Pagina 53


VALEA OASELOR USCATEViziunea lui Ezechiel despre valea oaselor uscate, o mare mulțime, care s-au adunat, pe care au crescut tendoane și piele, se presupune în general că reprezintă învierea morților. Dar această presupunere pare a fi eronată. Profetul spune că această ilustrație reprezintă învierea speranțelor lui Israel. Întâi oasele uscate ale speranței, apoi tendoanele puterii și în final frumusețea și completarea. Citim: „Oasele acestea sunt întreaga casă a lui Israel. Iată, ei zic: «Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea [de a fi iarăși o națiune]; suntem pierduți»”. Ezec. 37:1-14.

Împlinirea acestei preziceri pare să fie acum în progres printre poporul evreu. Numai cu puțin timp în urmă ei nu aveau nici o speranță; apoi a venit sionismul, speranța oaselor uscate într-o ușurare a suferinței, dar fără nici o credință în Făgăduința Avraamică. Mai târziu vedem speranța evreilor în Făgăduința Avraamică crescând și adunându-se cu putere, bogăție și credință. Evident, timpul nu este departe când speranța lor națională va fi restabilită și ei se vor bucura din nou ca popor. Isa. 40:1, 2; Rom. 11:25-33.

Scripturile spun despre învierea morților, că nu corpul care moare va fi înviat. Corpul se întoarce în țărână. În dimineața Domniei lui Mesia, Dumnezeu va da prin El fiecăruia din rasa lui Adam „un trup, după cum voiește” El. Puținii evlavioși de acum vor avea parte de Întâia Înviere la glorie, onoare și nemurire, natură divină, mult mai presus de îngeri. Apoi va veni binecuvântarea lui Dumnezeu peste lume, ca să-i restabilească - să le dea corpuri pămânești. Evident, este cu mult mai ușor pentru Dumnezeu să le dea un corp nou, după cum și intenționează, decât să adune fiecare atom din țărâna de pretutindeni ca să refacă același corp, așa cum am presupus noi odată. Nici un pasaj din Scriptură nu menționează învierea corpului, dar multe pasaje menționează învierea sufletului, care va fi trezit și va primi un corp nou, pământesc pentru clasa pământească, ceresc pentru clasa cerească. 1 Cor. 15:37-40.