Pagina 41


SOARTA AMALECIȚILORSe pare că împăratul Saul n-a intrat niciodată în spiritul poruncilor Domnului. El a manifestat totdeauna încăpățânare; chiar și atunci când i s-au dat îndrumări speciale prin profetul Samuel, el s-a abătut și a fost mustrat. Una din greșelile lui Saul a fost când, cerându-i-se să nimicească și să alunge pe amaleciți, el nu s-a supus cu totul. L-a cruțat pe împărat etc.

Mulți au considerat ciudat faptul că Dumnezeu a dat astfel de porunci cum este aceasta și altele asemănătoare. Explicația cea mai satisfăcătoare este că lumea întreagă se află sub sentința morții și că are puțină importanță dacă oamenii mor de ciumă, foamete sau sabie. Se spune că răutatea amaleciților ajunsese la culmea ei, întocmai ca aceea a sodomiților. Hotărârea divină a fost exterminarea lor.

Dacă oamenii nimiciți ar fi fost trimiși în chin veșnic, așa cum credeam și noi odinioară, faptul ar fi fost îngrozitor. Dar tot aspectul se schimbă dacă recunoaștem că Dumnezeu a pregătit și pentru amaleciți și pentru sodomiți o înviere, asigurată prin moartea lui Cristos. După cum am văzut deja, sodomiții vor avea privilegiul să se întoarcă la „starea lor de mai înainte” și la desăvârșirea umană. Astfel, toți cei care nu primesc cunoștința despre Dumnezeu în viața prezentă vor avea această ocazie în timpul domniei lui Mesia. O altă ilustrație în aceeași direcție este aceea a armatei lui Sanherib, care a fost lovită într-o noapte de îngerul Domnului, probabil o furtună de nisip. 2 Împ. 19:35, 36.

În veacurile întunecate, când Biblia nu era la îndemâna poporului, s-au acumulat denaturări grosolane ale caracterului lui Dumnezeu și ale învățăturilor Bibliei. Biblia era foarte scumpă și numai puțini o aveau; în afară de aceasta, foarte puțini știau să citească. Poporul nu știa că adorarea unei zeități care chinuie veșnic însemna adorarea lui Moloh, pe care Dumnezeu o condamna în mod special. Lumina aurorei Epocii Noi ne arată caracterul lui Dumnezeu plin de iubire și aruncă lumină asupra Bibliei, făcând învățăturile ei mai raționale. Prov. 4:18.