PURITATE

Și nu luați deloc parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă dezaprobați-le. — Efes. 5:11

Mustrarea păcatului de către noi se poate face întotdeauna prin epistola vie a vieții noastre zilnice, care, ca o lumină strălucitoare, trebuie să mustre prin atitudine, privire, faptă, ton, tot ceea ce înclină spre întuneric și păcat.

„... Așa să lumineze ... lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre cele drepte și să preamărească pe Tatăl vostru care este în ceruri”. Uneori este potrivit și cel mai adesea poate fi o datorie pentru noi să vorbim sau să acționăm în opoziție cu întunericul, dar lumina unei vieți evlavioase, mărturisind pentru Adevăr și manifestând Spiritului Sfânt, este, desigur, una dintre cele mai puternice mustrări ale păcatului, care pot fi făcute. — Z. '02-74