Pagina 58


EVANGHELIA ÎMPĂRĂȚIEITimp de peste șaisprezece secole Israel așteptase și se rugase pentru venirea Împărăției lui Mesia ca să-i ridice pe ei și să binecuvânteze lumea. Vestea că Împărăția era aproape era un Mesaj bun - sau Evanghelie.

Dar nu destui evrei erau în starea inimii ca să fie israeliți adevărați, vrednici să aibă parte cu Isus în serviciul glorios al marii Sale Împărății, de multă vreme promisă. „A venit la ai Săi [poporul Său] și ai Săi nu L-au primit” - L-au răstignit. Dar tuturor celor ce L-au primit [puțini], le-a dat libertatea, sau privilegiul să devină fii ai lui Dumnezeu, să treacă din Casa Servitorilor, sub Moise, în Casa Fiilor, sub conducerea lui Isus. Acest lucru s-a făcut la Cincizecime, prin conceperea Spiritului sfânt. Ioan 1:11-13; Evr. 3:1-6.

Negăsindu-se destui evrei vrednici, oferta Împărăției a fost retrasă de la ei, și de nouăsprezece secole Dumnezeu completează numărul preorânduit cu evlavioșii dintre neamuri. Semnele exterioare și profețiile demonstrează că Împărăția n-a fost stabilită atunci și n-a început să binecuvânteze lumea. În loc de aceasta, toți cei din Israel care nu erau pregătiți au fost tăiați pentru un timp de la favoarea divină, în timp ce chemarea pentru Împărăție a fost trimisă la neamuri, ca să ia dintre ele un popor pentru a completa „Trupul lui Hristos” preorânduit (Rom. 11:1-7, 11, 12). De nouăsprezece secole se adună din fiecare popor caractere sfinte, evlavioase, iar acum numărul este aproape complet și Împărăția este pe punctul de a fi stabilită.

Prin urmare, când alegerea Seminței spirituale a lui Avraam va fi completă, acest Veac al Evangheliei se va sfârși. Atunci va începe Veacul Mesianic, în care Cristos și Biserica vor domni în putere spirituală. Apoc. 5:10; 20:6.

Atunci orbirea lui Israel va fi îndepărtată și binecuvântările Noii Dispensații vor veni la ei, iar prin ei la toate familiile Pământului, cum a făgăduit Dumnezeu. Faptul că Biserica este Sămânța spirituală a lui Avraam este clar arătat în Galateni 3:16, 29.