Pagina 76


BISERICA DIN ANTIOHIAMesajul Evangheliei a găsit treptat urechi de auzit printre neamuri, dar mai puține la număr. Educarea evreilor prin Lege fusese pentru ei o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, care i-a pregătit pentru Evanghelie. Prima Biserică în care păreau să predomine neamurile a fost cea din Antiohia. Printre frații de acolo erau proeminenți Barnaba, Sila, iar mai târziu Sf. Pavel. Urmașii lui Isus au fost numiți creștini prima dată în Antiohia. Mulți creștini doresc să nu se fi acceptat nici un alt nume.

Biserica din Antiohia, conform relatării biblice, avea aranjamente foarte simple, similare celor practicate de Isus și de apostoli. Formalitățile și ceremoniile nu intraseră încă, pentru a înlocui simplitatea lui Cristos cu simple forme de evlavie. Ei se întâlneau să crească în har, cunoștință și iubire, și să se ajute unul pe altul pe calea îngustă. Când s-au inițiat bine în studiu, s-au împărtășit din spiritul misionar și au autorizat și finanțat o misiune care a fost condusă de Sf. Pavel și de Barnaba. Au mai fost conduse și alte misiuni, după cum se relatează în Fapte 13:1-5.

Nu mult după aceea, asupra Bisericii au venit persecuțiile din timpul lui Nero și Dioclețian. Acești împărați romani, pentru a se distra și a-și omorî plictiseala, au pus să fie torturați groaznic inofensivii urmași ai lui Isus, a căror misiune în lume este doar „să facă bine la toți, dar mai ales celor din casa credinței”, să se pregătească pe ei înșiși și să ajute pe alții, ca să fie asociați cu Răscumpărătorul în Împărăția viitoare. Gal. 6:10.

De ce a permis Dumnezeu persecuția? Răspunsul este că încercările credinței și loialității față de Dumnezeu sunt tot atât de necesare pentru urmașii lui Isus cum au fost pentru El, și pentru același motiv - să le dezvolte și să le cristalizeze caracterul. Acestea corespund persecuțiilor și răstignirii lui Isus. Astfel a explicat El zicând: „Trebuia să sufere Hristosul . și să intre în slava Sa”. Aleșii merg pe urmele Lui.