Pagina 25


MELHISEDEC, PREOT ȘI ÎMPĂRAT



Melhisedec a fost preot al lui Dumnezeu și împărat al Salemului (păcii). Avraam l-a recunoscut și i-a plătit zeciuieli. Dumnezeu a spus profetic că Mesia va fi Preot în veac după rânduiala lui Melhisedec. Ps. 110:4.

Evreii au trecut cu vederea această profeție și au gândit că tot ce avea legătură cu preoția în Planul lui Dumnezeu va fi împlinit prin preoția aaronică, o preoție care era doar tipică. Așteptarea Împărăției și gloriei Mesianice i-a orbit în privința lucrării lui Mesia ca Preot ispășitor al păcatului.

Ei n-au văzut că Mesia va fi format din mai mulți membri. Isus este Capul și Biserica este corpul Preotului Melhisedec. Pe creștini îi interesează adânc Domnia Mesianică și faptul că pentru a deveni membri ai Preoțimii Împărătești este necesară participarea cu Isus la sacrificiul vieții pământești, cum îndeamnă Sf. Pavel în Romani 12:1.

Declarația că Melhisedec a fost fără tată, fără mamă, fără început al zilelor sau sfârșit al anilor, a pus în încurcătură pe studenții Bibliei până în anii recenți. Acum interpretarea este satisfăcătoare și simplă: Melhisedec este fără tată sau mamă în preoție. N-a moștenit preoția. El a fost fără început al zilelor și al anilor în privința funcției, prin faptul că nu se află nici o înregistrare despre începutul preoției sale și nici nu s-a prevăzut un succesor al lui. În aceste privințe el a simbolizat pe Mesia. Evr. 7:1-4.

Se presupune că Melhisedec a fost unul dintre împărații păstori care au invadat Egiptul și au construit Piramida, prin 2170 î. Cr., care acoperă o suprafață de 4,8 ha și care este cunoscută ca una din cele șapte minuni ale lumii. Astronomii spun că măsurătorile ei arată lungimea anului, greutatea Pământului, distanța până la Soare etc. Pasajele interioare reprezintă istoria umană: cel descendent, drumul păcatului și al morții, cele ascendente, Veacul Legii, Veacul Evanghelic, gloria Bisericii în Împărăție și restabilirea umană.