Pagina 44


SOLOMON ÎN TOATĂ SLAVA SADupă cum împăratul David, care a fost după inima lui Dumnezeu, loial Lui, a reprezentat pe Cristosul în încercările, necazurile și victoriile pământești, tot așa împăratul Solomon a reprezentat Biserica glorificată. În timp ce domnia lui David a fost plină de războaie, cea a lui Solomon n-a avut nici unul. El a fost nu numai un prinț al păcii, ci și un împărat înțelept, bogat, care a construit Templul lui Iehova. 1 Împ. 4:24; 6:1; 10:4, 23, 24.

Faima lui Solomon s-a răspândit departe în lumea civilizată de atunci. Împărăteasa din Seba, care a venit să vadă cu ochii ei, a zis că nu i se spusese nici pe jumătate. Isus S-a referit la această vizită a împărătesei din Seba, zicând că ea a venit de la mare distanță să audă înțelepciunea lui Solomon. Astfel ea a făcut de rușine poporul din Palestina care nesocotise pe Marele Învățător, superior în înțelepciune, pe Unul mai mare decât Solomon.

Evident că aprecierea valorilor depinde mult de ochi. Ca atare, ochii înțelegerii noastre trebuie să se deschidă înainte de a putea aprecia cu adevărat lucrurile spirituale. Astfel Isus le-a spus ucenicilor: „Ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud!” Mat. 13:16.

Noi vedem deja multe din greșelile trecutului. Un arhiepiscop catolic de Canterbury n-ar mai sorti flăcărilor pe Sir John Oldcastle din cauza deosebirilor episcopale. Ochii noștri, ai catolicilor și ai protestanților, s-au deschis și continuă să se deschidă. Ochii înțelegerii trebuie evident să ni se deschidă larg, ca să putem vedea lungimea și lățimea, înălțimea și adâncimea iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu binevoiește în prezent să deschidă ochii doar ai unei clase mici, ai celor care se întorc de la păcat și fac o consacrare deplină pentru a umbla în urmele lui Isus. Ochii lor se deschid ca să poată vedea pe Împărat în frumusețea Lui, chiar cu ochii credinței, privind prin telescopul Cuvântului lui Dumnezeu. „Privind cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului”, urmașii lui Isus sunt „transformați în același chip al Lui, din slavă în slavă”. 2 Cor. 3:18.