PREFAȚĂ

Anul 1914 nu va fi uitat niciodată. Atunci a izbucnit un război fără precedent in istorie. În același an a mai avut loc un eveniment deosebit: premiera filmului FOTO-DRAMA CREAȚIEI. Prezentat în Statele Unite ale Americii, Canada și Europa de Vest, Foto-drama creației s-a menținut timp îndelungat în clasamentul succesului la public. Succesul s-a datorat atât mesajului cât și realizării tehnice a filmului. Noutatea consta în combinația sunetului și culorii cu imaginile statice și în mișcare.

Mesajul filmului s-a păstrat în această carte, publicată tot în 1914. Cartea a fost editată și reeditată în mai multe limbi. Până la acea dată nu mai fusese prezentată o explicație biblică atât de cuprinzătoare a istoriei umane. Ea a prezis că zilele noastre vor fi un „timp de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele” (Daniel 12:1; Matei 24:21, 22). Arnold Toynbee, decanul istoricilor contemporani, a caracterizat timpul nostru ca „un timp de strâmtorare fără precedent”. Timpul acesta de strâmtorare va introduce „Vârsta de Aur” a istoriei omenirii.

Conținutul acestei cărți se regăsește amplu argumentat și justificat în cel mai cuprinzător studiu biblic existent astăzi - o serie de șase volume de Studii în Scripturi, scrise de același autor, celebrul pastor Ch. T. Russell.

Sperăm că această a treia ediție românească a FOTO-DRAMEI CREAȚIEI va avea același efect benefic asupra cititorilor ca și edițiile precedente, contribuind la creșterea reverenței față de Tatăl nostru ceresc, care a făcut prin Fiul Său preaiubit pregătiri atât de mărinimoase pentru familia umană.

Editorii, 2003