi complet locuit și nici n-a fost locuit în sensul cuvenit al cuvântului. Prin opera Împărăției lui Mesia așternutul picioarelor lui Dumnezeu va fi făcut glorios și potrivit pentru cei restabiliți în favoarea Sa. Lucrarea Sa următoare va fi să-l ridice pe om și să-l restabilească la tot ce a fost pierdut în Eden și a fost răscumpărat la Calvar. Numai cei incorigibili vor fi distruși.

În ordinea cea nouă de lucruri începută cu Noe și cu familia sa, Dumnezeu i-a îngăduit omenirii să meargă pe propria sa cale și să-și realizeze propriile sale scopuri, fără amestec divin, afară doar de unele cazuri extreme. I-a îngăduit lumii să învețe lecții în timp ce El Își ducea la îndeplinire marele Plan, al cărui centru este Răscumpărarea și a cărei circumferință este Împărăția lui Mesia, pentru recuperarea omenirii din starea ei decăzută. Rom. 5:12-14.

Din punct de vedere uman, desfășurarea Planului lui Dumnezeu durează mult, dar din punct de vedere divin nu este mult, căci citim: „Înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri” și „Pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani”. În cele șase Zile de câte o mie de ani în care S-a odihnit sau S-a abținut să intervină în afacerile lumii, Dumnezeu a permis domnia răului, dar El are aranjamente complete prin care Mesia, Răscumpărătorul, va restabili deplin pe toți care vor dori și se vor supune, la tot ce s-a pierdut prin Adam. Fapte 3:19-22.