Pagina 71


SFÂNTUL TOMA S-A ÎNDOITIsus li S-a arătat din nou în duminica următoare - în odaia de sus - Sf. Toma fiind prezent. El îi mustrase pe frați fiindcă s-au convins prea ușor că L-au văzut pe Isus, zicând că el nu va crede decât dacă va simți urmele cuielor și rana făcută de suliță.

Isus S-a arătat iarăși într-un corp ca și acela al umilirii, cu urmele suliței și cuielor. El l-a îndemnat pe Toma să se convingă, dar a spus că erau mai fericiți cei care au putut crede pe deplin fără acele dovezi. Ioan 20:26-29.

Biblia ne spune că Isus nu mai este ființă de carne, ci de la înviere este ființă spirituală. După cum spune Sf. Pavel, Biserica trebuie să fie schimbată, deoarece, „carne și sânge nu pot moșteni Împărăția lui Dumnezeu”. Toți trebuie să fim schimbați ca să fim ființe spirituale - asemenea Lui, ceea ce desigur înseamnă că El nu mai este ființă de carne. El a fost „omorât în trup, dar făcut viu în duh”, scrie Sf. Petru. 1 Pet. 3:18.

Isus li S-a înfățișat urmașilor de trei ori în ziua învierii Sale și încă de cinci ori - scurt - în cele treizeci și nouă de zile care au urmat. Aceasta a constituit marea lecție că Isus nu mai era mort, nu mai era carne - că El este „înălțat foarte sus”. Filip. 2:9; Ioan 6:62.

Saul din Tars a prins o rază din strălucirea lui Isus Cel înviat, glorificat, strălucire care nu mai era ascunsă de vălul trupului, strălucind mai tare ca soarele la amiază, și aceasta l-a costat vederea. Dacă Isus li s-ar fi arătat astfel ucenicilor în cele patruzeci de zile după înviere, ei ar fi fost alarmați, incapabili să înțeleagă situația. Sf. Pavel se referă la faptul că el I-a văzut strălucirea lui Isus, zicând: „Ca unuia născut înainte de vreme mi S-a arătat și mie”. Cuvintele lui înseamnă că toți cei din poporul Domnului, Biserica întâilor-născuți, se vor naște în stare spirituală prin înviere. Astfel Îl vor vedea pe Mesia așa cum este, în marea Sa slavă. Dar Saul L-a văzut înainte de vreme. 1 Ioan 3:2.