AJUTOR

... Dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună cu el. — 1 Cor. 12:26

Fiecare membru va fi prompt în acțiune în proporția în care este în armonie cu Capul și cu spiritul Lui de iubire pentru membre. Uneori în corpul nostru uman mâna poate da ajutor unui membru rănit, atât de repede încât pare imposibil de conceput că mesajul a mers mai întâi la cap și că ulterior mâna a fost comandată de către cap să ajute. Așa este și cu membrele corpului lui Hristos. Cei care sunt în deplină legătură și simpatie cu Capul, cu Domnul, sunt într-o atât de mare măsură de „un singur Spirit” cu El, încât sunt nerăbdători să facă voia Lui și sunt atât de bine informați despre ceea ce este voia Lui, încât uneori ei par să acționeze aproape automat, dând ajutor prin cuvânt, faptă sau altfel celor cu care vin în atingere. — Z. '02-103