Pagina 38


ZIUA CEA LUNGĂ A LUI IOSUANarațiunea biblică despre ziua cea lungă a lui Iosua are un oarecare temei. Unii dintre cei care studiază Biblia susțin că după textul ebraic ziua a fost întunecoasă, că Soarele n-a strălucit deloc - un lucru extrem de neobișnuit pentru Palestina. Vrăjmașii lui Iosua erau adoratori ai Soarelui, iar întunericul din ziua aceea prevestea eclipsarea zeului lor. În narațiune, grindina extraordinară care a ucis atât de mulți oameni pare să fie în armonie cu această interpretare - că ziua aceea a fost întunecoasă și nu luminoasă - că întunecarea Soarelui și a Lunii a fost într-adevăr un mare fenomen de care Iosua s-a folosit pentru a pune pe vrăjmași în încurcătură, poruncind Soarelui și Lunii să stea ascunse. Ios. 10:11-14.

Cealaltă explicație este tot așa de logică. Se presupune că Soarele a fost vizibil în timpul zilei și că nori grei au reflectat razele Soarelui până seara târziu - până a răsărit Luna, așa încât n-a fost lipsă de lumină.

Oricare din explicații este satisfăcătoare. Este absolut inutil ca cineva să se poticnească în această narațiune a Bibliei.

Triumful micii armate a lui Ghedeon asupra unei oștiri simbolizează victoria finală a lui Cristos și a urmașilor Săi asupra oștirilor păcatului. Vasele sparte simbolizează jertfirea de sine pentru a lăsa ca lumina să strălucească - trompetele simbolizează mesajul Evangheliei, iar sabia, Cuvântul lui Dumnezeu. Despre Ghedeon și despre frații săi se spune că fiecare semăna cu un fiu de împărat. Cristos și urmașii Săi sunt asemenea lui Dumnezeu la caracter. Jud. 7:16-25; 8:18.

Fiica lui Iefta n-a fost jertfită în moarte ca împlinire a jurământului tatălui ei. Ea a jurat doar să rămână fecioară și în chip figurativ a murit pentru lume după ce a petrecut un timp scurt în tovărășia prietenelor ei fecioare. Biblia este simplă și rațională dacă este înțeleasă. Jud. 11:30-40.

Înfrângerea madianiților de către armata lui Ghedeon și dedicarea fiicei lui Iefta ca să rămână fecioară aparțin de perioada judecătorilor, Iosua fiind primul dintre aceștia. Fapte 13:19, 20.