Pagina 75


ȘI NEAMURILE SUNT MOȘTENITOARELegământul lui Dumnezeu cu Avraam i-a dat acestuia asigurarea că toate binecuvântările intenționate pentru omenire vor veni prin urmașii săi. Evreii au fost sămânța naturală a lui Avraam și în mod cuvenit lor le-au aparținut făgăduințele. Dar când toți evreii care aveau credința lui Avraam au fost privilegiați să intre și să devină moștenitori împreună cu El în Împărăția Mesianică, Dumnezeu a folosit prin Sf. Petru a doua cheie spre Împărăție. El a deschis ușa ocaziei pentru neamuri, ca să poată deveni moștenitori împreună cu evreii în Împărăția Mesianică.

După trei ani și jumătate de la Cincizecime îngerul Domnului i s-a arătat lui Corneliu. I-a spus că acum Dumnezeu era gata să-i accepte rugăciunile și închinarea. I-a mai spus să trimită după Sf. Petru la Iope. De la el va auzi „cuvinte” pe care trebuia să le creadă pentru a fi pe deplin acceptat de Dumnezeu și pentru a primi Spiritul sfânt.

Trei mesageri au fost trimiși să-l aducă pe Sf. Petru. Între timp Dumnezeu l-a pregătit pe apostol. I s-a spus că ceea ce curățise Dumnezeu el să nu mai considere necurat. Sf. Petru a asociat visul cu vizitatorii săi și a mers imediat la casa lui Corneliu. A găsit pe Corneliu și pe familia sa evlavioși și gata să asculte. A început să le spună adevărata istorie a lui Isus: moartea Lui, învierea Lui, chemarea Bisericii pentru a fi clasa Miresei Sale - dovedindu-și vrednicia prin loialitate și credincioșie chiar până la moarte.

În timp ce Sf. Petru vorbea, acești consacrați, sorbind Mesajul, au acceptat pe deplin termenii uceniciei. Atunci Dumnezeu i-a dat o dovadă a acceptării prin darul Spiritului sfânt, așa cum a fost dat tuturor creștinilor la începutul acestui veac. Atunci Sf. Petru uimit a zis: Dacă aceștia au primit Spirtul sfânt, cine le poate interzice botezul în apă, care este numai un simbol al consacrării lor de a fi morți cu Cristos? Atunci au început neamurile să fie altoite în „măslinul” despre care se vorbește în Romani 11:17.