Pagina 54


LOGOSUL A DEVENIT TRUPPoporul evreu, fiindcă n-a ținut Legământul Legii de la Sinai, n-a ajuns să fie potrivit să binecuvânteze lumea în calitate de Sămânță a lui Avraam. Apoi a venit timpul cuvenit al lui Dumnezeu ca să dea pe Mesia - Răscumpărătorul și Eliberatorul lui Israel și al tuturor popoarelor. El va deveni trup, din familia lui Avraam, va îndeplini condițiile Legământului Legii, apoi prin sacrificiu de Sine va fi Sămânța lui Avraam pe plan spiritual, capabil să sprijine pe toți câți vor veni la Tatăl prin El.

În Evanghelia după Sf. Ioan (1:1-3), Isus în starea avută înainte este numit Cuvântul lui Dumnezeu sau Logosul, „Cel întâi-născut peste toată creația”. Col. 1:15.

În vechime când împărații se adresau poporului, aceștia stăteau după un paravan în fața căruia era un reprezentant care roastea mesajul regelui. Astfel de reprezentant era numit Logos - cuvântul, sau purtătorul de cuvânt al împăratului. Ilustrația este convingătoare când este aplicată la Unicul Conceput al lui Dumnezeu, prin care El vorbește omenirii - în prezent Bisericii, iar în curând lumii, prin Împărăția Mesianică.

Traducerea literală din Ioan 1:1 face multă lumină în acest subiect până acum neclar. „La început era Logosul și Logosul era cu Dumnezeu și Logosul era un Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. . Și Logosul a devenit trup și a locuit printre noi (și noi am privit slava Lui, slavă ca a unicului Fiu din partea Tatălui)”. Isus ne spune același lucru în alte cuvinte, zicând: „Cel care este . începutul creației lui Dumnezeu” (Apoc. 3:14). „Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul” (Apoc. 21:6). Ideea este clară: Iehova Dumnezeu n-a creat în mod direct nici o altă ființă decât pe Logos, și pe El foarte mare și în asemănarea lui Iehova. Ce clar și totuși ce concis ne spune Sf. Ioan acest lucru!

Următorul lucru în programul divin a fost anunțarea Mariei, apoi, cel mai mare eveniment din istorie, nașterea Răscumpărătorului nostru.