Pagina 87


TEMPLELE NOASTRE MODERNEPeste tot în lumea civilizată s-au înălțat mari temple sau catedrale. Fondatorii lor au fost fără îndoială inspirați într-o măsură să rivalizeze cu Solomon și cu Irod în privința templelor lor mari. În unele privințe nu trebuie să li se găsească vină. Toate împrejurările fiind egale, ar fi o rușine pentru creștini să se adune pentru închinare în condiții inferioare celor din casele lor. În multe cazuri însă, oamenii care au donat bani pentru construirea și întreținerea acestor clădiri au fost extrem de săraci și au fost amăgiți prin sofisme înșelătoare să contribuie la cheltuieli.

În zilele lui Isus și ale apostolilor colecta de bani pentru scopurile Bisericii nu era considerată „lucrare creștină”. Astăzi colecta de bani este „lucrare pentru Isus” ideală. Apostolii au învățat că lucrarea adevărată a Bisericii lui Cristos nu este să zidească edificii costisitoare care le-ar depăși mijloacele, implicându-i în datorii, ci să se zidească pe ei înșiși în credința cea sfântă. „Templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi”, dacă „Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi”. Poporul lui Dumnezeu sunt pietre vii sub supraveghere divină, fiind formate și șlefuite pentru locuri în Gloriosul Templu Spiritual. Prin acest Templu antitipic va trimite Dumnezeu binecuvântările Sale. Vor urma îndepărtarea blestemului și ștergerea tuturor lacrimilor.

În timp ce se folosesc aceste temple moderne, să nu uităm că ele nu sunt Templul adevărat sau Biserica. Acesta este compus din sfinții lui Dumnezeu, care caută zi de zi să umble în urmele lui Isus, în serviciul Adevărului, „cât au ocazia făcând bine la toți, dar mai ales celor din casa credinței”. Dacă suntem înclinați să criticăm pe străbunii noștri pentru că au construit catedrale scumpe în timp ce au neglijat Biblia, să nu uităm că generațiile viitoare pot face comentarii asemănătoare sau chiar mai neplăcute la adresa noastră pentru construirea zecilor de vase de război pentru a face rău semenilor. Cu ce rușine vom privi înapoi la greșelile noastre! Gândul acesta să ne smerească!