Pagina 80


CRUCIADE ȘI CRUCIAȚINumele creștin devenise popular în Europa. Aproape oricine era recunoscut ca creștin, dacă nu se lepăda de acest nume pretinzând că este evreu. Răstimpul de somnolență a fost întrerupt prin ceea ce unii ar numi o izbucnire de fervoare fanatică, ce pretindea că creștinii trebuie să lupte împotriva turcilor, a evreilor și a altora. Cruciadele și-au lăsat urma în istorie. Sub spiritul acelei vremi, mii de oameni dintre cei mai nobili au călătorit mii de mile pe mare și pe uscat ca să lupte pentru Cruce împotriva Semilunii. Faptul că Ierusalimul era sub stăpânire musulmană a fost considerat deosebit de supărător, și mii de vieți și de averi au fost cheltuite în „cruciade pentru eliberarea Sfântului Mormânt de sub turcii păgâni”.

Din punctul de vedere al zilelor noastre și al înțelegerii mai clare a lucrurilor, oamenii numesc cruciadele în general o izbucnire de nechibzuință, o risipă de efort, o manifestare a ignoranței și bigotismului. Dar poate că creștinii de astăzi au ceva la fel de nechibzuit și irațional. Mintea umană este întotdeauna activă într-un fel. Nebunia altora este mai ușor de recunoscut decât a noastră proprie.

Într-o zi se va recunoaște că creștinătatea este astăzi tot atât de nechibzuită în anumite privințe ca și pe vremea cruciaților. Oare marile regate ale Pământului nu se autodenumesc diviziuni ale creștinătății (Împărăției lui Cristos)? Oare nu construiesc vase mari de război, numai o singură salvă de tun costând o avere? Oare nu antrenează mari armate și le echipează cu mașinării de război costisitoare? Pentru ce? Fie pentru că au planuri rele împotriva altor așa-zise națiuni creștine, fie că n-au încredere în ele. Ce nechibzuință pare aceasta!

Cu cât va fi mai bine când Cuvântul lui Dumnezeu va fi pe deplin acceptat și când spiritul lui de dreptate și iubire va guverna lumea! Atunci bogăția și energia, risipite în cruciade, vase de război și armament, vor fi folosite pentru progresul general al oamenilor. Numai Împărăția lui Mesia poate restabili omul la chipul lui Dumnezeu și poate face glorios așternutul picioarelor Sale.