Pagina 60


FIUL RISIPITORCărturarii, Fariseii și Învățații Legii au fost fratele mai mare din pilda Fiului Risipitor. Vameșii și păcătoșii, fără să le pese de privilegiile lor spirituale, au fost fiul risipitor, înstrăinați de Casa Tatălui lor. Isus arată atitudinea lui Dumnezeu față de întoarcerea risipitorilor. Pentru aceștia El pregătește un „ospăț”, o binecuvântare de care toți se vor putea împărtăși, dacă vor vrea. Dintre cei care au primit mesajul lui Isus n-au fost mulți mari, înțelepți sau nobili, ci mai cu seamă risipitorii au fost cei care s-au pocăit.

Pilda cu Bogatul și Lazăr ilustrează aceeași lecție. Poporul evreu a fost Bogatul. Masa lui spirituală, făgăduințele lui Dumnezeu, a fost încărcată din abundență; haina lui, pânza fină de in, a reprezentat îndreptățirea prin sacrificiile tipice din Ziua Ispășirii. Mantia de purpură a simbolizat faptul că el s-a identificat cu Împărăția lui Dumnezeu, purpura fiind simbolul regalității. Lazăr a reprezentat lipsa de speranță a păcătoșilor și a neamurilor, înfometați după o parte în făgăduința făcută lui Avraam, dar care înainte de respingerea Israelului au primit doar „fărâmituri”. Mat. 23:38.

Rănile săracului au reprezentat o stare bolnavă de păcat; câinii care le lingeau au reprezentat simpatia neamurilor, „câini”. Lucrul acesta a fost ilustrat prin femeia sirofeniciană a cărei fiică a fost vindecată. Ea nu era evreică și de aceea Isus a refuzat la început s-o ajute, zicând: „Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci la căței”. Dar ea a insistat: „Da Doamne, dar și cățeii . mănâncă din fărâmiturile copilașilor”. Atunci Isus i-a dat fărâmitura.

Bogatul, poporul evreu, a murit față de marile sale binecuvântări. El a intrat în Hades din punct de vedere național și așteaptă trezirea. Dar individual evreii au trecut printr-un timp mare de strâmtorare, simbolizat prin foc, timp de optsprezece secole.

Și Lazăr a murit față de starea lui de dizgrație și a ajuns în „sânul lui Avraam” - copil al lui Avraam. Astfel neamurile au devenit Sămânța lui Avraam și moștenitori ai părții spirituale din Făgăduința Avraamică. Gal. 3:29.