Pagina 93


CATOLIC, MILITANT, TRIUMFĂTORCatolic înseamnă general, cuprinzător. Termenul nu poate fi aplicat în mod corect la nici o biserică decât la „Biserica întâilor-născuți care sunt scriși în ceruri” (Evr. 12:23). Gândul recent al studenților Bibliei este că numele baptist, metodist, presbiterian, luteran, nu sunt catolice, ci sunt nume de diviziuni. La fel, termenii Biserica Angliei, Biserica Germaniei, Biserica Greacă, Biserica Romei, sunt nume de secțiuni și nu sunt corect numite catolice.

Termenul Biserica Militantă înseamnă Biserica în război. A fost o greșeală când Biserica a întreprins să lupte cu arme naturale, fie împotriva națiunilor, fie prin națiuni împotriva ereticilor. Ea n-are nici o însărcinare să ducă astfel de luptă. În cele din urmă ea va „lega pe împărații lor cu lanțuri și pe mai-marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Săi”. În cele din urmă ea, când va fi glorificată, va sta cu Cristos pe tronul Său, va avea domnie peste neamuri și le va zdrobi ca pe vasele unui olar (Apoc. 2:27). Dar toate acestea vor fi după Întâia Înviere, în moștenirea ei cerească, de glorie, onoare și nemurire.

Lupta Bisericii în prezent este să „lupte lupta bună a credinței”. Este o luptă individuală în care membrii consacrați ai Bisericii trebuie să stea ferm și să-și ducă luptele cu ajutorul Căpeteniei mântuirii lor și cu ajutorul Cuvântului Său. Frații se pot ajuta mult unii pe alții, zidindu-se unii pe alții în credința preasfântă. Cei credincioși până la moarte vor primi cununa vieții și o parte cu Răscumpărătorul lor în Împărăția Sa.

Biserica triumfătoare va fi nevăzută de oameni, fiindcă va fi schimbată prin Întâia Înviere și desăvârșită pe plan spiritual. Sf. Pavel declară: „Toți vom fi schimbați . căci carnea și sângele nu pot să moștenească Împărăția lui Dumnezeu”. Ea va opera prin reprezentanți pământești, vrednicii din trecut - Avraam, Isaac, Iacov și toți profeții.