Pagina 81


HUSS, WYCLIFFE, TYNDALE etc.Lecțiile trecutului nu trebuie să fie uitate niciodată. Noi însă trebuie să acoperim cu mantia carității multe din răutățile de atunci. Biserica a pierdut devreme Mesajul inspirat și a adoptat pe nesimțite eroarea că învățăturile episcopilor erau echivalente în autoritate cu acelea ale apostolilor. Prin acest canal larg, adevărurile scumpe au fost înlocuite cu erori grave. Lord, în lucrarea sa Vechea Lume Romană, spune: „În secolul al doilea erau episcopi tăcuți, martiri curajoși, care se adresau turmei lor în odăi de sus și care nu dețineau nici un rang lumesc. Secolul al treilea a găsit Biserica mai influentă ca instituție. Când în secolul al patrulea creștinismul a devenit religia curții, acesta a fost folosit ca să sprijine tocmai răul împotriva căruia protestase inițial. Clerul, ambițios și lumesc, a căutat rang și distincție. Au devenit leneși, aroganți și independenți. Biserica s-a aliat cu statul și dogmele religioase au fost impuse cu sabia magistraților”.

Din fericire există totdeauna gânditori avansați pe toate liniile. Aceștia în general sunt considerați nebuni și sunt persecutați. În realitate ei sunt cei mai mari binefăcători ai omenirii. Huss a suferit pentru credincioșia sa față de Biblie. Wycliffe și Tyndale au fost persecutați. Biblia lui Tyndale a fost arsă în public de către înalții prelați, în fața catedralei Sf. Pavel din Londra.

Mai târziu Cranmer, Latimer și Ridley, odată asociați cu ierarhia romană, dar mai târziu cu ierarhia engleză, au fost arși în public din cauza schimbării credinței. În lumina prezentului noi vedem o diferență mai mică între cele două ierarhii. Atât catolicii cât și protestanții sunt de acord în a condamna atrocitățile trecutului, comise în numele Răscumpărătorului nostru, unul dintre titlurile Lui fiind „Prințul păcii”, și care a spus: „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu”. Mulțumim lui Dumnezeu! Ochii minții noastre, având o lumină mai clară, văd lungimile și lățimile, înălțimile și adâncimile mai mari ale Iubirii Divine!