Pagina 86


FRAȚII WESLEY ASALTAȚI DE MULȚIMEOricât de mult am regreta înmulțirea sectelor creștinătății, trebuie totuși să le privim cu simpatie. Stabilirea fiecăreia a marcat încă o străduință de a ajunge mai aproape de Dumnezeu și de adevărata Lumină. Frații Wesley s-au întors la simplitatea Bisericii timpurii în propovăduire, în adunări, în studiul biblic etc. Natural că ei au avut împotriviri din partea bisericismului. Pentru a le întrerupe adunările erau mânate vite peste cei adunați la închinare; erau asaltați de mulțime. Tot așa au avut persecuții și baptiștii, presbiterienii și alții, ca să le împiedice studiul biblic și venerarea lui Dumnezeu conform conștiinței lor. 2 Tim. 3:12.

„Ce fel de oameni ar trebui să fim?” Văzând persecuțiile aspre din trecut și „calea îngustă” a celor care-L urmează numai pe Isus, ar trebui cu atât mai mult să iertăm aroganța și bigotismul. Toți ar trebui să ne îndepărtăm de la tradițiile omenești și de la orice este contrar Bibliei. 2 Pet. 3:11.

Creștinii din toate denominațiile ajung la această concluzie și studiază Cuvântul lui Dumnezeu fără ochelarii crezurilor, în adunări biblice sau acasă. 2 Tim. 2:15.

Wesley a descoperit încă un adevăr biblic prețios. A declarat că-i era imposibil să accepte doctrina lui Calvin, cum fac acum calviniștii. Tema fratelui Wesley a fost Harul Liber, iar textul lui favorit era, „Duhul și Mireasa zic: «Vino!» . Și celui care îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieții fără plată!” Inima lui era largă și iubitoare, dar adevărata lărgime a harului divin n-a fost văzută atunci. El n-a discernut că acest text frumos se referă la binecuvântarea nealeșilor în timpul Domniei lui Mesia; că Biserica nu va deveni Mireasă până la căsătorie, la a Doua Venire a Domnului nostru. Curând după aceea Duhul și Mireasa vor oferi omenirii viața veșnică.

Acum vedem legătura între Alegere și Harul Liber. Alegerea de către Dumnezeu a unei clase sfinte pentru Împărăție este lucrarea acestui veac. Aleșii în glorie vor oferi tuturor Harul Liber al lui Dumnezeu în veacul viitor. Rom. 8:28, 29; Apoc. 22:17.