Pagina 96


CORUL ALELUIA ȘI VEACURILE VIITOARELa încheierea Împărăției de o mie de ani a lui Mesia, marele Mijlocitor va preda Împărăția Tatălui (1 Cor. 15:24). Tatăl nu va primi familia umană în viață veșnică fără să-i probeze mai întâi în privința strictei ascultări de voința Sa. Satan va fi dezlegat pentru puțină vreme pentru a se demonstra care vor fi absolut loiali din inimă, și nu doar din diplomație. Cei care vor cădea, vor fi distruși împreună cu Satan în Moartea a Doua (Apoc. 20:7-9). Astfel Pământul va fi curățat în mod absolut. Atunci fiecare ființă din cer și de pe Pământ va exclama: „A Celui care stă pe scaunul de domnie și a Mielului să fie binecuvântare, cinste, slavă și stăpânire în vecii vecilor!” (Apoc. 5:13). Atunci nu va mai fi boală și moarte. Lucrurile dintâi ale păcatului și morții vor fi trecut. Apoc. 21:4.

Gloria lui Cristos și a Bisericii nu se va sfârși cu restabilirea omenirii. Scripturile ne spun nu numai că fiecare genunchi, a celor din ceruri și de pe Pământ, se va pleca înaintea lui Cristos, dar și că Dumnezeu va arăta „în veacurile viitoare nemărginitele bogății ale harului Său, în bunătatea Lui față de noi [Biserica], în Hristos Isus”.

Deoarece Dumnezeu n-a făcut Pământul în zadar, ci să fie locuit, acest principiu se aplică fără îndoială și la alte planete din sistemul nostru solar și la cele o mie de milioane de lumi despre care ne spun astronomii. Toate trebuie să fie locuite, iar lucrurile învățate prin experiența cu păcatul de pe Pământ vor fi o lecție pentru ei. Prin decret divin Logosul va fi în viitor, ca și în trecut, mijlocul onorat prin care se va face toată lucrarea de creare, iar Biserica, Mireasa, va fi cu El de-a lungul întregului Său viitor glorios. Cu adevărat Dumnezeul nostru este Mare, vrednic de închinare, ascultare, iubire. Numai nebunul poate zice în inima sa, „Nu există Dumnezeu”. „Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi Numele Tău? . pentru că dreptățile Tale au fost arătate.” Apoc. 15:4.