Pagina 30


„PERII MEI ALBI ÎN MORMÂNT”Iosif, vândut ca rob în Egipt, era sub supraveghere divină. Încercările și necazurile i-au dezvoltat credința. În final Dumnezeu l-a onorat în Egipt cu primul rang după faraon. Conform visului său, au fost șapte ani de bogăție și șapte ani de secetă și foamete. Procedând după visul său, în calitate de reprezentant al împăratului, Iosif a făcut în primii șapte ani destule provizii încât să le ajungă oamenilor în timpul foametei. Astfel Iosif a fost salvatorul lor - dătătorul lor de viață.

Iosif a fost un tip al lui Isus, care, respins de frații Săi, poporul Israel, a fost înălțat de Tatăl la glorie și putere. Iosif, dându-le pâine, a fost salvatorul vieții egiptenilor. Isus, în timpul domniei Sale, va fi salvatorul vieții omenirii, dând celor doritori și ascultători Pâinea vieții veșnice.

Foametea a afectat și familia lui Iacov. Cei zece fii au mers în Egipt să cumpere grâu, dar nu l-au recunoscut pe Iosif care era prințul faraonului. Iosif i-a întrebat dacă nu erau spioni, și despre familia lor. Apoi le-a dat grâu, spunându-le că foametea va continua și că vor mai avea nevoie de grâu, dar dacă mai veneau în speranța să primească, trebuia să vină cu ei și fratele lor mai mic pentru a dovedi că povestea lor era adevărată. Beniamin era fratele bun al lui Iosif.

Venind timpul să plece iarăși după grâu în Egipt, Iacov n-a vrut să-l lase pe Beniamin până când frații au refuzat să meargă fără el. El a spus atunci: Luați băiatul, dar dacă nu mi-l aduceți înapoi viu, aceasta va însemna moartea mea, cu durere îmi veți coborî perii mei albi în șeol - mormânt.

Acesta este al doilea loc în Biblie unde apare cuvântul șeol, care de fapt înseamnă mormânt, dar este tradus greșit iad, de treizeci și una de ori în Versiunea Comună a Bibiei (engleze - n. e.). Este singurul cuvânt din Biblie redat iad după 4150 de ani de la căderea lui Adam. Echivalentul pentru șeol în Noul Testament este hades. Vezi referința Sf. Petru la Psalmul 16:11 în Faptele Apostolilor 2:27.