Pagina 50


VISUL LUI DANIEL - ALTĂ IMAGINEDe la Zedechia la Mesia a fost o perioadă lungă de timp. În această perioadă Dumnezeu a concesionat Împărățiilor Neamurilor guvernarea, reprezentate prin statuia din visul lui Nebucadnețar. Această concesionare de a conduce lumea cum puteau ele mai bine urma să țină „șapte timpuri” - șapte ani simbolici, fiecare zi reprezentând un an (timpul lunar). Astfel, „șapte timpuri” ar însemna de șapte ori trei sute șaizeci, adică 2520 de ani. Această perioadă se pare că trebuie să expire în 1915. Cu alte cuvinte, concesionarea pentru neamuri a stăpânirii Pământului expiră foarte curând. Atunci va veni timpul ca Împărăția lui Mesia să-și înceapă domnia. Aceasta pare să explice neliniștea socială prezentă.

Faptele prezentate împăratului Nebucadnețar i-au fost arătate lui Daniel sub alte simboluri. În loc de o statuie, Daniel a văzut patru fiare mari. Aceasta arată că guvernele neamurilor, atât de impresionante pentru oamenii din lume, din punct de vedere divin apar animalice. Sigur că putem fi de acord dacă privim în paginile sângeroase ale istoriei; lumea a fost sub stăpânire animalică, chiar dacă a dat ce a avut ea mai bun - și chiar dacă se pot imagina condiții mult mai rele, de exemplu anarhia.

Prima fiară din visul lui Daniel, un leu, este Babilonul; a doua, un urs, Medo-Persia; a treia, un leopard, Grecia - cele patru capete reprezentând succesorii lui Alexandru cel Mare, patru generali. A patra fiară reprezintă Imperiul Roman. Cele zece coarne corespund celor zece degete ale statuii. Cornul cu ochi și coroană credem că reprezintă puterea eclesiastică întronată în prezența puterii politice.

Daniel a văzut scena unei judecăți în care aceste guverne au fost dezaprobate și domnia le-a fost luată și dată Unuia asemenea Fiului Omului. Împărăția dată Lui a fost veșnică, pentru ca toți să-L servească și să I se supună; și toate guvernele animalice au fost distruse. Dan. 7:13-27.