BUCURIE

„... Pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu”. — 2 Cor. 9:7

Acest lucru e valabil nu numai din punct de vedere bănesc, după cum se aplică în mod general, ci și în ce privește toate darurile și jertfele mici pe care noi le facem pentru El și pentru cauza Sa. Dacă noi vrem să fim plăcuți Domnului, să creștem în favoarea și intimitatea Sa, să ne aducem inimile din ce în ce mai mult la starea pe care El o aprobă și o iubește, de zel, bucurie, promptitudine în fiecare serviciu pe care noi îl putem face. Dificultatea pentru mulți creștini constă în faptul că ei n-au învățat pe deplin marele privilegiu de care ne bucurăm în această Vârstă Evanghelică, de-a putea prezenta Domnului micile noastre sacrificii, micile noastre renunțări la noi înșine, cu asigurarea că faptele noastre imperfecte vor fi acceptabile pentru Dumnezeu prin Hristos. — Z. '02-42