Pagina 48


70 DE ANI DE PUSTIIRE A IERUSALIMULUIDupă ce Nebucadnețar l-a orbit pe împăratul Zedechia, l-a deportat în Babilon împreună cu poporul său și a nimicit prin foc Ierusalimul și Templul. Biblia spune că Ierusalimul a stat pustiit 70 de ani.

În Scripturi se spune despre acești 70 de ani de pustiire a Ierusalimului că a fost o pedeapsă asupra israeliților pentru că n-au ținut anii jubiliari pe care Dumnezeu îi stabilise. Fiecare al cincizecilea an trebuia să fie un an jubiliar, când toate datoriile se stingeau și când toate proprietățile se înapoiau proprietarului inițial - simbolizând „Timpurile Restabilirii” viitoare (Fapte 3:19-21). Dar israeliții, ca și celelalte popoare, erau egoiști. Știau că respectarea acestora însemna pierdere. Un timp au respectat aceste sabate jubiliare defectuos, apoi treptat le-au părăsit.

Dumnezeu arată că cei 70 de ani de pustiire care au urmat luării israeliților în robie au înlocuit numărul întreg al anilor jubiliari. Aceasta a fost „ca să fie împlinit Cuvântul DOMNULUI . prin gura lui Ieremia, până ce țara s-a bucurat de sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost devastată, până la împlinirea celor șaptezeci de ani”. 2 Cron. 36:21; Ier. 25:11.

Studenții Bibliei cred că dacă trebuiau să fie 70 de jubilee și dacă fiecare ciclu era de 49 de ani, atunci 70 de cicluri de la instituirea lor ar marca începutul Jubileului Antitipic - „Timpurile Restabilirii”. După calculul lor, acesta este cam prin 1874 d. Cr. Mulți susțin că noi trăim în timpul inaugurării Jubileului Antitipic; timp de o mie de ani omenirea se va întoarce treptat la drepturile și privilegiile ei. Neliniștea socială actuală este legată de această mare schimbare. Trăim la începutul Erei Noi. Creșterea inteligenței aduce emancipare și în curând Împărăția Mesianică va înmulți binecuvântările și va șterge blestemul. Apoc. 21:4, 5.