Pagina 24


DISTRUGEREA SODOMEILocuitorii Sodomei posedau o vale foarte bogată și comparativ cu alții evitau acel aspect al blestemului care spunea că pâinea trebuie câștigată cu sudoarea feței. Aceste condiții au dus la egoism și păcat, și Biblia o acuză că - „trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu întărea mâna celui nenorocit și a celui lipsit. Ele s-au îngâmfat și au făcut urâciuni înaintea Mea; de aceea le-am și nimicit, când am văzut lucrul acesta”. Ezec. 16:49, 50.

Dumnezeu a considerat potrivit să facă din distrugerea sodomiților un exemplu al soartei păcătoșilor - moarte, nu tortură veșnică, ne spune Sf. Iuda. Isus spune: „A plouat foc și pucioasă din cer și i-a distrus pe toți”. Luca 17:29.

Dar Biblia învață că sodomiții nu sunt distruși fără nici o speranță, că mila lui Dumnezeu prin Cristos îi include și pe sodomiți, așa păcătoși cum au fost. Isus Însuși spune, ca și profetul Ezechiel, că la a doua venire a Sa, în Împărăția Sa Mesianică, El va face o încercare sau judecată a lumii în general, a tuturor celor care n-au avut o ocazie în viața actuală. Sodomiții vor avea atunci ocazia să audă despre harul lui Dumnezeu, să-l accepte și să se bucure de el.

Isus a declarat că în epoca aceea glorioasă starea sodomiților va fi mai tolerabilă decât a poporului căruia i-a propovăduit la prima venire a Sa. După cum arată El, motivul este că, dacă sodomiților li s-ar fi acordat ocazia care li s-a acordat celor din Horazin, Betsaida și Capernaum, ei s-ar fi pocăit în sac și cenușă; de aceea în timpul viitor de încercare „va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei” decât pentru cei care au auzit și au respins Mesajul. Mat. 10:15; 11:21-24.

Profeția lui Ezechiel (16:49-61) este foarte explicită. Ea spune despre restabilirea și binecuvântarea lui Israel, și de asemenea menționează că sodomiții vor primi în același timp favoare de la Dumnezeu - sub Noul Legământ, sub Împărăția lui Mesia.