Pagina 59


PILDELE ÎMPĂRĂȚIEIPildele lui Isus sunt mai cu seamă despre Împărăție. Unele dintre ele arată cum evreii n-au reușit să devină moștenitorii Împărăției și cum au intrat neamurile pentru a avea parte în ea. Altele arată clasa Împărăției suferind violență în acest veac, ca parte din pregătirea lor pentru gloriile Împărăției. „Împărăția cerurilor [clasa Împărăției] suferă violență.” Cei violenți au dominat-o prin forță timp de secole.

Pilda Fiului de Împărat arată că evreii au avut primii ocazia moștenirii împreună cu Mesia în Împărăția Sa. Apoi neamurile au primit invitația. Iar aceștia, nu mulți înțelepți sau învățați, au fost în pregătire timp de optsprezece secole pentru Împărăția lui Mesia. „Nu știți că sfinții vor judeca lumea?” 1 Cor. 6:2.

În pildă, „Haina de Nuntă” reprezintă relația cu Dumnezeu prin credință în meritul lui Cristos. Cel care și-a lepădat-o a fost scos afară din clasa Mireasă. Aceasta reprezintă soarta celor care resping eficiența jertfei lui Cristos în ispășirea păcatelor lor. Ei vor fi scoși afară din lumina Adevărului Prezent - în „întunericul de afară”, în lume. Curând ei își vor da seama cu tristețe - plânsul și scrâșnirea dinților - că au pierdut Împărăția.

Mărgăritarul de Mare Preț ilustrează valoarea inestimabilă a Împărăției - merită prețul - tot ce avem.

Pilda cu Câmpul de Grâu reprezintă Biserica în timpul acestui veac. Grâul, aproape sufocat de neghina erorii, dar în final copt și adunat în grânarul ceresc, va fi Soarele Dreptății care va introduce Ziua cea Nouă a Împărăției lui Mesia. Mat. 13:43.

Pilda Talanților arată cum fiecare ucenic consacrat al lui Isus este un administrator al talanților săi și conform credincioșiei va avea parte în Împărăție. Credicioșia în folosirea puținilor talanți din prezent va aduce mari ocazii pentru binecuvântarea lumii în veacul viitor. „Te voi pune peste multe lucruri.” Mat. 25:21.