Pagina 70


„ÎNVIAT ÎN DUH”Fiindcă ucenicii erau tot oameni naturali, nu puteau înțelege lucrurile spirituale - până la Cincizecime. De aceea a fost necesar ca Isus să-Și demonstreze învierea din punct de vedere uman. Numai credincioșii au putut primi iluminarea de la Cincizecime. Ei trebuiau să creadă și să știe că El nu mai era om, ci iarăși ființă spirituală.

A treia zi după Calvar femeile care duceau mirodeniile pentru îmbălsămare au găsit mormântul gol. Maria L-a întâlnit pe Isus dar nu L-a recunoscut, fiindcă a apărut ca grădinar. Isus i S-a descoperit prin voce. El i-a spus: „Încă nu M-am suit la Tatăl Meu . și Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru”. Știrea s-a răspândit. Sf. Petru și Sf. Ioan au fost uimiți și au fugit amândoi la mormânt. N-au găsit decât mormântul gol și giulgiul împăturit.

Mai târziu, în aceeași zi, doi dintre ei mergeau spre Emaus. Discutau aprins când Isus, sub altă înfățișare, nerecunoscut de ei, li s-a alăturat. Le-a explicat în liniște tipurile și profețiile care preziceau moartea lui ca răscumpărare pentru om, zicând: „Nu trebuia să sufere Hristosul și să intre în slava Sa?” Mai târziu povestind experiența aceasta ei au spus: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile?” La masa de seară li S-a descoperit, apoi S-a făcut nevăzut.

În aceeași seară mulți dintre ei erau adunați în odaia de sus discutând evenimentele remarcabile din ziua aceea, ușa fiind închisă, da, de frica iudeilor. Deodată, în timp ce ușa era închisă, Isus a apărut în mijlocul lor sub altă înfățișare. De data aceasta avea un corp asemenea celui de dinainte. Chiar așa fiind, ei s-au speriat, deși le-a spus că ceea ce vedeau era carne și sânge și le-a dovedit prin aceea că a mâncat. Nu mai era Isus cel trupesc; prin înviere Se întorsese la starea spirituală (1 Cor. 15:44). Dar El avea putere de a Se materializa, cum se materializaseră sfinții îngeri și El Însuși (înainte de a deveni trup).