Pagina 64


ILUSTRAREA LUCRĂRII ÎMPĂRĂȚIEIIsus și ucenicii nu numai că au propovăduit despre Împărăție, dând învățătură despre ea în pilde, dar Isus a făcut și minuni intenționate să preumbrească lucrarea încă și mai mare care va fi îndeplinită prin Împărăția Sa pe parcursul Domniei Milenare. Mat. 4:23; Isa. 35:5, 6.

Acest lucru este sugerat prin cuvintele: „Isus a făcut acest început al semnelor Lui . și Și-a arătat slava”. Cu alte cuvinte, lucrările lui Isus au fost doar mici imagini ale lucrării glorioase a Împărăției Sale. Multe din semnele Sale mari au fost făcute chiar pentru acest motiv în sabat. După cum cele șase zile ale săptămânii reprezintă muncă și trudă, rezultatul păcatului, tot așa a șaptea zi reprezintă Mileniul, „odihna poporului lui Dumnezeu”, asigurată tuturor celor care o acceptă prin meritul sacrificiului lui Cristos.

Transformarea apei în vin reprezintă faptul că lucrurile simple din prezent, simplitatea Adevărului prezent, vor fi transformate de Domnul în bucuriile Împărăției, la ospățul de nuntă în glorie.

Curățirea leproșilor reprezintă curățirea de lepra păcatului. Cel care s-a întors să dea slavă lui Dumnezeu reprezintă faptul că numai „turma mică” apreciază favoarea iertării de păcate în acest veac.

Vindecarea bolnavilor reprezintă marele fapt că toate bolile (mintale, morale și fizice) vor fi vindecate de către Mesia, „Medicul Bun”, Preotul Împărătesc simbolizat prin Melhisedec.

Deschiderea ochilor orbi și a urechilor surde reprezintă marele fapt că la timpul cuvenit ochii și urechile înțelegerii întregii omeniri se vor deschide și gloria lui Dumnezeu va fi apreciată. „În clipa aceea orice făptură o va vedea.” Isa. 40:5.

Schimbarea la față a Domnului nostru pe munte a fost o altă ilustrație a Împărăției. Ucenicii n-au știut dacă a fost realitate sau viziune, până când Isus a zis „să nu spună nimănui de viziunea aceasta, până când va învia Fiul Omului dintre cei morți”. Mai târziu Sf. Petru a spus că ceea ce au văzut pe muntele cel sfânt reprezenta Împărăția lui Mesia. 2 Pet. 1:16-18.