((i))

Tabernacolul - Prefața autorului
Prefața autorului

Prima ediție a acestei mici cărți a fost publicată în 1881 și, sub binecuvântarea Domnului, pare să fi fost de foarte mare ajutor clasei căreia i-a fost special destinată — „preoției împărătești". Mulți din această clasă au mărturisit că ea le-a arătat în umbrele și tipurile Vechiului Testament, ca un deget al Domnului, semnificații pe care nu le-au putut aprecia mai înainte și că astfel i-a călăuzit pe calea sacrificiului de sine, ajutându-i să înțeleagă adevărata semnificație a declarațiilor scripturale: „aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie" și „în trupul meu, împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos", „dacă suferim cu El vom și domni cu El", „să ieșim dar afară din tabără, la El, și să suferim ocara Lui" și a multor altor declarații scripturale, care asociază poporul Domnului cu El Însuși atât în „suferințele din vremea de acum" cât și în „slava viitoare".

Autorul se bucură că este așa și roagă ca binecuvântarea divină să vină asupra acestei noi ediții, care a fost necesară din cauza ștergerii plăcilor electrice ale primei ediții și din dorința de a avea formatul general conform cu cel al seriei Studii în Scripturi — pentru că ea poate fi foarte potrivit considerată un supliment și o urmare la volumul V al acestor studii, păstrat separat pentru a-i înlesni folosirea. Cu excepția acestor schimbări tipografice, a adăugării unui capitol și a câtorva modificări în frazeologie, pentru a face unele puncte poate mai clare, nu există schimbări.Într-adevăr, nici o schimbare anume nu părea a fi posibilă sau de dorit.

S-ar părea că înțelegerea subiectelor tratate aici a fost îndrumată din cer, „învățat de Dumnezeu" la un timp când lumina era absolut necesară pentru o deplină și clară prezentare a Planului Vârstelor. Nădăjduim ca acei care au fost binecuvântați prin ajutoarele furnizate în această cărticică, cât și alții care în mod asemănător vor mai fi binecuvântați, să poată aprecia că și ei sunt „învățați de Dumnezeu", deoarece se va observa că autorul a căutat să dovedească fiecare punct și fiecare aplicare prin Cuvântul Domnului și n-a învățat nimic de la sine; cum le-a primit de la Domnul, prin Cuvântul și Spiritul Său, așa le-a prezentat, cu dovezi, oricui are urechi de auzit.

Studentul atent va observa că, aplicațiile tipurilor prezentate aici fiind corecte, întregul Plan al Vârstelor este confirmat prin ele: justificare, sfințire și glorificare pentru Biserică mai întâi, iar după aceea restabilire pentru oricine va voi, din toate familiile pământului. Ce glorioasă Evanghelie, deci, își are cheia în aceasta!

Iubite cititor, dacă lucrurile prezentate aici ți se vor părea cât de cât adevăr, ele îți vor trezi desigur energia și zelul să sacrifici interesele pământești pentru a câștiga premiul chemării înalte — ca să poți deveni unul din preoții împărătești, asociați în curând cu „Marele Preot al mărturisirii noastre" în marea lucrare de binecuvântare a creaturii care suferă. Și dacă din aceste adevăruri câștigi o binecuvântare și te împărtășești de spiritul lor, credem că vei voi să dai acest pahar răcoritor și altora, cărora le trebuie tocmai un astfel de stimulent pentru a-și reînsufleți inimile ostenite. Și dacă dorești să colaborezi în acest serviciu, vei afla că au fost făcute toate aranjamentele ca să poți obține aceste cărți la un preț foarte acceptabil — cu zecile sau sutele. Oricine primește hrană la Masa Domnului, este onorat cu privilegiul de a intra în serviciu — ca și „conlucrători cu Dumnezeu".

Cu dragoste creștină,
al vostru frate și servitor în Hristos,
Charles T. Russell