Pagina 94


CERURI NOI ȘI PĂMÂNT NOUMulte din învățăturile scumpe ale Bibliei sunt date în limbaj simbolic. De fapt tot limbajul este ilustrativ. Astfel, „cerurile” sunt puterile mai înalte sau eclesiastice și spirituale legate de ordinea prezentă de lucruri, în timp ce „pământul” este ordinea socială de lucruri sau mai joasă. În utilizarea biblică munții „pământului” reprezintă marile întărituri guvernamentale, pe când marea reprezintă clasa neliniștită care în secret sau pe față dorește să înghită societatea. Astfel Biblia ne spune că „cerurile” și „pământul” sau stările spirituale și sociale care au fost înainte de potop au pierit atunci, și a apărut o ordine de lucruri socială și eclesiastică nouă, care încă mai persistă. Ordinea eclesiastică și socială prezentă este numită lumea sau dispensația care este acum. De asemenea este numită „acest veac rău” fiindcă răul deține supremația. Scripturile promit că va fi un „cer” nou și un „pământ” nou (eclesiastic și social), și suntem asigurați că în ele va locui dreptatea. Isa. 65:17; 2 Pet. 3:13.

Sf. Petru descrie trecerea cerurilor eclesiastice prezente și a pământului social într-un foc mare, ceea ce odată s-a înțeles că este o ardere literală a Pământului. Asigurarea divină este contrară, că „pământul rămâne pentru totdeauna”, că Dumnezeu „l-a creat nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit”. Focul din acest pasaj este evident același simbol folosit frecvent în Biblie. Reprezintă strâmtorare, nimicire, care va birui complet ordinea socială și eclesiastică prezentă în anarhie. Dan. 12:1; Mat. 24:21.

Noul cer spiritual din viitor va fi Cristos și Biserica în glorie și putere cerească. Ca Împărăție promisă a lui Dumnezeu, acesta va conduce Pământul, binecuvântând și ridicând pe cei nealeși din orice neam, popor, seminție și limbă. Noul pământ va fi noua ordine socială care va veni în existență atunci, sub conducerea și îndrumarea noului cer - Împărăția Mesianică. Mat. 6:10.