RÂBDARE

Faceți toate fără murmure ... — Filip. 2:14

Este adevărat, toți putem avea în dispoziția noastră naturală o tendință să ne plângem, să murmurăm, să ne văietăm în necazurile care vin peste noi, chiar și în serviciul Adevărului. Dar, pe măsură ce ne dezvoltăm mai mult în caracterul ceresc, desigur că Domnul va aștepta de la noi să ajungem tot mai mult la standardul pe care El îl pune în fața noastră, în care încercările și greutățile prezente vor fi mai mult decât echilibrate, mai mult decât contrabalansate prin făgăduințele Lui îndurătoare și prin mărturia Spiritului Său că toate lucrurile lucrează spre binele nostru -- producând pentru noi o mai mare slavă prin aceea că ne pregătesc pentru ea. — Z. '02-40