ZEL—Referitor la ocară. (Q740-2)

Întrebare (1909)—2—Pentru ca sfinții să-și facă datoria, este necesar ca ei să fie atât de zeloși pentru Domnul și pentru lucrarea Lui încât să-și atragă aspre ocări asupra lor?

Răspuns—Ei bine, depinde. Există o cale moderată de a face lucrurile, care va evita mult din asprime și ocară și aceasta este calea mai bună. Veți remarca metoda apostolului Pavel, când s-a adresat unora dintre oamenii notabili înaintea cărora a fost chemat, Felix, Festus, Agripa etc. El putea să spună ceva într-un mod foarte lăudăros care ar fi stârnit opoziția tuturor celor prezenți. El putea spune: Ce sunteți voi? Ce este imperiul Roman? Domnul Isus este mai mare decât voi toți. Toate acestea ar fi fost adevărate dar el nu le-a spus. El a spus: Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru că știu că tu cunoști lucrurile din Lege și dintre iudei. Vedeți, el a fost foarte politicos. El nu și-a atras opoziție din cauza lipsei de înțelepciune și aceasta este lecția pe care voi și cu mine vrem s-o învățăm. Domnul nu vă va binecuvânta mult pentru că veți face lucruri neînțelepte. „Fiți dar înțelepți ca șerpii, și fără răutate ca porumbeii" (Mat. 10:16 - Cornilescu). Oricând ați făcut tot ce-ați putut, nu fiți surprinși dacă lumea, chiar după ce le-ați făcut o favoare, vă va urî. Domnul nostru a spus: „Nu vă mirați dacă vă urăște lumea" și din cauza mea „vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră!" Veți avea parte din belșug de acestea. Va trebui să fiți pregătiți atunci, dragi prieteni, pentru opoziție din belșug, și aceasta va fi o ocazie pentru credincioșia voastră. Scripturile ne spun că oricine va trăi cu frică de Dumnezeu în veacul prezent va suferi persecuție. Dacă nu aveți nici un fel de persecuții, este un semn că nu trăiți evlavios și ați face mai bine să vă grăbiți să trăiți evlavios așa încât să aveți o șansă să ajungeți în Împărăție — numai să nu faceți greșeala de a acționa nechibzuit. Nu vreau să spun că eu n-am făcut lucruri care n-au fost făcute în cea mai înțeleaptă manieră, dar sper că toți învățăm să fim cât putem de înțelepți.

ZILELE DIN URMĂ—Încheierea acestui veac. (Q430-2)

Întrebare (1916)—1—Suntem noi în zilele noastre din urmă?

Răspuns—Nu știu. După câte știu eu aceasta poate fi ziua mea din urmă. Dacă e așa pentru mine, eu sunt în ziua din urmă. Cel care întreabă poate că vrea să spună: Suntem noi în zilele din urmă, după cum este folosită această expresie în Biblie? Dacă aceasta vrea să spună, cred că ideea corectă este următoarea: Biblia folosește termenul „zilele din urmă" pentru a se referi la încheierea acestui veac și la inaugurarea celui nou deoarece acesta vechi trebuie să treacă cu un zgomot șuierător și să fie introdusă noua ordine. Așa că o ordine este reprezentată ca fiind în ardere sau distrugere, în timp ce cealaltă va fi introdusă, ca cerurile noi și pământul nou. Cerurile noi vor fi biserica în glorie iar noul pământ va fi noua ordine socială sau noua stare de lucruri. Noi suntem în ultimele zile ale vechii ordini și în zorii noii dispensații.

ZIUA A ȘAPTEA—Tipică pentru viitor. (Q644-3)

Întrebare (1910)—2—Te rog explică de ce tu nu ții ziua a șaptea ca zi de odihnă, ci ții ziua întâi, când Scripturile spun, „Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă" (Exod. 20:9-10)? Este ea tipică?

Răspuns—Da, dragii mei prieteni, este tipică, și pentru a răspunde în mod cuvenit la această întrebare, ar trebui cel puțin o oră de vorbire, pentru că subiectul este atât de greșit înțeles. De aceea nu-i vom solicita pe cei care înțeleg chestiunea, și îl vom trimite pe cel care întreabă la un capitol despre acest subiect care-l cuprinde pe larg și-l tratează într-un mod foarte elaborat, în Volumul VI al Studiilor în Scripturi, la care cu amabilitate îl trimitem pe cel care întreabă, fiind pentru binele său și în avantajul tuturor. Suntem siguri că răspunsul de acolo va fi satisfăcător.