Pagina 34


EXPERIENȚELE ISRAELIȚILOR ÎN PUSTIEÎn pustie Israel a învățat lecții de credință. Dumnezeu le-a trimis mană. Mana cădea noaptea în grăunțe foarte mici. Era nevoie de timp și răbdare pentru a o aduna și a o pregăti. Aceasta era nu numai o necesitate, dar confirma și sentința divină, „în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ”. Munca este una din lecțiile cele mai valoroase pentru noi. Fărăea rasa noastră ar fi decăzut în căși mai mult. Țările în care munca este o necesitate atestă aceasta prin inteligența lor mai mare.

Isus spune că El Însuși este Mana antitipică sau Pâinea din Cer, din care noi trebuie să ne împărtășim dacă vrem să avem viață veșnică. Ioan 6:48-58.

Conspirația lui Core și a tovarășilor săi împotriva conducerii lui Moise a sfârșit prin coborârea lor de vii în adânc (în ebraică, șeol). Astfel toți împotrivitorii lui Mesia vor pieri în moartea a doua. Fapte 3:23.

Dumnezeu a trimis israeliților o rezervă miraculoasă de prepelițe. Versiunea Comună permite ipoteza că prepelițele au căzut în jurul taberei într-un strat gros de câteva picioare. Criticii găsesc că acesta este un lucru absurd. Gândul corect și rațional este că prepelițele, ostenite după zborul peste Marea Roșie, au zburat doar la câteva picioare înălțime, de unde israeliții au putut prinde în cantitate mare.

Lecția din Lovirea Stâncii este demnăde remarcat. Când oamenii au fost însetați, Moise a lovit o stâncă în numele Domnului, de unde a țâșnit apăși poporul s-a nviorat. Sf.Pavel spune că aceasta ilustra profetic pe Cristos, care prin moartea Sa furnizează Apa Vieții pentru toți - care sunt israeliți adevărați.

Israeliții au fost atacați de o plagă, a „șerpilor veninoși”. Prin îndrumare divină Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a ridicat pe o prăjină. Israeliților li s-a spus să se uite la acel șarpe ca să fie vindecați. „Șerpii veninoși” reprezintă păcatul care a adus moartea. Dumnezeu a făcut prin răstignirea lui Cristos pregătiri de viață pentru lumea mușcată de păcat. El a fost tratat ca păcătos, pentru ca păcătoșii să poată fi eliberați din păcat și moarte.