Pagina 88


RESPINS ȘI DISPREȚUITCristos este prezentat aici în contrast cu cei bogați, cei învățați, cei religioși și cei nereligioși din zilele noastre - „creștinătatea”. Duhul sfânt dă un „duh al chibzuinței” (2 Tim. 1:7). Sacrificarea intereselor prezente pentru cele eterne este un lucru înțelept. Este de mirare că artiștii reprezintă lumea ca înnebunită după bogăție, glorie, plăceri?

The Christian Herald vorbește despre o pictură similară astfel: „Această alegorie - pe care un critic a numit-o potrivit «predica unui pictor» - se poate aplica la condițiile din toate părțile lumii civilizate. Este o ilustrație care să fie studiată și să se mediteze asupra ei, pentru a-i putea fi înțeles sensul deplin”.

The Christian Commonwealth spune: „Mulțimea indiferentă trece pe ambele părți. O figură proeminentă este un preot, mândru de perfecțiunea ritualului vieții sale superioare obținute prin înfometare. Peste umărul preotului privește un alt teolog, cu fața aspră și cu Biblia în mână, el se uită spre figura Celui divin. Aspectul nedumerit al feței unei surori de caritate în prim plan este foarte realist. Atât de absorbit este omul de știință de eprubeta lui, încât niciodată nu-și aruncă privirea spre Cristosul de alături. Unul dintre cele mai izbitoare aspecte este acela al unei frumuseți false, trecând în grabă de la o scenă de plăceri la alta. În planul din spate stă un înger cu capul plecat, ținând paharul pe care lumea, iubită de El până la moarte, Îl mai obligă încă pe Cristosul să-l bea.”

Trecătorii reprezintă pe cei nealeși, a căror singură speranță stă în Împărăția lui Mesia. Aleșii sunt reprezentați în ilustrație prin persoana Mântuitorului care suferă - membrii corpului lui Cristos, Biserica. „Cine vă respinge pe voi, pe Mine Mă respinge.” Acești membri credincioși ai Corpului lui Cristos nu sunt limitați doar la o denominație, ci sunt evlavioșii din orice biserică și din afara oricărui sistem uman. Ei sunt clasa „fecioarelor înțelepte”, fiind pregătiți prin înjosire pentru Împărăția cerească și pentru marea ei lucrare de binecuvântare a omenirii - a celor nealeși.