Pagina 92


„UN TIMP DE STRÂMTORARE”Profeția lui Daniel mai are o prezicere neîmplinită. El spune: „Va fi un timp de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele”. Isus a confirmat această profeție și a adăugat cuvintele: „Și nici nu va mai fi”. Dacă trebuie să vină un timp de mare strâmtorare, este încurajator să știm că va fi ultimul de felul acesta. Și aceasta, evident, fiindcă lecția lui va fi atât de aspră încât nu va fi necesar să se repete. Mai mult, conform Bibliei, pe ruinele acestui timp de necaz va fi stabilită Împărăția lui Mesia cu putere și glorie deplină, ca să-și îndeplinească lucrarea de binecuvântare a omului și de ridicare din păcat și moarte. Cristos va domni! Satan va fi legat! Apoc. 20:1-4.

Profeția spune că în timp ce oamenii vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește, cei înțelepți din poporul lui Dumnezeu vor înțelege Planul Divin ca niciodată înainte. „Taina se va sfârși.” Pecețile vor fi rupte. Aurora va apărea. Pilda lui Isus despre Fecioare se aplică la sfârșitul acestui veac. Ea spune că printre poporul Domnului (toate fiind fecioare) vor fi unele „nechibzuite”. Numai cele înțelepte își vor „pregăti candelele”, vor examina Biblia și „vor înțelege”. Mat. 25:1-12.

Nu trebuie să intrăm în amănunte despre timpul de necaz. Toți îl văd. Va fi o bătălie între giganți - pe de o parte giganți financiari, trusturi etc., pe de altă parte organizațiile de muncă gigantice. Ambele părți se pregătesc. Ambele se așteaptă să lupte până la capăt. Ambele se așteaptă să câștige. Ambele vor fi dezamăgite fiindcă ambele vor pierde. Biblia prezice că rezultatul va fi îngrozitor - anarhie - „un timp de strâmtorare cum n-a mai fost!” Noi putem presupune detaliile necazului doar parțial, dar Scripturile sugerează că va cuprinde instituțiile sociale, financiare, politice și religioase. Anarhia din Revoluția Franceză și anarhia care a pus capăt națiunii iudee în anul 70 d. Cr. sunt ilustrații scripturale pentru ceea ce se poate aștepta curând. Ca apărare, Biblia sfătuiește la smerenie și dreptate. Țef. 2:3.