Pagina 69


SPERANȚA TÂLHARULUI DE PE CRUCEPilat și-a spălat mâinile în fața poporului vrând să arate că era nevinovat de moartea lui Isus, apoi a dat poruncile necesare pentru execuție. Guvernul roman aștepta ca el să fie absolut drept în privința cetățenilor romani, procedurile cu alții trebuind să fie împăciuitoare.

În același timp au fost răstigniți și doi tâlhari, unul la dreapta, altul la stânga lui Isus, deasupra capului Său fiind pusă învinuirea pentru care fusese răstignit: „Isus, împăratul Iudeilor”. Puține feluri de moarte sunt atât de dureroase ca răstignirea. Mat. 27:37.

Unul dintre tâlhari și-a bătut joc de Isus zicând: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, Mesia și Împăratul, dovedește, coborându-Te de pe cruce. Dacă Isus Își cruța viața, nu putea deveni Împăratul și Mântuitorul lumii, fiindcă numai prin moartea Sa putea fi plătită sentința morții împotriva lui Adam și a rasei sale. Isus a murit de bună voie, o moarte de sacrificiu.

Celălalt tâlhar L-a apărat pe Isus, spunând că El nu făcuse nimic rău, în timp ce ei primiseră o pedeapsă justă.

După această apărare, tâlharul pocăit s-a întors către Isus zicând: Doamne, dacă ești rege și vei veni în Împărăția Ta, amintește-Ți de acest biet tâlhar - fă ceva pentru mine! Isus a răspuns, amin! Adică, așa să fie - precum ceri! Deși s-ar părea că n-am nici un prieten în cer sau pe Pământ, totuși îți spun în această zi întunecată, vei fi cu Mine în Paradis. Împărăția Mea va fi stabilită. Sub influența ei Pământul va deveni un Paradis. Atunci vei fi răsplătit.

Plasarea greșită a virgulei în Versiunea engleză Comună ne-a aruncat pe toți pe un drum greșit. Evident că Isus n-a mers în ziua aceea în Paradis, fiindcă Paradisul nu era încă stabilit. Mai mult, după trei zile, când a înviat dintre morți, El i-a spus Mariei: „Încă nu M-am suit la Tatăl Meu”. Sf. Petru ne spune că El a fost mort și că sufletul Lui a fost înviat din morți a treia zi (Fapte 2:31). „Toți oamenii” vor fi binecuvântați prin Împărăția lui Mesia, dar căința îi pregătește pentru binecuvântări mai timpurii și pentru mai puține „lovituri”.