Pagina 74


VASUL ALES AL DOMNULUIIsus a spus despre Sf. Pavel: „El este un vas pe care Mi l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor” (Fapte 9:15). Întâi aflăm despre el că era unul dintre cei care consimțiseră la moartea lui Ștefan. Apoi se spune că umbla și „sufla amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului”. Fapte 9:1.

Când vedem puterea Adevărului în influența lui transformatoare asupra minții umane rămânem uimiți. Totuși să nu uităm că Dumnezeu nu constrânge niciodată voința. În „convertirea” Sf. Pavel, Isus doar i-a arătat unui om onest ce făcuse greșit și ce privilegii avea printr-o cale îndrumată divin.

Sf. Pavel a devenit succesorul lui Iuda. Trebuiau să fie doisprezece apostoli ai Mielului - o cunună cu douăsprezece stele pe fruntea Bisericii - și douăsprezece temelii pentru Noul Ierusalim, iar pe ele numele celor doisprezece apostoli ai Mielului. Suntem siguri că printre ei se află numele Sf. Pavel. Acest lucru este în armonie cu mărturia că el nu era cu nimic mai prejos decât chiar cei mai însemnați dintre apostoli și că a avut mai multe viziuni și revelații decât toți. Matia a fost ales înainte de Cincizecime și n-a fost niciodată recunoscut de Dumnezeu.

Sf. Pavel este cel mai proeminent printre apostoli, toți aceștia fiind caractere glorioase, anume aleși de Dumnezeu pentru serviciul Său special. Nici Sf. Pavel nici ceilalți apostoli n-au spus nimic despre o eternitate de tortură pentru cineva. El a spus că aceia găsiți în final nevrednici vor avea „o pierzare veșnică”. Sf. Pavel este acela care a spus că Isus trebuie să vină a doua oară și atunci trebuie să domnească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele Sale. Prin acest nobil purtător de cuvânt Isus ne-a dat amănunte despre învierea celor drepți și a celor nedrepți, despre „schimbarea” Bisericii la a doua venire a Sa, despre caracterul lui Anticrist etc. Dacă Epistolele Sf. Pavel ar lipsi, ce mare ar fi ignoranța noastră asupra multor subiecte!