Pagina 66


PREȚUL ÎMPĂRĂȚIEIBiblia ne spune că drumul spre Împărăție este greu și îngust, că prețul uceniciei este lepădarea de sine și purtarea crucii. Mulți se miră că făgăduințele sunt astfel restrânse și nu sunt pentru toți care se străduiesc să facă bine, fără credință sau sacrificiu de sine.

Pilda cu trecerea cămilei prin urechile acului ilustrează cum bogații trebuie să se descarce de bogăția lor dacă vreau să se pregătească pentru o parte în Împărăție. Poarta cea mică tăiată în cea mare era numită „urechea acului”.

Studenții Bibliei arată acum că obținerea Împărăției este însoțită de dificultăți, deoarece Dumnezeu dorește o companie foarte aleasă pentru poziția aceea glorioasă. El a făcut ca încercările să fie atât de severe încât numai cei evlavioși se vor folosi de ocazia de a câștiga Împărăția.

Tânărul bogat L-a întrebat pe Isus: „Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?” Isus i-a indicat spre Lege care promitea viața veșnică oricărui evreu care o va ține. Tânărul a replicat că el a făcut tot ce a putut, dar totuși murea. Isus l-a iubit pentru străduințele lui bune și i-a indicat o cale nouă spre viața veșnică, prin sacrificiu de sine ca ucenic al Său. Pe lângă aceasta, el putea deveni un moștenitor împreună cu Isus în glorie, onoare și nemurire. Marcu 10:17-25; Rom. 2:7; 8:17.

Doi ucenici iubiți I-au cerut lui Isus să stea cu El pe tronul Împărăției Sale. Învățătorul a replicat: Puteți [sunteți dispuși] să beți din paharul Meu, al lepădării de sine, al jertfirii de sine, al înjosirii și rușinii? Puteți să vă botezați în moartea Mea - ca să fiți tăiați de la orice privilegiu pământesc, dacă aceasta este providența lui Dumnezeu pentru voi? Mat. 20:22; Marcu 10:35-38.

Acești ucenici iubitori au răspuns că erau gata de orice, cu ajutorul Învățătorului. El i-a asigurat și ne asigură și pe noi că ne va da încercări și ajutoare, și că, dacă suntem credincioși până la sfârșit, vom avea coroana vieții. Dar cinstea și gloria Împărăției nu vor fi hotărâte prin har, ci prin dreptate. Mat. 20:23; Apoc. 3:21; 2:10.