Pagina 89


DANIEL ÎN GROAPA CRITICILORUn artist ne-a lăsat o pictură care reprezintă bine atitudinea Criticii Radicale față de Cartea lui Daniel și față de minunatele ei profeții, care indică spre zilele noastre mai clar decât oricare altele în privința experiențelor prezente și a celor care sunt de așteptat. Desigur că discreditând pe Daniel, pe Profeți și Psalmii Vechiului Testament, acești critici discreditează de fapt pe Isus și pe apostoli. Criticii Radicali din toate colegiile au subminat credința în Biblie ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, subminând astfel credința multora într-un Creator personal.

Acești critici au puțin de zis împotriva Celui care a vorbit ca nimeni altul; dar în zilele noastre cei care au discernământ își dau seama că deoarece Isus și apostolii au citat pe Daniel și pe profeți ca fiind inspirați divin, discreditarea unuia înseamnă respingerea celuilalt. Cum ne-am putea baza pe mărturia lui Isus și a apostolilor în alte lucruri dacă ei au greșit în privința profețiilor trecutului?

Starea creștinătății de astăzi este cu adevărat deplorabilă; și chiar dacă vedem cum s-a întâmplat aceasta, pare aproape imposibil a se restabili credința odată pierdută. Ne putem aștepta să fie recuperați numai cei cu inima foarte onestă. Rătăcirea a început cu ideea imposibilă că în afară de o mână de oameni toți trebuie să sufere o eternitate de tortură în foc din partea diavolilor, fiindcă Dumnezeu a cunoscut și a aranjat lucrurile mai înainte de întemeierea lumii. Ei au dat la o parte Biblia din cauza vederii greșite că ea este temelia tuturor acestor erori religioase.

Această necredință avansează ca un val puternic și influența ei mătură orice speranță într-o viață viitoare. Ea pregătește lumea pentru anarhie. Este de mirare că acei mari și bogați, care sprijină colegiile unde se învață astfel, nu-și dau seama că aduc anarhie asupra lumii.

Chiar acum muncitorimea, asemenea lui Samson orb, bâjbâie după stâlpii a căror cădere va răsturna starea prezentă.