Pagina 56


IOAN ÎNAINTE-MERGĂTORULLucrarea de răscumpărare a început la consacrarea spre moarte a lui Isus la vârsta de treizeci de ani, simbolizată prin botez. Apoi, Cel care pentru acest scop a devenit trup, S-a dat pe Sine ca preț de răscumpărare pentru toți, lucru care să fie mărturisit tuturor la vremea cuvenită. Umilirea Logosului pentru a lua natura umană, nașterea Pruncului din Betleem și anii de dezvoltare, doar au condus spre acel eveniment. La fel și lucrarea lui Ioan Botezătorul a fost o pregătire. Misiunea lui a fost să anunțe pe Isus ca „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii”. El a mustrat păcatul și a îndemnat la dreptate, ca fiind necesară pentru toți care voiau să primească pe Mesia și să fie acceptați și binecuvântați de El ca părtași în Împărăția pe care El o va stabili.

Ioan a propovăduit: „Împărăția cerurilor este aproape! Pocăiți-vă!” Numai israeliții adevărați, fără vicleșug, L-au primit pe Mesia și s-au asociat la lucrarea Sa glorioasă. Botezul lui Ioan a fost pentru spălarea păcatelor comise împotriva Legii Iudaice și a fost intenționat numai pentru evreii care nu erau în întregime credincioși.

Botezul lui Ioan a simbolizat curățirea de întinăciuni și a fost propovăduit pentru evrei, aplicându-se numai pentru ei. Neamurile au fost excluse. Cum se puteau ele pocăi și întoarce la relație prin legământ când nu fuseseră niciodată în această relație. Evreii, încă sub legământul făcut cu ei la Sinai prin mijlocitorul lui, Moise, aveau relație cu Dumnezeu, fiindcă, așa cum spune Sf. Pavel, ei „au fost botezați în nor și în mare, pentru Moise”. Fiecare israelit care era în relație de inimă cu Dumnezeu prin Moise, a fost transferat din Moise în Cristos și n-a avut nevoie de alt botez în Cristos, fiindcă era deja acceptat în Moise, tipul lui Cristos.

Când chemarea a început să treacă la neamuri, unii din Efes au crezut și au fost botezați cu botezul lui Ioan, ca și cum ar fi fost evrei. Aceasta a fost o greșeală. La cuvântul apostolului Pavel, ei s-au rebotezat în moartea lui Cristos. Trebuia ca Neamurile să fie botezate direct în moartea lui Cristos. Fapte 18:25; 19:3-5; Rom. 6:3; 11:17-25.