Pagina 95


PĂMÂNTUL RESTABILIT, DESĂVÂRȘITUrmând gândul cu care am început, noi înțelegem că a șaptea zi sau epocă de creare este o perioadă de șapte mii de ani. Sub domnia glorioasă a lui Mesia, lucrarea glorioasă a miei de ani de Restabilire va aduce Pământul la starea intenționată inițial de Dumnezeu! Ea va completa crearea Pământului și a omenirii ca rasă de stăpânitori ai afacerilor Pământului în asemănarea lui Dumnezeu. Omul, după ce a gustat atât binele cât și răul și după ce a ales binele, va primi viață veșnică. Iubitorii răului fiind neascultători vor fi nimiciți în moartea a doua. 2 Pet. 2:12; 2 Tes. 1:9.

Nu stă în puterea limbii sau a peniței să descrie perfecțiunea glorioasă a stării Paradisului pământesc. Cele mai slăvite calități ale minții și inimii cunoscute printre oameni sunt imperfecte în comparație cu perfecțiunea chipului lui Dumnezeu așa cum acesta va fi restabilit în toți cei care vor dori și vor asculta - cei care nu vor dori și nu vor asculta fiind distruși.

Vedem deja începutul binecuvântărilor Restabilirii promise în profeție. Totuși, suntem doar la începutul miei de ani în care, sub îndrumarea lui Mesia, Înțelepciunea și Puterea lui Dumnezeu vor face fără îndoială schimbări miraculoase pe o cale naturală. Este încurajator pentru toate inimile și pentru credința creștinului să știe că după cum a spus profetul, „pustietatea se va înveseli și va înflori ca trandafirul” și „în pustie vor țâșni ape”, așa încep să se realizeze aceste lucruri. În părțile de vest ale Statelor Unite și în Mesopotamia, țara lui Avraam, ingeniozitatea umană, realizările inginerești fac minuni. În spatele lor stă Înțelepciunea divină, întocmai cum Puterea divină binecuvântează acum toate afacerile Pământului și face lumea minunat de bogată.

Dacă priceperea umană poate produce asemenea fructe și flori cum se văd acum peste tot, cum nu ne putem aștepta să fie condițiile Pământului perfect când „blestemul” va fi cu totul îndepărtat de către gloriosul Răscumpărător? În mod sigur aceasta va fi „dorința tuturor neamurilor”. Hag. 2:7.