HOTÂRÂREA DE DIMINEAȚÂ

Cugetul cel mai de dimineață, pe care eu îl doresc, va fi:

„Cum voi răsplăti lui Iehova toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul mântuirii și voi chema numele lui Iehova (pentru har de ajutor). Îmi voi împlini jurămintele făcute lui Iehova ...” — Ps. 116:12-14; [K.J.]

Aducându-mi aminte de chemarea divină: „adunați-Mi pe credincioșii Mei care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!”, eu hotărăsc ca prin harul care ajută al Domnului, ca un sfânt al lui Dumnezeu, să-mi îndeplinesc angajamentele, continuând lucrul de jertfire a cărnii și a intereselor ei, ca să pot ajunge la moștenirea cerească împreună moștenitor cu Răscumpărătorul meu.

Mă voi strădui să fiu simplu și sincer față de toți.

Voi căuta să plac și să onorez nu eul propriu, ci pe Domnul.

Voi avea grijă să onorez pe Domnul cu buzele mele, ca vorbele mele să fie plăcute și binecuvântate către toți.

Voi căuta să fiu credincios Domnului, Adevărului, fraților și tuturor celor cu care am de-a face, nu numai în lucrurile mari ale vieții, dar și în cele mici.

Încredințându-mă grijii divine și conducerii providențiale în toate interesele mele, pentru binele meu cel mai înalt, voi căuta nu numai să fiu curat în inimă, dar și să resping orice neliniște, orice nemulțumire, orice descurajare.

Nu voi murmura și nu voi fi nemulțumit de ceea ce providența Domnului poate permite, deoarece:

„Credința se poate încrede neclintit în El,
vie ori și ce”.